ایلی عشایری 1 درشتبافت- مربع بزرگ (19)

0 (0 رای)
ایلی عشایری 1 درشتبافت- مربع بزرگ

زیرپایی و بسته ای ها ایلی و عشایری

429 گره در 429 رج

15.34 مقاط

8 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 150 در 150 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 150 در 150
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 2,094,784
2 تخته 4,034,289
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 100 در 100 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 100 در 100
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 760,309
2 تخته 1,451,084
رجشمار 34، گلیم پیچ، 88 در 88 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 88 در 88
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 377,800
2 تخته 678,096
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 86 در 86 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 86 در 86
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 678,096
2 تخته 1,310,670
35 86 در 86
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 547,036
2 تخته 1,013,855
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 75 در 75 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 75 در 75
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 678,096
2 تخته 1,310,670
40 75 در 75
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 547,036
2 تخته 1,013,855
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 65 در 65 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 65 در 65
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 572,566
2 تخته 1,055,447
46 65 در 65
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 438,482
2 تخته 789,534
رجشمار 48، گلیم پیچ، 63 در 63 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 63 در 63
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 303,987
2 تخته 572,566
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 61 در 61 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 61 در 61
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,930,830
2 تخته 3,447,329
49 61 در 61
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,449,671
2 تخته 2,570,746
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 60 در 60 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 60 در 60
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 572,566
2 تخته 1,055,447
50 60 در 60
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 438,482
2 تخته 789,534
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 55 در 55 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 55 در 55
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 572,566
2 تخته 1,055,447
55 55 در 55
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 438,482
2 تخته 789,534
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 51 در 51 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 51 در 51
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 921,652
2 تخته 1,745,650
59 51 در 51
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 773,814
2 تخته 1,363,781
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 43 در 43 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 43 در 43
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,357,752
2 تخته 2,512,728
70 43 در 43
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,051,017
2 تخته 1,937,405
70 43 در 43
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 283,146
2 تخته 533,440
70 43 در 43
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 222,772
2 تخته 403,627

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 43,900
نقشه عددی دو نفره 49,800
نقشه عددی سه نفره 53,700
نقشه خانه بندی 49,400
نقشه صوتی 7,200
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام