رود 2 (کوسن کوچک 2) (798)

0 (0 رای)
رود 2 (کوسن کوچک 2)

ست خانگی و آنتیک کوسن و بالشت طرح گبه

140 گره در 140 رج

1.63 مقاط

12 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل کلافی

(قیمت ها به تومان است)

رجشمار ابعاد جنس نوع بافت طول گره موجودی ویژگی ها قیمت خرید
46 21 در 21 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای یک ام الی شانزدهم فروردین 99 تا سی و یکم اردیبهشت ماه 1399 شارژ خواهد شد.
75,200

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 49 در 49 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 49 در 49
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 313,337
2 تخته 563,306
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 33 در 33 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 33 در 33
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 143,592
2 تخته 225,462
رجشمار 34، گلیم پیچ، 29 در 29 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 29 در 29
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 227,230
2 تخته 227,230
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 28 در 28 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 28 در 28
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 227,230
2 تخته 265,026
35 28 در 28
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 227,230
2 تخته 227,230
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 24 در 24 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 24 در 24
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 227,230
2 تخته 265,026
40 24 در 24
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 227,230
2 تخته 227,230
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 21 در 21 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 21 در 21
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 203,023
2 تخته 219,907
46 21 در 21
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 203,023
2 تخته 203,023
رجشمار 48، گلیم پیچ، 20 در 20 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 20 در 20
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 203,023
2 تخته 203,023
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 20 در 20 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 20 در 20
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 968,186
2 تخته 968,186
49 20 در 20
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 968,186
2 تخته 968,186
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 20 در 20 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 20 در 20
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 203,023
2 تخته 219,907
50 20 در 20
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 203,023
2 تخته 203,023
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 18 در 18 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 18 در 18
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 203,023
2 تخته 219,907
55 18 در 18
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 203,023
2 تخته 203,023
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 17 در 17 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 17 در 17
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 358,286
2 تخته 358,286
59 17 در 17
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 358,286
2 تخته 358,286
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 14 در 14 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 14 در 14
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 372,674
2 تخته 434,661
70 14 در 14
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 372,674
2 تخته 403,667
70 14 در 14
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 121,814
2 تخته 121,814
70 14 در 14
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 121,814
2 تخته 121,814

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 2,400
نقشه خانه بندی 5,700
نقشه صوتی 6,200
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام