پازیریک درشتبافت- کناره کوچک (38)

0 (1 رای)
پازیریک درشتبافت- کناره کوچک

زیرپایی و بسته ای ها تاریخی،باستانی و اسلامی

291 گره در 571 رج

13.85 مقاط

6 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 102 در 200 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 102 در 200
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 1,887,369
2 تخته 3,622,502
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 68 در 133 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 68 در 133
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 668,512
2 تخته 1,308,462
رجشمار 34، گلیم پیچ، 60 در 118 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 60 در 118
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 339,928
2 تخته 639,995
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 58 در 114 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 58 در 114
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 639,995
2 تخته 1,178,539
35 58 در 114
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 490,305
2 تخته 919,481
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 51 در 100 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 51 در 100
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 639,995
2 تخته 1,178,539
40 51 در 100
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 490,305
2 تخته 919,481
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 44 در 87 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 44 در 87
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 504,925
2 تخته 937,257
46 44 در 87
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 387,760
2 تخته 721,825
رجشمار 48، گلیم پیچ، 42 در 83 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 42 در 83
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 286,966
2 تخته 504,925
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 42 در 82 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 42 در 82
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,528,560
2 تخته 2,885,488
49 42 در 82
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,368,500
2 تخته 2,248,506
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 41 در 80 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 41 در 80
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 504,925
2 تخته 937,257
50 41 در 80
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 387,760
2 تخته 721,825
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 37 در 73 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 37 در 73
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 504,925
2 تخته 937,257
55 37 در 73
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 387,760
2 تخته 721,825
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 34 در 68 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 34 در 68
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 832,081
2 تخته 1,595,761
59 34 در 68
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 684,302
2 تخته 1,215,338
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 29 در 57 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 29 در 57
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,202,660
2 تخته 2,264,968
70 29 در 57
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 926,855
2 تخته 1,720,450
70 29 در 57
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 252,733
2 تخته 482,848
70 29 در 57
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 192,318
2 تخته 363,043

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 46,500
نقشه عددی دو نفره 85,000
نقشه خانه بندی 48,700
نقشه صوتی 11,600
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام