فقط تا 20 اسفند 99 فرصت دارید تا با خرید نخ و نقشه و ثبت کد پیگیری آن در سامانه پیامکی ، در قرعه کشی یک دستگاه پراید شرکت کنید!

برای مشاهده لیست محصولات نخ و نقشه دارای تضمین خرید اینجا کلیک کنید

تمنا - رنگ 2 - کناره کوچک (1333)

2 (1 رای)
تمنا - رنگ 2 - کناره کوچک

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

خرید
توضیحات محصول
نظرات کاربران

انواع نخ خامه - تحویل کلافی

(قیمت ها به تومان است)

رجشمار ابعاد جنس نوع بافت طول گره موجودی ویژگی ها قیمت خرید
46 44 در 87 سانت

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از 10 اسفند تا 31 فروردین ماه انجام شود بتدریج از 25 تا 31 تیرماه 1400 شارژ گردد .
1,118,600
46 44 در 87 سانت

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

فرش (گره ترکی) 3 سانت (اقتصادی) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از 10 اسفند تا 31 فروردین ماه انجام شود بتدریج از 25 تا 31 تیرماه 1400 شارژ گردد .
850,800
49 42 در 82 سانت

ابریشم مخلوط ممتاز

ابریشم

فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از 10 اسفند تا 31 فروردین ماه انجام شود بتدریج از 25 تا 31 تیرماه 1400 شارژ گردد .
3,045,800
59 34 در 68 سانت

ابریشم مخلوط

ابریشم

فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از 10 اسفند تا 31 فروردین ماه انجام شود بتدریج از 25 تا 31 تیرماه 1400 شارژ گردد .
1,722,800
70 29 در 57 سانت

پشم نیوزلند 2 لا

ابریشم

فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از 10 اسفند تا 31 فروردین ماه انجام شود بتدریج از 25 تا 31 تیرماه 1400 شارژ گردد .
777,000
70 29 در 57 سانت

پشم نیوزلند 2 لا

ابریشم

فرش (گره ترکی) 3 سانت (اقتصادی) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از 10 اسفند تا 31 فروردین ماه انجام شود بتدریج از 25 تا 31 تیرماه 1400 شارژ گردد .
592,500
70 29 در 57 سانت ابریشم فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از 10 اسفند تا 31 فروردین ماه انجام شود بتدریج از 25 تا 31 تیرماه 1400 شارژ گردد .
2,746,300

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 23 بهمن الی 28 اسفند تا 20 اردیبهشت ماه 1400 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 102 در 200 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 102 در 200
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (5.5 سانت ) 1 تخته 1,822,529
2 تخته 3,240,718
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 68 در 133 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 68 در 133
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 753,208
2 تخته 1,288,791
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 58 در 114 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 58 در 114

پشم ایرانی ظریف 3 لا

ابریشم مخلوط ممتاز

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,956,728
2 تخته 2,493,873
35 58 در 114

پشم ایرانی ظریف 3 لا

ابریشم مخلوط ممتاز

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,870,228
2 تخته 2,114,713
35 58 در 114
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 737,979
2 تخته 1,168,858
35 58 در 114
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 651,479
2 تخته 939,302
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 51 در 100 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 51 در 100

پشم ایرانی ظریف 3 لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,271,699
2 تخته 1,990,567
40 51 در 100

پشم ایرانی ظریف 3 لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,118,906
2 تخته 1,562,268
40 51 در 100
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 737,979
2 تخته 1,168,858
40 51 در 100
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 651,479
2 تخته 939,302
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 44 در 87 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 44 در 87

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,524,210
2 تخته 2,317,029
46 44 در 87

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,388,524
2 تخته 1,957,215
46 44 در 87
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,069,529
2 تخته 1,600,626
46 44 در 87
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,000,135
2 تخته 1,416,353
رجشمار 48، گلیم پیچ، 42 در 83 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 42 در 83

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 1,319,061
2 تخته 1,524,210
48 42 در 83
پشم نیوزلند 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 930,672
2 تخته 1,069,529
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 42 در 82 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 42 در 82
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 6,144,353
2 تخته 8,384,776
49 42 در 82
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 5,995,355
2 تخته 6,891,463
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 41 در 80 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 41 در 80

