نازنین - دایره (3344)

3.5 (2 رای)
خرید
نظرات کاربران

انواع نخ خامه - تحویل با وزن دقیق

(قیمت ها به تومان است)

رجشمار ابعاد جنس نوع بافت طول گره موجودی ویژگی ها قیمت خرید
46 62 در 62 سانت

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که تا 17 آذرماه انجام شود تا آخر بهمن ماه (با پشم گوله شده ) شارژ گردد .
2,969,600
46 62 در 62 سانت

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

فرش (گره ترکی) 3 سانت (اقتصادی) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که تا 17 آذرماه انجام شود تا آخر بهمن ماه (با پشم گوله شده ) شارژ گردد .
2,247,100

انواع نخ خامه - تحویل به صورت بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

پس از خرید شما مدت زمان تولید و شارژ نخ خامه ی این محصول به تفکیک رجشمار از این قرار است : رجشمار ۲۰ و ۳۰ : ۵ روزکاری - رجشمار ۴۶ تا ۵۵ : ۱۰ روزکاری - تحویل رجشمار ۳۵ و‌ ۴۰ : ۱۵ روزکاری - رجشمار ۶۹ (تمام ابریشم ) : ۱۵ تا ۲۵ روزکاری

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 142 در 142 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 142 در 142
دو نخ پشم ایرانی درجه دو (4 لای نمره 5) گوله شده
5.5 سانت (5.5 سانت ) 1 تخته 4,225,274
2 تخته 8,021,258
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 94 در 94 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 94 در 94
پشم ایرانی درجه دو (2 لای نمره 5 ) گوله شده
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,771,272
2 تخته 3,212,119
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 81 در 81 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 81 در 81
پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,152,382
2 تخته 3,693,471
35 81 در 81
پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 1,969,970
2 تخته 3,377,288
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 71 در 71 سانت، 12 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 71 در 71

پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,495,522
2 تخته 5,888,082
40 71 در 71

پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده

ابریشم

3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 2,978,090
2 تخته 5,238,238
40 71 در 71

پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,796,326
2 تخته 4,541,055
40 71 در 71
پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,152,382
2 تخته 3,693,471
40 71 در 71
پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 1,969,970
2 تخته 3,377,288
40 71 در 71
پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,696,674
2 تخته 2,924,645
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 62 در 62 سانت، 12 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 62 در 62

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,143,555
2 تخته 5,006,742
46 62 در 62

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 2,659,635
2 تخته 4,476,264
46 62 در 62

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,510,534
2 تخته 3,942,334
46 62 در 62
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,744,727
2 تخته 2,585,665
46 62 در 62
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 1,595,827
2 تخته 2,339,013
46 62 در 62
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,446,726
2 تخته 2,140,782
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 57 در 57 سانت، 12 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 57 در 57

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,143,555
2 تخته 5,006,742
50 57 در 57

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 2,659,635
2 تخته 4,476,264
50 57 در 57

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,510,534
2 تخته 3,942,334
50 57 در 57
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,744,727
2 تخته 2,585,665
50 57 در 57
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 1,595,827
2 تخته 2,339,013
50 57 در 57
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,446,726
2 تخته 2,140,782
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 52 در 52 سانت، 12 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 52 در 52

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,143,555
2 تخته 5,006,742
55 52 در 52

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 2,659,635
2 تخته 4,476,264
55 52 در 52

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,510,534
2 تخته 3,942,334
55 52 در 52
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,744,727
2 تخته 2,585,665
55 52 در 52
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 1,595,827
2 تخته 2,339,013
55 52 در 52
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,446,726
2 تخته 2,140,782
رجشمار 69، فرش (گره ترکی)، 41 در 41 سانت، 6 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
69 41 در 41
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 7,045,283
2 تخته 12,199,365
69 41 در 41
ابریشم
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 6,210,111
2 تخته 10,704,686
69 41 در 41
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 5,876,449
2 تخته 9,374,117

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 120,400
نقشه خانه بندی 173,300
نقشه خانه بندی یک چهارم 45,300
نقشه صوتی 33,200

تنظیمات خرید

(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
جهت نصب و اجرای برنامه نقشه خوان صوتی، اینجا را کلیک کنید.
جهت مطالعه راهنمای نصب و استفاده از برنامه، اینجا را کلیک کنید.

جهت خرید از سایت، لازم است که کد ملی خود را به درستی وارد کنید.
پیش از ارسال کالا، صحت کد ملی توسط امور اداری شرکت بررسی می‌گردد.
پس از ثبت کد ملی، مجددا دکمه اضافه به سبد خرید را بزنید.

اطلاعات تضمین خرید این محصول

آیین نامه خريد تضميني فرش و تابلوفرش بافندگان

برای نقشه‌ای که انتخاب کردید، موارد زیر قابل انتخاب است:

انتخاب عنوان هزینه شرح
چاپ درشت 129,975 اندازه هر خانه نقشه معمولی 2 میلیمتر (معادل سایز فرش در رجشمار 35) و اندازه آن در نقشه درشت، 3 میلیمتر (تقریبا معادل سایز فرش در رجشمار 20) است
بدون شماره 0 در این نوع نقشه ها، شماره رنگ در نقشه چاپ نمی‌شود و مبنای تشخص بافنده، تنها خود رنگ های بکار رفته در نقشه می‌باشد
قیمت نقشه‌ی منتخب: 173,300 تومان

* قیمت‌ها به تومان است

راهنمای نقشه‌های خانه‌بندی دارمکو

برای نقشه‌ای که انتخاب کردید، موارد زیر قابل انتخاب است:

انتخاب عنوان هزینه شرح
چاپ درشت 33,975 اندازه هر خانه نقشه معمولی 2 میلیمتر (معادل سایز فرش در رجشمار 35) و اندازه آن در نقشه درشت، 3 میلیمتر (تقریبا معادل سایز فرش در رجشمار 20) است
بدون شماره 0 در این نوع نقشه ها، شماره رنگ در نقشه چاپ نمی‌شود و مبنای تشخص بافنده، تنها خود رنگ های بکار رفته در نقشه می‌باشد
قیمت نقشه‌ی منتخب: 45,300 تومان

* قیمت‌ها به تومان است

راهنمای نقشه‌های خانه‌بندی دارمکو

ثبت نام