پازیریک درشتبافت- دایره بزرگ (35)

0 (0 رای)
پازیریک درشتبافت- دایره بزرگ

زیرپایی و بسته ای ها تاریخی،باستانی و اسلامی

435 گره در 435 رج

15.77 مقاط

7 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 152 در 152 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 152 در 152
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 2,153,128
2 تخته 4,139,625
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 102 در 102 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 102 در 102
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 769,407
2 تخته 1,486,830
رجشمار 34، گلیم پیچ، 90 در 90 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 90 در 90
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 377,761
2 تخته 696,534
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 87 در 87 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 87 در 87
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 696,534
2 تخته 1,327,616
35 87 در 87
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 584,411
2 تخته 1,050,501
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 76 در 76 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 76 در 76
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 696,534
2 تخته 1,327,616
40 76 در 76
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 584,411
2 تخته 1,050,501
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 66 در 66 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 66 در 66
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 572,225
2 تخته 1,070,759
46 66 در 66
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 421,392
2 تخته 822,038
رجشمار 48، گلیم پیچ، 63 در 63 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 63 در 63
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 337,517
2 تخته 572,225
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 62 در 62 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 62 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,769,466
2 تخته 3,445,047
49 62 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,529,375
2 تخته 2,649,146
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 61 در 61 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 61 در 61
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 572,225
2 تخته 1,070,759
50 61 در 61
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 421,392
2 تخته 822,038
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 55 در 55 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 55 در 55
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 572,225
2 تخته 1,070,759
55 55 در 55
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 421,392
2 تخته 822,038
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 52 در 52 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 52 در 52
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 980,341
2 تخته 1,802,109
59 52 در 52
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 713,918
2 تخته 1,362,694
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 44 در 44 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 44 در 44
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,326,067
2 تخته 2,569,509
70 44 در 44
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,019,710
2 تخته 1,935,209
70 44 در 44
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 313,292
2 تخته 553,230
70 44 در 44
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 222,628
2 تخته 423,520

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 36,100
نقشه عددی دو نفره 78,400
نقشه عددی سه نفره 82,600
نقشه خانه بندی 55,500
نقشه صوتی 12,400
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام