فقط تا 20 اسفند 99 فرصت دارید تا با خرید نخ و نقشه و ثبت کد پیگیری آن در سامانه پیامکی ، در قرعه کشی یک دستگاه پراید شرکت کنید!

برای مشاهده لیست محصولات نخ و نقشه دارای تضمین خرید اینجا کلیک کنید

4 (1329)

1 (1 رای)
4

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

خرید
توضیحات محصول
نظرات کاربران

انواع نخ خامه - تحویل کلافی

(قیمت ها به تومان است)

رجشمار ابعاد جنس نوع بافت طول گره موجودی ویژگی ها قیمت خرید
46 66 در 66 سانت

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از 10 اسفند تا 31 فروردین ماه انجام شود بتدریج از 25 تا 31 تیرماه 1400 شارژ گردد .
1,282,600
46 66 در 66 سانت

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

فرش (گره ترکی) 3 سانت (اقتصادی) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از 10 اسفند تا 31 فروردین ماه انجام شود بتدریج از 25 تا 31 تیرماه 1400 شارژ گردد .
975,500
49 62 در 62 سانت

ابریشم مخلوط ممتاز

ابریشم

فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از 10 اسفند تا 31 فروردین ماه انجام شود بتدریج از 25 تا 31 تیرماه 1400 شارژ گردد .
3,390,400
59 52 در 52 سانت

ابریشم مخلوط

ابریشم

فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از 10 اسفند تا 31 فروردین ماه انجام شود بتدریج از 25 تا 31 تیرماه 1400 شارژ گردد .
1,943,500
70 44 در 44 سانت

پشم نیوزلند 2 لا

ابریشم

فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از 10 اسفند تا 31 فروردین ماه انجام شود بتدریج از 25 تا 31 تیرماه 1400 شارژ گردد .
909,000
70 44 در 44 سانت

پشم نیوزلند 2 لا

ابریشم

فرش (گره ترکی) 3 سانت (اقتصادی) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از 10 اسفند تا 31 فروردین ماه انجام شود بتدریج از 25 تا 31 تیرماه 1400 شارژ گردد .
693,500
70 44 در 44 سانت ابریشم فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از 10 اسفند تا 31 فروردین ماه انجام شود بتدریج از 25 تا 31 تیرماه 1400 شارژ گردد .
3,069,200

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 23 بهمن الی 28 اسفند تا 20 اردیبهشت ماه 1400 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 152 در 152 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 152 در 152
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (5.5 سانت ) 1 تخته 1,954,787
2 تخته 3,637,244
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 102 در 102 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 102 در 102
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 805,923
2 تخته 1,437,790
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 87 در 87 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 87 در 87

پشم ایرانی ظریف 3 لا

ابریشم مخلوط ممتاز

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,956,817
2 تخته 2,836,858
35 87 در 87

پشم ایرانی ظریف 3 لا

ابریشم مخلوط ممتاز

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,884,805
2 تخته 2,172,805
35 87 در 87
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 752,513
2 تخته 1,284,822
35 87 در 87
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 666,056
2 تخته 997,393
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 76 در 76 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 76 در 76

پشم ایرانی ظریف 3 لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,404,371
2 تخته 2,299,244
40 76 در 76

پشم ایرانی ظریف 3 لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,133,484
2 تخته 1,686,652
40 76 در 76
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 752,513
2 تخته 1,284,822
40 76 در 76
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 666,056
2 تخته 997,393
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 66 در 66 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 66 در 66

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,772,661
2 تخته 2,859,996
46 66 در 66

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,434,927
2 تخته 2,162,716
46 66 در 66
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,185,396
2 تخته 1,901,893
46 66 در 66
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,046,538
2 تخته 1,578,763
رجشمار 48، گلیم پیچ، 63 در 63 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 63 در 63

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 1,365,464
2 تخته 1,772,661
48 63 در 63
پشم نیوزلند 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 977,075
2 تخته 1,185,396
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 62 در 62 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 62 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 6,444,167
2 تخته 8,684,589
49 62 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 5,995,658
2 تخته 7,340,881
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 61 در 61 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 61 در 61

