جویبار - سایز مستطیل کوچک - رنگ4 (2446)

5 (1 رای)
خرید
نظرات کاربران

انواع نخ خامه - تحویل به صورت بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

پس از خرید شما مدت زمان تولید و شارژ نخ خامه ی این محصول به تفکیک رجشمار از این قرار است : رجشمار ۲۰ و ۳۰ : ۵ روزکاری - رجشمار ۴۶ تا ۵۵ : ۱۰ روزکاری - تحویل رجشمار ۳۵ و‌ ۴۰ : ۱۵ روزکاری - رجشمار ۶۹ (تمام ابریشم ) : ۱۵ تا ۲۵ روزکاری

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 260 در 398 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 260 در 398
دو نخ پشم ایرانی درجه دو (4 لای نمره 5) گوله شده
5.5 سانت (5.5 سانت ) 1 تخته 24,615,890
2 تخته 47,661,981
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 173 در 265 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 173 در 265
پشم ایرانی درجه دو (2 لای نمره 5 ) گوله شده
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 9,314,794
2 تخته 18,065,808
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 149 در 227 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 149 در 227
پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 10,644,386
2 تخته 20,192,755
35 149 در 227
پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 9,460,418
2 تخته 17,924,798
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 130 در 199 سانت، 12 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 130 در 199

پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 13,781,727
2 تخته 26,170,780
40 130 در 199

پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده

ابریشم

3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 12,400,498
2 تخته 23,510,860
40 130 در 199

پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 10,891,146
2 تخته 20,013,503
40 130 در 199
پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 10,644,386
2 تخته 20,192,755
40 130 در 199
پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 9,460,418
2 تخته 17,924,798
40 130 در 199
پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 8,223,905
2 تخته 15,392,880
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 113 در 173 سانت، 12 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 113 در 173

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 10,796,874
2 تخته 20,470,212
46 113 در 173

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 9,834,792
2 تخته 18,397,442
46 113 در 173

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 8,452,165
2 تخته 15,644,359
46 113 در 173
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 7,199,631
2 تخته 13,561,553
46 113 در 173
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 6,373,019
2 تخته 11,954,027
46 113 در 173
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 5,441,390
2 تخته 10,329,950
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 104 در 159 سانت، 12 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 104 در 159

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 10,796,874
2 تخته 20,470,212
50 104 در 159

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 9,834,792
2 تخته 18,397,442
50 104 در 159

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 8,452,165
2 تخته 15,644,359
50 104 در 159
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 7,199,631
2 تخته 13,561,553
50 104 در 159
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 6,373,019
2 تخته 11,954,027
50 104 در 159
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 5,441,390
2 تخته 10,329,950
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 95 در 145 سانت، 12 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 95 در 145

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 10,796,874
2 تخته 20,470,212
55 95 در 145

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 9,834,792
2 تخته 18,397,442
55 95 در 145

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 8,452,165
2 تخته 15,644,359
55 95 در 145
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 7,199,631
2 تخته 13,561,553
55 95 در 145
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 6,373,019
2 تخته 11,954,027
55 95 در 145
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 5,441,390
2 تخته 10,329,950
رجشمار 69، فرش (گره ترکی)، 75 در 115 سانت، 6 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
69 75 در 115
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 33,477,924
2 تخته 63,824,977
69 75 در 115
ابریشم
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 30,100,880
2 تخته 56,670,788
69 75 در 115
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 26,366,384
2 تخته 48,810,045

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 712,200
نقشه عددی دو نفره 843,100
نقشه خانه بندی 895,600
نقشه خانه بندی یک چهارم 236,700
نقشه صوتی 50,400

تنظیمات خرید

(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
جهت نصب و اجرای برنامه نقشه خوان صوتی، اینجا را کلیک کنید.
جهت مطالعه راهنمای نصب و استفاده از برنامه، اینجا را کلیک کنید.

جهت خرید از سایت، لازم است که کد ملی خود را به درستی وارد کنید.
پیش از ارسال کالا، صحت کد ملی توسط امور اداری شرکت بررسی می‌گردد.
پس از ثبت کد ملی، مجددا دکمه اضافه به سبد خرید را بزنید.

اطلاعات تضمین خرید این محصول

آیین نامه خريد تضميني فرش و تابلوفرش بافندگان

برای نقشه‌ای که انتخاب کردید، موارد زیر قابل انتخاب است:

انتخاب عنوان هزینه شرح
چاپ درشت 671,700 اندازه هر خانه نقشه معمولی 2 میلیمتر (معادل سایز فرش در رجشمار 35) و اندازه آن در نقشه درشت، 3 میلیمتر (تقریبا معادل سایز فرش در رجشمار 20) است
بدون شماره 0 در این نوع نقشه ها، شماره رنگ در نقشه چاپ نمی‌شود و مبنای تشخص بافنده، تنها خود رنگ های بکار رفته در نقشه می‌باشد
قیمت نقشه‌ی منتخب: 895,600 تومان

* قیمت‌ها به تومان است

راهنمای نقشه‌های خانه‌بندی دارمکو

برای نقشه‌ای که انتخاب کردید، موارد زیر قابل انتخاب است:

انتخاب عنوان هزینه شرح
چاپ درشت 177,525 اندازه هر خانه نقشه معمولی 2 میلیمتر (معادل سایز فرش در رجشمار 35) و اندازه آن در نقشه درشت، 3 میلیمتر (تقریبا معادل سایز فرش در رجشمار 20) است
بدون شماره 0 در این نوع نقشه ها، شماره رنگ در نقشه چاپ نمی‌شود و مبنای تشخص بافنده، تنها خود رنگ های بکار رفته در نقشه می‌باشد
قیمت نقشه‌ی منتخب: 236,700 تومان

* قیمت‌ها به تومان است

راهنمای نقشه‌های خانه‌بندی دارمکو

ثبت نام