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,524,210
2 تخته 2,317,029
50 41 در 80

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,388,524
2 تخته 1,957,215
50 41 در 80
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,069,529
2 تخته 1,600,626
50 41 در 80
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,000,135
2 تخته 1,416,353
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 37 در 73 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 37 در 73

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,524,210
2 تخته 2,317,029
55 37 در 73

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,388,524
2 تخته 1,957,215
55 37 در 73
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,069,529
2 تخته 1,600,626
55 37 در 73
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,000,135
2 تخته 1,416,353
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 34 در 68 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 34 در 68

ابریشم مخلوط

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,503,709
2 تخته 3,775,080
59 34 در 68

ابریشم مخلوط

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,239,095
2 تخته 3,131,846
59 34 در 68
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,287,387
2 تخته 3,376,398
59 34 در 68
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,089,065
2 تخته 2,832,595
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 29 در 57 سانت، 12 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 29 در 57

پشم نیوزلند 2 لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,186,393
2 تخته 1,748,287
70 29 در 57

پشم نیوزلند 2 لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,062,316
2 تخته 1,463,373
70 29 در 57
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,781,607
2 تخته 6,156,988
70 29 در 57
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 3,053,735
2 تخته 4,573,625
70 29 در 57
پشم نیوزلند 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 652,972
2 تخته 926,976
70 29 در 57
پشم نیوزلند 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 595,187
2 تخته 811,847

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 109,700
نقشه خانه بندی یک چهارم 28,000
نقشه خانه بندی 107,700
نقشه صوتی 7,000
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)

جهت خرید از سایت، لازم است که کد ملی خود را به درستی وارد کنید.
پیش از ارسال کالا، صحت کد ملی توسط امور اداری شرکت بررسی می‌گردد.
پس از ثبت کد ملی، مجددا دکمه اضافه به سبد خرید را بزنید.

اطلاعات تضمین خرید این محصول

آیین نامه خريد تضميني فرش و تابلوفرش بافندگان

برای نقشه‌ای که انتخاب کردید، موارد زیر قابل انتخاب است:

انتخاب عنوان هزینه شرح
با لمینت 28,000 لمینت یک روکش طلقی شفاف است که روی کاغذ نقشه با دستگاه مخصوص و با حرارت پرس می‌شود
چاپ درشت 21,000 اندازه هر خانه نقشه معمولی 2 میلیمتر (معادل سایز فرش در رجشمار 35) و اندازه آن در نقشه درشت، 3 میلیمتر (تقریبا معادل سایز فرش در رجشمار 20) است
بدون شماره 0 در این نوع نقشه ها، شماره رنگ در نقشه چاپ نمی‌شود و مبنای تشخص بافنده، تنها خود رنگ های بکار رفته در نقشه می‌باشد
قیمت نقشه‌ی منتخب: 28,000 تومان

* قیمت‌ها به تومان است

راهنمای نقشه‌های خانه‌بندی دارمکو

برای نقشه‌ای که انتخاب کردید، موارد زیر قابل انتخاب است:

انتخاب عنوان هزینه شرح
با لمینت 107,700 لمینت یک روکش طلقی شفاف است که روی کاغذ نقشه با دستگاه مخصوص و با حرارت پرس می‌شود
چاپ درشت 80,775 اندازه هر خانه نقشه معمولی 2 میلیمتر (معادل سایز فرش در رجشمار 35) و اندازه آن در نقشه درشت، 3 میلیمتر (تقریبا معادل سایز فرش در رجشمار 20) است
بدون شماره 0 در این نوع نقشه ها، شماره رنگ در نقشه چاپ نمی‌شود و مبنای تشخص بافنده، تنها خود رنگ های بکار رفته در نقشه می‌باشد
قیمت نقشه‌ی منتخب: 107,700 تومان

* قیمت‌ها به تومان است

راهنمای نقشه‌های خانه‌بندی دارمکو

ثبت نام