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,772,661
2 تخته 2,859,996
50 61 در 61

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,434,927
2 تخته 2,162,716
50 61 در 61
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,185,396
2 تخته 1,901,893
50 61 در 61
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,046,538
2 تخته 1,578,763
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 55 در 55 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 55 در 55

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,772,661
2 تخته 2,859,996
55 55 در 55

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,434,927
2 تخته 2,162,716
55 55 در 55
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,185,396
2 تخته 1,901,893
55 55 در 55
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,046,538
2 تخته 1,578,763
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 52 در 52 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 52 در 52

ابریشم مخلوط

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,735,906
2 تخته 4,437,830
59 52 در 52

ابریشم مخلوط

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,338,607
2 تخته 3,396,963
59 52 در 52
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,386,999
2 تخته 3,774,248
59 52 در 52
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,188,577
2 تخته 3,130,732
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 44 در 44 سانت، 12 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 44 در 44

پشم نیوزلند 2 لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,333,588
2 تخته 2,085,891
70 44 در 44

پشم نیوزلند 2 لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,076,883
2 تخته 1,515,318
70 44 در 44
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,980,887
2 تخته 6,689,070
70 44 در 44
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 3,384,928
2 تخته 5,434,752
70 44 در 44
پشم نیوزلند 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 667,583
2 تخته 999,680
70 44 در 44
پشم نیوزلند 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 609,754
2 تخته 811,979

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 114,900
نقشه خانه بندی یک چهارم 31,900
نقشه خانه بندی 122,700
نقشه صوتی 7,200
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)

جهت خرید از سایت، لازم است که کد ملی خود را به درستی وارد کنید.
پیش از ارسال کالا، صحت کد ملی توسط امور اداری شرکت بررسی می‌گردد.
پس از ثبت کد ملی، مجددا دکمه اضافه به سبد خرید را بزنید.

اطلاعات تضمین خرید این محصول

آیین نامه خريد تضميني فرش و تابلوفرش بافندگان

برای نقشه‌ای که انتخاب کردید، موارد زیر قابل انتخاب است:

انتخاب عنوان هزینه شرح
با لمینت 31,900 لمینت یک روکش طلقی شفاف است که روی کاغذ نقشه با دستگاه مخصوص و با حرارت پرس می‌شود
چاپ درشت 23,925 اندازه هر خانه نقشه معمولی 2 میلیمتر (معادل سایز فرش در رجشمار 35) و اندازه آن در نقشه درشت، 3 میلیمتر (تقریبا معادل سایز فرش در رجشمار 20) است
بدون شماره 0 در این نوع نقشه ها، شماره رنگ در نقشه چاپ نمی‌شود و مبنای تشخص بافنده، تنها خود رنگ های بکار رفته در نقشه می‌باشد
قیمت نقشه‌ی منتخب: 31,900 تومان

* قیمت‌ها به تومان است

راهنمای نقشه‌های خانه‌بندی دارمکو

برای نقشه‌ای که انتخاب کردید، موارد زیر قابل انتخاب است:

انتخاب عنوان هزینه شرح
با لمینت 122,700 لمینت یک روکش طلقی شفاف است که روی کاغذ نقشه با دستگاه مخصوص و با حرارت پرس می‌شود
چاپ درشت 92,025 اندازه هر خانه نقشه معمولی 2 میلیمتر (معادل سایز فرش در رجشمار 35) و اندازه آن در نقشه درشت، 3 میلیمتر (تقریبا معادل سایز فرش در رجشمار 20) است
بدون شماره 0 در این نوع نقشه ها، شماره رنگ در نقشه چاپ نمی‌شود و مبنای تشخص بافنده، تنها خود رنگ های بکار رفته در نقشه می‌باشد
قیمت نقشه‌ی منتخب: 122,700 تومان

* قیمت‌ها به تومان است

راهنمای نقشه‌های خانه‌بندی دارمکو

ثبت نام