نازنین - مستطیل کوچک - زمینه خلوت ترنج دار - (3343)

5 (1 رای)
خرید
نظرات کاربران

انواع نخ خامه - تحویل به صورت بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

پس از خرید شما مدت زمان تولید و شارژ نخ خامه ی این محصول به تفکیک رجشمار از این قرار است : رجشمار ۲۰ و ۳۰ : ۵ روزکاری - رجشمار ۴۶ تا ۵۵ : ۱۰ روزکاری - تحویل رجشمار ۳۵ و‌ ۴۰ : ۱۵ روزکاری - رجشمار ۶۹ (تمام ابریشم ) : ۱۵ تا ۲۵ روزکاری

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 290 در 451 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 290 در 451
دو نخ پشم ایرانی درجه دو (4 لای نمره 5) گوله شده
5.5 سانت (5.5 سانت ) 1 تخته 30,516,525
2 تخته 59,732,079
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 193 در 301 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 193 در 301
پشم ایرانی درجه دو (2 لای نمره 5 ) گوله شده
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 11,482,810
2 تخته 22,410,069
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 166 در 258 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 166 در 258
پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 12,951,838
2 تخته 25,002,328
35 166 در 258
پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 11,344,097
2 تخته 22,119,419
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 145 در 226 سانت، 12 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 145 در 226

پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 17,476,912
2 تخته 33,168,261
40 145 در 226

پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده

ابریشم

3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 15,093,709
2 تخته 28,988,136
40 145 در 226

پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 13,226,237
2 تخته 25,259,131
40 145 در 226
پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 12,951,838
2 تخته 25,002,328
40 145 در 226
پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 11,344,097
2 تخته 22,119,419
40 145 در 226
پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 9,871,517
2 تخته 19,008,090
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 126 در 196 سانت، 12 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 126 در 196

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 13,816,202
2 تخته 25,703,093
46 126 در 196

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 12,046,247
2 تخته 22,461,838
46 126 در 196

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 10,456,387
2 تخته 19,567,230
46 126 در 196
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 8,672,086
2 تخته 16,330,822
46 126 در 196
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 7,756,293
2 تخته 14,500,901
46 126 در 196
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 6,636,518
2 تخته 12,471,138
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 116 در 180 سانت، 12 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 116 در 180

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 13,816,202
2 تخته 25,703,093
50 116 در 180

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 12,046,247
2 تخته 22,461,838
50 116 در 180

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 10,456,387
2 تخته 19,567,230
50 116 در 180
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 8,672,086
2 تخته 16,330,822
50 116 در 180
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 7,756,293
2 تخته 14,500,901
50 116 در 180
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 6,636,518
2 تخته 12,471,138
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 106 در 164 سانت، 12 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 106 در 164

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 13,816,202
2 تخته 25,703,093
55 106 در 164

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 12,046,247
2 تخته 22,461,838
55 106 در 164

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 10,456,387
2 تخته 19,567,230
55 106 در 164
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 8,672,086
2 تخته 16,330,822
55 106 در 164
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 7,756,293
2 تخته 14,500,901
55 106 در 164
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 6,636,518
2 تخته 12,471,138
رجشمار 69، فرش (گره ترکی)، 84 در 131 سانت، 6 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
69 84 در 131
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 40,885,245
2 تخته 79,373,533
69 84 در 131
ابریشم
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 36,282,790
2 تخته 69,724,194
69 84 در 131
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 30,982,266
2 تخته 59,741,363

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 621,000
نقشه عددی دو نفره 776,100
نقشه خانه بندی 1,132,800
نقشه خانه بندی یک چهارم 299,300
نقشه صوتی 55,800

تنظیمات خرید

(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
جهت نصب و اجرای برنامه نقشه خوان صوتی، اینجا را کلیک کنید.
جهت مطالعه راهنمای نصب و استفاده از برنامه، اینجا را کلیک کنید.

جهت خرید از سایت، لازم است که کد ملی خود را به درستی وارد کنید.
پیش از ارسال کالا، صحت کد ملی توسط امور اداری شرکت بررسی می‌گردد.
پس از ثبت کد ملی، مجددا دکمه اضافه به سبد خرید را بزنید.

اطلاعات تضمین خرید این محصول

آیین نامه خريد تضميني فرش و تابلوفرش بافندگان

برای نقشه‌ای که انتخاب کردید، موارد زیر قابل انتخاب است:

انتخاب عنوان هزینه شرح
چاپ درشت 849,600 اندازه هر خانه نقشه معمولی 2 میلیمتر (معادل سایز فرش در رجشمار 35) و اندازه آن در نقشه درشت، 3 میلیمتر (تقریبا معادل سایز فرش در رجشمار 20) است
بدون شماره 0 در این نوع نقشه ها، شماره رنگ در نقشه چاپ نمی‌شود و مبنای تشخص بافنده، تنها خود رنگ های بکار رفته در نقشه می‌باشد
قیمت نقشه‌ی منتخب: 1,132,800 تومان

* قیمت‌ها به تومان است

راهنمای نقشه‌های خانه‌بندی دارمکو

برای نقشه‌ای که انتخاب کردید، موارد زیر قابل انتخاب است:

انتخاب عنوان هزینه شرح
چاپ درشت 224,475 اندازه هر خانه نقشه معمولی 2 میلیمتر (معادل سایز فرش در رجشمار 35) و اندازه آن در نقشه درشت، 3 میلیمتر (تقریبا معادل سایز فرش در رجشمار 20) است
بدون شماره 0 در این نوع نقشه ها، شماره رنگ در نقشه چاپ نمی‌شود و مبنای تشخص بافنده، تنها خود رنگ های بکار رفته در نقشه می‌باشد
قیمت نقشه‌ی منتخب: 299,300 تومان

* قیمت‌ها به تومان است

راهنمای نقشه‌های خانه‌بندی دارمکو

ثبت نام