تقدیس - سایز کناره - رنگبندی 1 - (2961)

0 (0 رای)
خرید
نظرات کاربران

انواع نخ خامه - تحویل به صورت بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

پس از خرید شما مدت زمان تولید و شارژ نخ خامه ی این محصول به تفکیک رجشمار از این قرار است : رجشمار ۲۰ و ۳۰ : ۵ روزکاری - رجشمار ۴۶ تا ۵۵ : ۱۰ روزکاری - تحویل رجشمار ۳۵ و‌ ۴۰ : ۱۵ روزکاری - رجشمار ۶۹ (تمام ابریشم ) : ۱۵ تا ۲۵ روزکاری

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 112 در 350 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 112 در 350
دو نخ پشم ایرانی درجه دو (4 لای نمره 5) گوله شده
5.5 سانت (5.5 سانت ) 1 تخته 10,006,657
2 تخته 18,989,130
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 75 در 233 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 75 در 233
پشم ایرانی درجه دو (2 لای نمره 5 ) گوله شده
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,914,095
2 تخته 7,344,065
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 64 در 200 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 64 در 200
پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 4,424,795
2 تخته 8,321,472
35 64 در 200
پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 4,108,704
2 تخته 7,432,244
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 56 در 175 سانت، 12 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 56 در 175

پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 7,280,040
2 تخته 13,799,650
40 56 در 175

پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده

ابریشم

3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 6,602,081
2 تخته 12,193,096
40 56 در 175

پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 5,908,417
2 تخته 10,793,673
40 56 در 175
پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 4,424,795
2 تخته 8,321,472
40 56 در 175
پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 4,108,704
2 تخته 7,432,244
40 56 در 175
پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 3,565,364
2 تخته 6,540,323
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 49 در 152 سانت، 12 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 49 در 152

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 6,316,063
2 تخته 11,923,444
46 49 در 152

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 5,570,930
2 تخته 10,499,041
46 49 در 152

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 5,041,582
2 تخته 9,336,155
46 49 در 152
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,033,676
2 تخته 5,641,334
46 49 در 152
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 2,736,482
2 تخته 5,003,365
46 49 در 152
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,390,059
2 تخته 4,464,967
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 45 در 140 سانت، 12 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 45 در 140

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 6,316,063
2 تخته 11,923,444
50 45 در 140

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 5,570,930
2 تخته 10,499,041
50 45 در 140

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 5,041,582
2 تخته 9,336,155
50 45 در 140
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,033,676
2 تخته 5,641,334
50 45 در 140
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 2,736,482
2 تخته 5,003,365
50 45 در 140
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,390,059
2 تخته 4,464,967
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 41 در 127 سانت، 12 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 41 در 127

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 6,316,063
2 تخته 11,923,444
55 41 در 127

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 5,570,930
2 تخته 10,499,041
55 41 در 127

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 5,041,582
2 تخته 9,336,155
55 41 در 127
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,033,676
2 تخته 5,641,334
55 41 در 127
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 2,736,482
2 تخته 5,003,365
55 41 در 127
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,390,059
2 تخته 4,464,967
رجشمار 69، فرش (گره ترکی)، 32 در 101 سانت، 6 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
69 32 در 101
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 14,376,999
2 تخته 26,385,751
69 32 در 101
ابریشم
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 13,049,829
2 تخته 23,938,673
69 32 در 101
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 11,219,109
2 تخته 20,652,008

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید

تنظیمات خرید

(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
جهت نصب و اجرای برنامه نقشه خوان صوتی، اینجا را کلیک کنید.
جهت مطالعه راهنمای نصب و استفاده از برنامه، اینجا را کلیک کنید.

جهت خرید از سایت، لازم است که کد ملی خود را به درستی وارد کنید.
پیش از ارسال کالا، صحت کد ملی توسط امور اداری شرکت بررسی می‌گردد.
پس از ثبت کد ملی، مجددا دکمه اضافه به سبد خرید را بزنید.

اطلاعات تضمین خرید این محصول

آیین نامه خريد تضميني فرش و تابلوفرش بافندگان

ثبت نام