بوته گل های رز 8(بالشت بزرگ 8) (865)

5 (1 رای)
بوته گل های رز 8(بالشت بزرگ 8)

ست خانگی و آنتیک کوسن و بالشت طرح کلاسیک

320 گره در 230 رج

6.13 مقاط

11 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل کلافی

(قیمت ها به تومان است)

رجشمار ابعاد جنس نوع بافت طول گره موجودی ویژگی ها قیمت خرید
46 49 در 35 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای 1 فروردین الی 22 فروردین تا سی و یکم اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.
266,100
46 49 در 35 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 3 سانت (اقتصادی) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای 1 فروردین الی 22 فروردین تا سی و یکم اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.
200,500

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 112 در 80 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 112 در 80
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 950,650
2 تخته 1,732,768
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 75 در 54 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 75 در 54
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 346,132
2 تخته 635,181
رجشمار 34، گلیم پیچ، 66 در 47 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 66 در 47
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 264,873
2 تخته 377,570
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 64 در 46 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 64 در 46
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 377,570
2 تخته 582,689
35 64 در 46
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 302,400
2 تخته 470,758
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 56 در 40 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 56 در 40
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 377,570
2 تخته 582,689
40 56 در 40
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 302,400
2 تخته 470,758
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 49 در 35 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 49 در 35
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 303,783
2 تخته 453,964
46 49 در 35
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 253,437
2 تخته 387,487
رجشمار 48، گلیم پیچ، 47 در 34 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 47 در 34
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 236,655
2 تخته 303,783
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 46 در 33 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 46 در 33
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,208,603
2 تخته 1,688,132
49 46 در 33
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,128,572
2 تخته 1,448,693
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 45 در 32 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 45 در 32
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 303,783
2 تخته 453,964
50 45 در 32
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 253,437
2 تخته 387,487
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 41 در 29 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 41 در 29
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 303,783
2 تخته 453,964
55 41 در 29
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 253,437
2 تخته 387,487
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 38 در 27 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 38 در 27
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 536,102
2 تخته 801,138
59 38 در 27
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 447,255
2 تخته 683,820
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 32 در 23 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 32 در 23
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 680,789
2 تخته 1,169,720
70 32 در 23
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 557,631
2 تخته 833,310
70 32 در 23
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 162,111
2 تخته 242,439
70 32 در 23
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 152,063
2 تخته 212,396

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 21,400
نقشه عددی چرخیده 23,100
نقشه خانه بندی 24,000
نقشه صوتی 10,900
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام