فقط تا 20 اسفند 99 فرصت دارید تا با خرید نخ و نقشه و ثبت کد پیگیری آن در سامانه پیامکی ، در قرعه کشی یک دستگاه پراید شرکت کنید!

برای مشاهده لیست محصولات نخ و نقشه دارای تضمین خرید اینجا کلیک کنید

3 (1328)

0 (0 رای)
3

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

خرید
توضیحات محصول
نظرات کاربران

انواع نخ خامه - تحویل کلافی

(قیمت ها به تومان است)

رجشمار ابعاد جنس نوع بافت طول گره موجودی ویژگی ها قیمت خرید
46 66 در 66 سانت

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از 10 اسفند تا 31 فروردین ماه انجام شود بتدریج از 25 تا 31 تیرماه 1400 شارژ گردد .
1,051,900
46 66 در 66 سانت

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

فرش (گره ترکی) 3 سانت (اقتصادی) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از 10 اسفند تا 31 فروردین ماه انجام شود بتدریج از 25 تا 31 تیرماه 1400 شارژ گردد .
797,400
49 62 در 62 سانت

ابریشم مخلوط ممتاز

ابریشم

فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از 10 اسفند تا 31 فروردین ماه انجام شود بتدریج از 25 تا 31 تیرماه 1400 شارژ گردد .
2,726,200
59 52 در 52 سانت

ابریشم مخلوط

ابریشم

فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از 10 اسفند تا 31 فروردین ماه انجام شود بتدریج از 25 تا 31 تیرماه 1400 شارژ گردد .
1,576,900
70 44 در 44 سانت

پشم نیوزلند 2 لا

ابریشم

فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از 10 اسفند تا 31 فروردین ماه انجام شود بتدریج از 25 تا 31 تیرماه 1400 شارژ گردد .
755,100
70 44 در 44 سانت

پشم نیوزلند 2 لا

ابریشم

فرش (گره ترکی) 3 سانت (اقتصادی) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از 10 اسفند تا 31 فروردین ماه انجام شود بتدریج از 25 تا 31 تیرماه 1400 شارژ گردد .
572,200
70 44 در 44 سانت ابریشم فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از 10 اسفند تا 31 فروردین ماه انجام شود بتدریج از 25 تا 31 تیرماه 1400 شارژ گردد .
2,458,600

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 23 بهمن الی 28 اسفند تا 20 اردیبهشت ماه 1400 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 152 در 152 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 152 در 152
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (5.5 سانت ) 1 تخته 1,628,121
2 تخته 2,893,969
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 102 در 102 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 102 در 102
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 657,509
2 تخته 1,143,655
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 87 در 87 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 87 در 87

پشم ایرانی ظریف 3 لا

ابریشم مخلوط ممتاز

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,899,164
2 تخته 2,201,390
35 87 در 87

پشم ایرانی ظریف 3 لا

ابریشم مخلوط ممتاز

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,841,555
2 تخته 2,057,543
35 87 در 87
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 680,415
2 تخته 1,040,424
35 87 در 87
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 622,806
2 تخته 882,132
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 76 در 76 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 76 در 76

پشم ایرانی ظریف 3 لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,214,134
2 تخته 1,913,979
40 76 در 76

پشم ایرانی ظریف 3 لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,090,233
2 تخته 1,505,098
40 76 در 76
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 680,415
2 تخته 1,040,424
40 76 در 76
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 622,806
2 تخته 882,132
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 66 در 66 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 66 در 66

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,501,149
2 تخته 2,337,975
46 66 در 66

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,388,665
2 تخته 1,818,853
46 66 در 66
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,046,468
2 تخته 1,555,280
46 66 در 66
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,000,277
2 تخته 1,301,192
رجشمار 48، گلیم پیچ، 63 در 63 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 63 در 63

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 1,319,131
2 تخته 1,501,149
48 63 در 63
پشم نیوزلند 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 930,742
2 تخته 1,046,468
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 62 در 62 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 62 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 6,294,866
2 تخته 7,340,275
49 62 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 5,995,658
2 تخته 6,593,468
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 61 در 61 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 61 در 61

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,501,149
2 تخته 2,337,975
50 61 در 61

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,388,665
2 تخته 1,818,853
50 61 در 61
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,046,468
2 تخته 1,555,280
50 61 در 61
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,000,277
2 تخته 1,301,192
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 55 در 55 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 55 در 55

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,501,149
2 تخته 2,337,975
55 55 در 55

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,388,665
2 تخته 1,818,853
55 55 در 55
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,046,468
2 تخته 1,555,280
55 55 در 55
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,000,277
2 تخته 1,301,192
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 52 در 52 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 52 در 52

ابریشم مخلوط

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,404,799
2 تخته 3,694,414
59 52 در 52

ابریشم مخلوط

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,288,951
2 تخته 2,933,726
59 52 در 52
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,188,477
2 تخته 3,229,440
59 52 در 52
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,138,921
2 تخته 2,733,787
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 44 در 44 سانت، 12 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 44 در 44

پشم نیوزلند 2 لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,157,654
2 تخته 1,757,366
70 44 در 44

پشم نیوزلند 2 لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,062,448
2 تخته 1,362,459
70 44 در 44
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,384,794
2 تخته 5,500,239
70 44 در 44
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,987,711
2 تخته 4,443,053
70 44 در 44
پشم نیوزلند 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 624,233
2 تخته 869,764
70 44 در 44
پشم نیوزلند 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 595,319
2 تخته 696,453

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 96,900
نقشه خانه بندی یک چهارم 31,500
نقشه خانه بندی 122,300
نقشه صوتی 6,900
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)

جهت خرید از سایت، لازم است که کد ملی خود را به درستی وارد کنید.
پیش از ارسال کالا، صحت کد ملی توسط امور اداری شرکت بررسی می‌گردد.
پس از ثبت کد ملی، مجددا دکمه اضافه به سبد خرید را بزنید.

اطلاعات تضمین خرید این محصول

آیین نامه خريد تضميني فرش و تابلوفرش بافندگان

برای نقشه‌ای که انتخاب کردید، موارد زیر قابل انتخاب است:

انتخاب عنوان هزینه شرح
با لمینت 31,500 لمینت یک روکش طلقی شفاف است که روی کاغذ نقشه با دستگاه مخصوص و با حرارت پرس می‌شود
چاپ درشت 23,625 اندازه هر خانه نقشه معمولی 2 میلیمتر (معادل سایز فرش در رجشمار 35) و اندازه آن در نقشه درشت، 3 میلیمتر (تقریبا معادل سایز فرش در رجشمار 20) است
بدون شماره 0 در این نوع نقشه ها، شماره رنگ در نقشه چاپ نمی‌شود و مبنای تشخص بافنده، تنها خود رنگ های بکار رفته در نقشه می‌باشد
قیمت نقشه‌ی منتخب: 31,500 تومان

* قیمت‌ها به تومان است

راهنمای نقشه‌های خانه‌بندی دارمکو

برای نقشه‌ای که انتخاب کردید، موارد زیر قابل انتخاب است:

انتخاب عنوان هزینه شرح
با لمینت 122,300 لمینت یک روکش طلقی شفاف است که روی کاغذ نقشه با دستگاه مخصوص و با حرارت پرس می‌شود
چاپ درشت 91,725 اندازه هر خانه نقشه معمولی 2 میلیمتر (معادل سایز فرش در رجشمار 35) و اندازه آن در نقشه درشت، 3 میلیمتر (تقریبا معادل سایز فرش در رجشمار 20) است
بدون شماره 0 در این نوع نقشه ها، شماره رنگ در نقشه چاپ نمی‌شود و مبنای تشخص بافنده، تنها خود رنگ های بکار رفته در نقشه می‌باشد
قیمت نقشه‌ی منتخب: 122,300 تومان

* قیمت‌ها به تومان است

راهنمای نقشه‌های خانه‌بندی دارمکو

ثبت نام