در خانه بمانیم... طبق اعلام پست،تمامی مرسوله‌ها ابتدا سه روز قرنطینه شده و سپس به آدرس گیرنده ارسال خواهند شد.

78 محصول

یک  کیلو رجشمار35 - (ضایعاتی  درجه سه ) لطفا به تصایر دقت کنین )

یک کیلو رجشمار35 - (ضایعاتی درجه سه ) لطفا به تصایر دقت کنین )

قیمت: 70,000 تومان

موجودی 10 عدد

360 گرم سرچله ابریشم (طول هر رشته 65 سانت )

360 گرم سرچله ابریشم (طول هر رشته 65 سانت )

قیمت: 125,000 تومان

موجودی 1 عدد

1 کیلو نخ پشم رنگی  رجشمار 46 (درجه دو  )لطفا به تصویر دقت کنین

1 کیلو نخ پشم رنگی رجشمار 46 (درجه دو )لطفا به تصویر دقت کنین

قیمت: 115,000 تومان

موجودی 10 عدد

2 کیلو نخ پشم رنگی  رجشمار 46 (درجه دو )لطفا به تصویر دقت کنین

2 کیلو نخ پشم رنگی رجشمار 46 (درجه دو )لطفا به تصویر دقت کنین

قیمت: 210,000 تومان

موجودی 10 عدد

5 کیلو نخ پشم رنگی  رجشمار 46 (ضایعاتی  درجه سه )لطفا به تصویر دقت کنین

5 کیلو نخ پشم رنگی رجشمار 46 (ضایعاتی درجه سه )لطفا به تصویر دقت کنین

قیمت: 350,000 تومان

موجودی 10 عدد

تسمه فلزی 80 سانتی به تصویر دقت کنین - فروش ویژه

تسمه فلزی 80 سانتی به تصویر دقت کنین - فروش ویژه

قیمت: 12,000 تومان

موجودی 37 عدد

دار چوبی کلاسیک سه پایه بلند باچله کشی پنبه 12لا(رجشمار46) به رنگ دار و پایه  دقت فرمایید ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

دار چوبی کلاسیک سه پایه بلند باچله کشی پنبه 12لا(رجشمار46) به رنگ دار و پایه دقت فرمایید ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

قیمت: 300,000 تومان

موجودی 24 عدد

دار چوبی کلاسیک سه پایه کوتاه باچله کشی پنبه 12لا(رجشمار46) به رنگ دار و پایه  دقت فرمایید - ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

دار چوبی کلاسیک سه پایه کوتاه باچله کشی پنبه 12لا(رجشمار46) به رنگ دار و پایه دقت فرمایید - ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

قیمت: 263,000 تومان

موجودی 20 عدد

100 گرم چله پنبه‌ای 12 لای نمره 20 مخصوص رجشمار 46، 47، 48

100 گرم چله پنبه‌ای 12 لای نمره 20 مخصوص رجشمار 46، 47، 48

قیمت: 15,000 تومان

موجودی 23 عدد

دارتشعیر قدی (سایز قابل بافت  36 * 26) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

دارتشعیر قدی (سایز قابل بافت 36 * 26) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

قیمت: 554,000 تومان

موجودی 6 عدد

ثبت نام