هندسی 1 درشتبافت- دایره بزرگ (15)

0 (0 رای)
هندسی 1 درشتبافت- دایره بزرگ

زیرپایی و بسته ای ها هندسی

431 گره در 429 رج

15.41 مقاط

11 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 151 در 150 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 151 در 150
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 1,699,967
2 تخته 3,204,934
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 101 در 100 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 101 در 100
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 606,809
2 تخته 1,145,260
رجشمار 34، گلیم پیچ، 89 در 88 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 89 در 88
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 377,723
2 تخته 602,276
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 86 در 86 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 86 در 86
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 602,276
2 تخته 1,084,050
35 86 در 86
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 490,230
2 تخته 844,043
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 75 در 75 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 75 در 75
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 602,276
2 تخته 1,084,050
40 75 در 75
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 490,230
2 تخته 844,043
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 66 در 65 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 66 در 65
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 487,973
2 تخته 852,457
46 66 در 65
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 387,692
2 تخته 654,220
رجشمار 48، گلیم پیچ، 63 در 63 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 63 در 63
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 287,035
2 تخته 487,973
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 62 در 61 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 62 در 61
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,609,406
2 تخته 2,644,745
49 62 در 61
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,368,826
2 تخته 2,248,180
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 60 در 60 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 60 در 60
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 487,973
2 تخته 852,457
50 60 در 60
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 387,692
2 تخته 654,220
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 55 در 55 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 55 در 55
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 487,973
2 تخته 852,457
55 55 در 55
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 387,692
2 تخته 654,220
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 51 در 51 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 51 در 51
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 831,959
2 تخته 1,417,824
59 51 در 51
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 625,010
2 تخته 1,095,909
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 43 در 43 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 43 در 43
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,048,193
2 تخته 1,986,092
70 43 در 43
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 865,370
2 تخته 1,535,116
70 43 در 43
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 262,802
2 تخته 452,476
70 43 در 43
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 202,490
2 تخته 332,754

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 64,900
نقشه عددی چرخیده 65,200
نقشه عددی دو نفره 72,200
نقشه عددی سه نفره 75,700
نقشه خانه بندی 49,600
نقشه صوتی 7,200
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام