با کلیک روی این دکمه می‌توانید کادر فیلتر و جستجوی محصولات را مشاهده کنید

left-arrow

7407 محصول

در خانه بمانیم... طبق اعلام پست، تمامی مرسوله‌ها ابتدا سه روز قرنطینه شده و پس از آن به آدرس گیرنده ارسال خواهند شد.
لیدا
کد محصول: 14023

لیدا

300 گره در 393 رج

-

9.82 مقاط

-

82 رنگ

قیمت: 676,600 تومان

موجودی 6 عدد

تحویل به صورت کلافی

سفارشی خانم سلیمانی
کد محصول: 14022

سفارشی خانم سلیمانی

430 گره در 580 رج

-

20.78 مقاط

-

124 رنگ

قیمت: 2,800,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

زن قجری
کد محصول: 14018

زن قجری

360 گره در 521 رج

-

15.63 مقاط

-

79 رنگ

قیمت: 1,339,450 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

سفارشی خانم بخشنده
کد محصول: 14017

سفارشی خانم بخشنده

315 گره در 230 رج

-

6.04 مقاط

-

75 رنگ

قیمت: 1,300,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

سفارشی خانم فرخی
کد محصول: 14016

سفارشی خانم فرخی

320 گره در 420 رج

-

11.2 مقاط

-

115 رنگ

قیمت: 1,900,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

دارچوبک سفارشی خانم پورجان آّباد
کد محصول: 14014

دارچوبک سفارشی خانم پورجان آّباد

120 گره در 170 رج

-

1.7 مقاط

-

97 رنگ

قیمت: 550,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

بچه های بندر
کد محصول: 14013

بچه های بندر

700 گره در 436 رج

-

25.43 مقاط

-

121 رنگ

از 967,600 تا 1,815,600 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

شامل 4 محصول مختلف

سفارشی خانم رستایش
کد محصول: 14012

سفارشی خانم رستایش

230 گره در 310 رج

-

5.94 مقاط

-

79 رنگ

قیمت: 1,265,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

یا علی
کد محصول: 14011

یا علی

70 گره در 110 رج

-

0.64 مقاط

-

7 رنگ

قیمت: 64,400 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

15%
یا علی مدد
کد محصول: 14010

یا علی مدد

70 گره در 100 رج

-

0.58 مقاط

-

3 رنگ

قیمت: 34,750 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

20%
دختر کرد
کد محصول: 14008

دختر کرد

200 گره در 300 رج

-

5 مقاط

-

64 رنگ

از 302,950 تا 500,950 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

شامل 4 محصول مختلف

سردار جنگجو
کد محصول: 14007

سردار جنگجو

240 گره در 170 رج

-

3.4 مقاط

-

31 رنگ

از 125,450 تا 250,950 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

شامل 4 محصول مختلف

ان یکاد توحید رز 2
کد محصول: 14006

ان یکاد توحید رز 2

510 گره در 355 رج

-

15.09 مقاط

-

34 رنگ

از 602,700 تا 2,539,500 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

شامل 7 محصول مختلف

جنگل و کوه و رودخانه
کد محصول: 14005

جنگل و کوه و رودخانه

500 گره در 375 رج

-

15.62 مقاط

-

80 رنگ

از 667,500 تا 1,190,500 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

شامل 4 محصول مختلف

پرنیان
کد محصول: 14004

پرنیان

500 گره در 670 رج

-

27.92 مقاط

-

60 رنگ

از 1,273,200 تا 2,195,100 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

شامل 4 محصول مختلف

تندیس کاخ دادگستری تهران 1
کد محصول: 14003

تندیس کاخ دادگستری تهران 1

400 گره در 553 رج

-

18.43 مقاط

-

36 رنگ

از 503,100 تا 1,094,100 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

شامل 4 محصول مختلف

دختر قالیباف
کد محصول: 14002

دختر قالیباف

430 گره در 580 رج

-

20.78 مقاط

-

149 رنگ

از 926,950 تا 1,590,250 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

شامل 4 محصول مختلف

همدم گل
کد محصول: 14001

همدم گل

430 گره در 580 رج

-

20.78 مقاط

-

92 رنگ

از 972,400 تا 1,587,500 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

شامل 4 محصول مختلف

تندیس کاخ دادگستری تهران 2
کد محصول: 14000

تندیس کاخ دادگستری تهران 2

500 گره در 691 رج

-

28.79 مقاط

-

36 رنگ

قیمت: 3,240,550 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

شامل 2 محصول مختلف

قایق و رود سایز یک
کد محصول: 13996

قایق و رود سایز یک

700 گره در 490 رج

-

28.58 مقاط

-

53 رنگ

از 1,194,900 تا 2,100,700 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

شامل 4 محصول مختلف

قایق و رود سایز دو
کد محصول: 13995

قایق و رود سایز دو

920 گره در 640 رج

-

49.07 مقاط

-

53 رنگ

از 1,790,650 تا 3,274,150 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

شامل 4 محصول مختلف

جرعه سفارشی خانم هزاوه
کد محصول: 13993

جرعه سفارشی خانم هزاوه

70 گره در 105 رج

-

0.61 مقاط

-

22 رنگ

قیمت: 120,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

جرعه سفارشی خانم هزاوه
کد محصول: 13992

جرعه سفارشی خانم هزاوه

70 گره در 105 رج

-

0.61 مقاط

-

22 رنگ

قیمت: 120,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

جرعه سفارشی خانم هزاوه
کد محصول: 13991

جرعه سفارشی خانم هزاوه

70 گره در 110 رج

-

0.64 مقاط

-

22 رنگ

قیمت: 120,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

جرعه سفارشی خانم هزاوه
کد محصول: 13990

جرعه سفارشی خانم هزاوه

70 گره در 110 رج

-

0.64 مقاط

-

22 رنگ

قیمت: 120,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

جرعه سفارشی خانم صادقی
کد محصول: 13989

جرعه سفارشی خانم صادقی

70 گره در 110 رج

-

0.64 مقاط

-

22 رنگ

قیمت: 120,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

جرعه سفارشی خانم صادقی
کد محصول: 13988

جرعه سفارشی خانم صادقی

70 گره در 110 رج

-

0.64 مقاط

-

22 رنگ

قیمت: 120,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

جرعه سفارشی خانم میرزایی
کد محصول: 13987

جرعه سفارشی خانم میرزایی

70 گره در 110 رج

-

0.64 مقاط

-

21 رنگ

قیمت: 130,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

جرعه سفارشی خانم میرزایی
کد محصول: 13986

جرعه سفارشی خانم میرزایی

70 گره در 110 رج

-

0.64 مقاط

-

21 رنگ

قیمت: 130,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

جرعه خانم کنافی 2
کد محصول: 13984

جرعه خانم کنافی 2

70 گره در 105 رج

-

0.61 مقاط

-

22 رنگ

قیمت: 120,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

جرعه خانم کنافی 1
کد محصول: 13983

جرعه خانم کنافی 1

70 گره در 110 رج

-

0.64 مقاط

-

22 رنگ

قیمت: 120,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

تشعیر سفارشی خانم سلیمیان ریزی
کد محصول: 13979

تشعیر سفارشی خانم سلیمیان ریزی

240 گره در 170 رج

-

3.4 مقاط

-

22 رنگ

قیمت: 360,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

سفارشی خانم رقیه معینی
کد محصول: 13978

سفارشی خانم رقیه معینی

500 گره در 690 رج

-

28.75 مقاط

-

129 رنگ

قیمت: 3,250,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

دارچوبک سفارشی خانم هزاوه
کد محصول: 13976

دارچوبک سفارشی خانم هزاوه

120 گره در 170 رج

-

1.7 مقاط

-

58 رنگ

قیمت: 550,000 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

سفارشی خانم یزدان بخش
کد محصول: 13975

سفارشی خانم یزدان بخش

160 گره در 120 رج

-

1.6 مقاط

-

62 رنگ

قیمت: 550,000 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

نامه
کد محصول: 13974

نامه

300 گره در 400 رج

-

10 مقاط

-

34 رنگ

از 484,750 تا 708,050 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

شامل 4 محصول مختلف

سفارش بافت از خانم راد پور
کد محصول: 13972

سفارش بافت از خانم راد پور

300 گره در 416 رج

-

10.4 مقاط

-

120 رنگ

قیمت: 4,500,000 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

عطوفت (نفیس)
کد محصول: 13970

عطوفت (نفیس)

800 گره در 540 رج

-

36 مقاط

-

101 رنگ

از 1,770,800 تا 2,728,600 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

شامل 4 محصول مختلف

سفارشی خانم مقرب سیاح
کد محصول: 13968

سفارشی خانم مقرب سیاح

420 گره در 589 رج

-

20.62 مقاط

-

87 رنگ

قیمت: 1,164,600 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

I love you
کد محصول: 13964

I love you

70 گره در 100 رج

-

0.58 مقاط

-

4 رنگ

از 50,950 تا 76,050 تومان

موجودی 5 عدد

تحویل به صورت کلافی

شامل 2 محصول مختلف

10%
جرعه سفارشی خانم مبرهن زاده
کد محصول: 13963

جرعه سفارشی خانم مبرهن زاده

70 گره در 108 رج

-

0.63 مقاط

-

20 رنگ

قیمت: 120,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

چشم به راه
کد محصول: 13962

چشم به راه

300 گره در 500 رج

-

12.5 مقاط

-

108 رنگ

از 670,900 تا 1,061,400 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

شامل 4 محصول مختلف

(20) جرعه با نقوش فرش و گلیم
کد محصول: 13960

(20) جرعه با نقوش فرش و گلیم

70 گره در 100 رج

-

0.58 مقاط

-

6 رنگ

قیمت: 41,050 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

20%
آیت الکرسی کوفی ساده
کد محصول: 13959

آیت الکرسی کوفی ساده

380 گره در 580 رج

-

18.37 مقاط

-

13 رنگ

از 507,700 تا 1,104,600 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

شامل 4 محصول مختلف

سرای ایرانی یک (شیراز -خانه منطقی نژاد)
کد محصول: 13958

سرای ایرانی یک (شیراز -خانه منطقی نژاد)

440 گره در 550 رج

-

20.17 مقاط

-

63 رنگ

از 951,100 تا 1,505,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

شامل 4 محصول مختلف

جرعه سفارشی خانم معینی
کد محصول: 13956

جرعه سفارشی خانم معینی

70 گره در 110 رج

-

0.64 مقاط

-

17 رنگ

قیمت: 120,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

آرایشگر
کد محصول: 13955

آرایشگر

700 گره در 965 رج

-

56.29 مقاط

-

169 رنگ

از 2,311,600 تا 3,804,300 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

شامل 4 محصول مختلف

آخرین قدر جلی مورد تایید آقای مزدستان - شهریور99
کد محصول: 13952

آخرین قدر جلی مورد تایید آقای مزدستان - شهریور99

1000 گره در 330 رج

-

27.5 مقاط

-

70 رنگ

قیمت: 1,594,000 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

شامل 2 محصول مختلف

پرنسس رویاها
کد محصول: 13951

پرنسس رویاها

430 گره در 580 رج

-

20.78 مقاط

-

109 رنگ

از 1,068,950 تا 1,637,850 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

شامل 4 محصول مختلف

سفارشی خانم ساکت
کد محصول: 13950

سفارشی خانم ساکت

430 گره در 620 رج

-

22.22 مقاط

-

84 رنگ

قیمت: 2,650,000 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

سفارشی خانم رستایش
کد محصول: 13947

سفارشی خانم رستایش

550 گره در 710 رج

-

32.54 مقاط

-

99 رنگ

قیمت: 4,533,000 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

عبور درشکه
کد محصول: 13946

عبور درشکه

550 گره در 320 رج

-

14.67 مقاط

-

51 رنگ

از 643,350 تا 1,097,650 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

شامل 4 محصول مختلف

سفارشی خانم خاکی
کد محصول: 13944

سفارشی خانم خاکی

420 گره در 590 رج

-

20.65 مقاط

-

64 رنگ

قیمت: 2,300,000 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

سفارشی کارگاه مهرگان
کد محصول: 13942

سفارشی کارگاه مهرگان

170 گره در 240 رج

-

3.4 مقاط

-

10 رنگ

قیمت: 360,000 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

سفارشی خانم یزدانبخش
کد محصول: 13939

سفارشی خانم یزدانبخش

360 گره در 480 رج

-

14.4 مقاط

-

95 رنگ

قیمت: 990,450 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

سفارشی خانم جان نثار
کد محصول: 13938

سفارشی خانم جان نثار

250 گره در 300 رج

-

6.25 مقاط

-

103 رنگ

قیمت: 625,000 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

بی تو هرگز با تو همیشه
کد محصول: 13934

بی تو هرگز با تو همیشه

340 گره در 470 رج

-

13.32 مقاط

-

84 رنگ

از 712,600 تا 1,197,600 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

شامل 4 محصول مختلف

جرعه سفارشی خانم صفار
کد محصول: 13933

جرعه سفارشی خانم صفار

70 گره در 104 رج

-

0.61 مقاط

-

22 رنگ

قیمت: 120,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

پرتره قدی استاد شجریان سایز دارچوبک
کد محصول: 13932

پرتره قدی استاد شجریان سایز دارچوبک

120 گره در 170 رج

-

1.7 مقاط

-

46 رنگ

از 74,500 تا 213,500 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

شامل 4 محصول مختلف

پرتره عرضی استاد شجریان سایز تشعیر
کد محصول: 13931

پرتره عرضی استاد شجریان سایز تشعیر

240 گره در 170 رج

-

3.4 مقاط

-

46 رنگ

از 125,600 تا 217,700 تومان

موجودی 3 عدد

تحویل به صورت کلافی

شامل 2 محصول مختلف

پرتره عرضی استاد شجریان سایز دارچوبک
کد محصول: 13930

پرتره عرضی استاد شجریان سایز دارچوبک

170 گره در 120 رج

-

1.7 مقاط

-

45 رنگ

از 94,100 تا 211,100 تومان

فاقد موجودی تحویل در کمتر از یک ماه

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 4 محصول مختلف

پرتره عرضی استاد شجریان سایز دارچوبک
کد محصول: 13930

پرتره عرضی استاد شجریان سایز دارچوبک

170 گره در 120 رج

-

1.7 مقاط

-

45 رنگ

از 371,835 تا 5,822,451 تومان

فاقد موجودی تحویل در کمتر از یک ماه

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 68 محصول مختلف

شهر ساحلی
کد محصول: 13929

شهر ساحلی

700 گره در 517 رج

-

30.16 مقاط

-

76 رنگ

از 1,047,150 تا 1,977,850 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

شامل 4 محصول مختلف

جرعه سفارشی شهید احمد کاظمی
کد محصول: 13928

جرعه سفارشی شهید احمد کاظمی

70 گره در 113 رج

-

0.66 مقاط

-

46 رنگ

از 69,900 تا 350,000 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

شامل 3 محصول مختلف

باغ ملکه
کد محصول: 13927

باغ ملکه

1000 گره در 710 رج

-

59.17 مقاط

-

134 رنگ

از 2,147,950 تا 3,830,850 تومان

فاقد موجودی تحویل در کمتر از یک ماه

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 5 محصول مختلف

باغ ملکه
کد محصول: 13927

باغ ملکه

1000 گره در 710 رج

-

59.17 مقاط

-

134 رنگ

از 2,168,119 تا 29,064,941 تومان

فاقد موجودی تحویل در کمتر از یک ماه

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 112 محصول مختلف

جرعه سفارشی خانم رمضان خانی
کد محصول: 13925

جرعه سفارشی خانم رمضان خانی

70 گره در 110 رج

-

0.64 مقاط

-

23 رنگ

قیمت: 120,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

جرعه سفارشی خانم هزاوه
کد محصول: 13923

جرعه سفارشی خانم هزاوه

70 گره در 110 رج

-

0.64 مقاط

-

22 رنگ

قیمت: 120,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

دارچوبک سفارشی خانم هداییان
کد محصول: 13922

دارچوبک سفارشی خانم هداییان

120 گره در 170 رج

-

1.7 مقاط

-

21 رنگ

قیمت: 230,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

دارچوبک سفارشی خانم معینی
کد محصول: 13921

دارچوبک سفارشی خانم معینی

120 گره در 170 رج

-

1.7 مقاط

-

49 رنگ

قیمت: 550,000 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

دیشلمه سایز 1 (تشعیر)
کد محصول: 13920

دیشلمه سایز 1 (تشعیر)

240 گره در 170 رج

-

3.4 مقاط

-

45 رنگ

از 183,550 تا 323,850 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

شامل 4 محصول مختلف

دیشلمه سایز دو
کد محصول: 13919

دیشلمه سایز دو

450 گره در 320 رج

-

12 مقاط

-

57 رنگ

از 456,750 تا 876,150 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

شامل 4 محصول مختلف

ان یکاد گل و پرنده زمینه روشن 2
کد محصول: 13917

ان یکاد گل و پرنده زمینه روشن 2

607 گره در 447 رج

-

22.61 مقاط

-

43 رنگ

از 786,550 تا 4,220,950 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

شامل 7 محصول مختلف

نوای نی
کد محصول: 13916

نوای نی

790 گره در 593 رج

-

39.04 مقاط

-

132 رنگ

از 1,519,700 تا 2,753,600 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

شامل 4 محصول مختلف

هندسی 19 - رنگ 2
کد محصول: 13914

هندسی 19 - رنگ 2

365 گره در 553 رج

-

16.82 مقاط

-

12 رنگ

از 336,966 تا 5,923,084 تومان

فاقد موجودی تحویل در کمتر از یک ماه

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 44 محصول مختلف

هندسی 19 - رنگ 3
کد محصول: 13913

هندسی 19 - رنگ 3

365 گره در 553 رج

-

16.82 مقاط

-

12 رنگ

از 350,008 تا 6,055,086 تومان

فاقد موجودی تحویل در کمتر از یک ماه

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 44 محصول مختلف

هندسی 19 - رنگ 1
کد محصول: 13911

هندسی 19 - رنگ 1

365 گره در 553 رج

-

16.82 مقاط

-

12 رنگ

از 337,123 تا 5,927,790 تومان

فاقد موجودی تحویل در کمتر از یک ماه

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 44 محصول مختلف

تشعیر سفارشی خانم جان نثار
کد محصول: 13909

تشعیر سفارشی خانم جان نثار

170 گره در 240 رج

-

3.4 مقاط

-

20 رنگ

قیمت: 360,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

سفارشی خانم احمدی
کد محصول: 13907

سفارشی خانم احمدی

300 گره در 400 رج

-

10 مقاط

-

72 رنگ

قیمت: 1,500,000 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

حاشیه رود
کد محصول: 13904

حاشیه رود

500 گره در 375 رج

-

15.62 مقاط

-

85 رنگ

از 554,450 تا 1,083,350 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

شامل 4 محصول مختلف

تشعیر سفارشی خانم مختاری
کد محصول: 13903

تشعیر سفارشی خانم مختاری

240 گره در 170 رج

-

3.4 مقاط

-

22 رنگ

قیمت: 259,450 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

دارچوبک سفارشی خانم طاهری
کد محصول: 13902

دارچوبک سفارشی خانم طاهری

120 گره در 170 رج

-

1.7 مقاط

-

21 رنگ

قیمت: 230,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

جرعه سفاشی  خانم احمدی
کد محصول: 13901

جرعه سفاشی خانم احمدی

70 گره در 110 رج

-

0.64 مقاط

-

19 رنگ

قیمت: 120,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

دارچوبک سفارشی خانم احمدی
کد محصول: 13900

دارچوبک سفارشی خانم احمدی

120 گره در 170 رج

-

1.7 مقاط

-

19 رنگ

قیمت: 230,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

جرعه ریزبافت سفارشی خانم احمدی
کد محصول: 13899

جرعه ریزبافت سفارشی خانم احمدی

100 گره در 150 رج

-

1.25 مقاط

-

21 رنگ

قیمت: 223,333 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

مادر فرشته زمینی 2
کد محصول: 13898

مادر فرشته زمینی 2

490 گره در 715 رج

-

29.2 مقاط

-

22 رنگ

از 1,177,750 تا 1,541,850 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

شامل 2 محصول مختلف

فرشته 1
کد محصول: 13896

فرشته 1

240 گره در 170 رج

-

3.4 مقاط

-

49 رنگ

از 231,950 تا 568,450 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

شامل 3 محصول مختلف

نوازنده
کد محصول: 13895

نوازنده

400 گره در 559 رج

-

18.63 مقاط

-

50 رنگ

از 606,700 تا 1,211,000 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

شامل 4 محصول مختلف

سفارشی آقای حامدی
کد محصول: 13893

سفارشی آقای حامدی

120 گره در 170 رج

-

1.7 مقاط

-

48 رنگ

قیمت: 350,000 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

سفارشی خانم ثمین صمدایی
کد محصول: 13892

سفارشی خانم ثمین صمدایی

70 گره در 110 رج

-

0.64 مقاط

-

22 رنگ

قیمت: 120,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

جرعه سفارشی خانم حسینی
کد محصول: 13891

جرعه سفارشی خانم حسینی

70 گره در 110 رج

-

0.64 مقاط

-

21 رنگ

قیمت: 120,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

پرتره پدر
کد محصول: 13890

پرتره پدر

70 گره در 100 رج

-

0.58 مقاط

-

21 رنگ

قیمت: 120,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

دارچوبک سفارشی آقای حامدی
کد محصول: 13889

دارچوبک سفارشی آقای حامدی

120 گره در 170 رج

-

1.7 مقاط

-

19 رنگ

قیمت: 230,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

سفارشی خانم میرزایی
کد محصول: 13888

سفارشی خانم میرزایی

70 گره در 110 رج

-

0.64 مقاط

-

21 رنگ

قیمت: 120,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

جرعه سفارشی خانم نظری مطلق
کد محصول: 13887

جرعه سفارشی خانم نظری مطلق

70 گره در 110 رج

-

0.64 مقاط

-

23 رنگ

قیمت: 120,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

جرعه سفارشی خانم نظری مطلق
کد محصول: 13886

جرعه سفارشی خانم نظری مطلق

70 گره در 107 رج

-

0.62 مقاط

-

20 رنگ

قیمت: 120,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

ثبت نام