ایلی عشایری 12 درشتبافت- کناره کوچک (251)

0 (0 رای)
ایلی عشایری 12 درشتبافت- کناره کوچک

زیرپایی و بسته ای ها ایلی و عشایری

291 گره در 571 رج

13.85 مقاط

11 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 102 در 200 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 102 در 200
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 1,953,355
2 تخته 3,696,087
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 68 در 133 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 68 در 133
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 689,630
2 تخته 1,322,472
رجشمار 34، گلیم پیچ، 60 در 118 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 60 در 118
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 396,850
2 تخته 678,211
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 58 در 114 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 58 در 114
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 678,211
2 تخته 1,236,227
35 58 در 114
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 509,433
2 تخته 958,310
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 51 در 100 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 51 در 100
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 678,211
2 تخته 1,236,227
40 51 در 100
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 509,433
2 تخته 958,310
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 44 در 87 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 44 در 87
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 505,438
2 تخته 972,187
46 44 در 87
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 438,516
2 تخته 756,243
رجشمار 48، گلیم پیچ، 42 در 83 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 42 در 83
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 304,056
2 تخته 505,438
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 42 در 82 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 42 در 82
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,851,126
2 تخته 3,209,195
49 42 در 82
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,449,997
2 تخته 2,410,360
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 41 در 80 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 41 در 80
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 505,438
2 تخته 972,187
50 41 در 80
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 438,516
2 تخته 756,243
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 37 در 73 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 37 در 73
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 505,438
2 تخته 972,187
55 37 در 73
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 438,516
2 تخته 756,243
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 34 در 68 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 34 در 68
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 891,976
2 تخته 1,686,960
59 34 در 68
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 744,438
2 تخته 1,275,776
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 29 در 57 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 29 در 57
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,235,284
2 تخته 2,330,910
70 29 در 57
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 927,796
2 تخته 1,784,571
70 29 در 57
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 273,097
2 تخته 513,731
70 29 در 57
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 232,903
2 تخته 393,641

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 68,000
نقشه عددی دو نفره 76,400
نقشه خانه بندی 44,300
نقشه صوتی 6,700
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام