85 محصول

دار دارچوبکی قدی ریزبافت

دار دارچوبکی قدی ریزبافت

قیمت: 270,000 تومان

موجودی 50 عدد

دار چوبی با سه پایه کوتاه (سایز قابل بافت 18*15)

دار چوبی با سه پایه کوتاه (سایز قابل بافت 18*15)

قیمت: 160,000 تومان

موجودی 10 عدد

260 گرم چله 15 لا کلافی رجشمار 20

260 گرم چله 15 لا کلافی رجشمار 20

قیمت: 18,500 تومان

موجودی 40 عدد

یک کیلو چله پنبه 15 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 55

یک کیلو چله پنبه 15 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 55

قیمت: 40,000 تومان

موجودی 3 عدد

یک کیلو چله پنبه 12 لا پرتاب نمره 20 مخصوص رجشمار 46 تا 50(به عکس دقت شود)

یک کیلو چله پنبه 12 لا پرتاب نمره 20 مخصوص رجشمار 46 تا 50(به عکس دقت شود)

قیمت: 40,000 تومان

موجودی 2 عدد

یک بقچه (حدود 4 کیلو 400 گرم ) القاج 26لا رجشمار 48.47.46

یک بقچه (حدود 4 کیلو 400 گرم ) القاج 26لا رجشمار 48.47.46

قیمت: 386,000 تومان

موجودی 5 عدد

نیم کیلو چله 15 لا نمره 20 رجشمار 30

نیم کیلو چله 15 لا نمره 20 رجشمار 30

قیمت: 37,000 تومان

موجودی 52 عدد

کیف طرح چرم دار جرعه (ابعاد 33*23)

کیف طرح چرم دار جرعه (ابعاد 33*23)

قیمت: 35,000 تومان

موجودی 3 عدد

تسمه  فلزی 60 سانتی- فروش ویژه - به تصویر ارسالی دقت شود

تسمه فلزی 60 سانتی- فروش ویژه - به تصویر ارسالی دقت شود

قیمت: 3,000 تومان

موجودی 19 عدد

10 کیلو نخ پشم رنگی  رجشمار 46 (ضایعاتی )لطفا به تصویر دقت کنین

10 کیلو نخ پشم رنگی رجشمار 46 (ضایعاتی )لطفا به تصویر دقت کنین

قیمت: 220,000 تومان

موجودی 3 عدد

ثبت نام