اسلیمی 5 (2198)

5 (1 رای)
خرید
نظرات کاربران

انواع نخ خامه - تحویل به صورت بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

پس از خرید شما مدت زمان تولید و شارژ نخ خامه ی این محصول به تفکیک رجشمار از این قرار است : رجشمار ۲۰ و ۳۰ : ۵ روزکاری - رجشمار ۴۶ تا ۵۵ : ۱۰ روزکاری - تحویل رجشمار ۳۵ و‌ ۴۰ : ۱۵ روزکاری - رجشمار ۶۹ (تمام ابریشم ) : ۱۵ تا ۲۵ روزکاری

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 245 در 368 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 245 در 368
دو نخ پشم ایرانی درجه دو (4 لای نمره 5) گوله شده
5.5 سانت (5.5 سانت ) 1 تخته 21,912,065
2 تخته 42,689,302
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 163 در 245 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 163 در 245
پشم ایرانی درجه دو (2 لای نمره 5 ) گوله شده
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 8,433,752
2 تخته 16,216,370
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 140 در 210 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 140 در 210
پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 9,486,500
2 تخته 18,188,018
35 140 در 210
پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 8,556,894
2 تخته 16,218,240
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 122 در 184 سانت، 12 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 122 در 184

پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 12,591,313
2 تخته 23,962,362
40 122 در 184

پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده

ابریشم

3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 11,419,793
2 تخته 21,483,725
40 122 در 184

پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 9,866,148
2 تخته 18,549,124
40 122 در 184
پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 9,486,500
2 تخته 18,188,018
40 122 در 184
پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 8,556,894
2 تخته 16,218,240
40 122 در 184
پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 7,488,963
2 تخته 13,963,933
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 106 در 160 سانت، 12 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 106 در 160

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 10,056,130
2 تخته 18,848,613
46 106 در 160

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 9,087,803
2 تخته 16,836,450
46 106 در 160

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 7,732,135
2 تخته 14,637,400
46 106 در 160
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 6,529,686
2 تخته 12,133,085
46 106 در 160
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 5,745,542
2 تخته 10,698,366
46 106 در 160
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 5,007,702
2 تخته 9,395,900
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 98 در 147 سانت، 12 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 98 در 147

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 10,056,130
2 تخته 18,848,613
50 98 در 147

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 9,087,803
2 تخته 16,836,450
50 98 در 147

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 7,732,135
2 تخته 14,637,400
50 98 در 147
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 6,529,686
2 تخته 12,133,085
50 98 در 147
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 5,745,542
2 تخته 10,698,366
50 98 در 147
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 5,007,702
2 تخته 9,395,900
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 89 در 134 سانت، 12 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 89 در 134

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 10,056,130
2 تخته 18,848,613
55 89 در 134

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 9,087,803
2 تخته 16,836,450
55 89 در 134

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 7,732,135
2 تخته 14,637,400
55 89 در 134
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 6,529,686
2 تخته 12,133,085
55 89 در 134
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 5,745,542
2 تخته 10,698,366
55 89 در 134
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 5,007,702
2 تخته 9,395,900
رجشمار 69، فرش (گره ترکی)، 71 در 106 سانت، 6 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
69 71 در 106
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 30,666,266
2 تخته 58,431,179
69 71 در 106
ابریشم
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 27,410,860
2 تخته 51,110,337
69 71 در 106
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 23,626,418
2 تخته 44,559,769

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 554,300
نقشه عددی دو نفره 665,400
نقشه خانه بندی 779,700
نقشه خانه بندی یک چهارم 206,400
نقشه صوتی 48,400

تنظیمات خرید

(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
جهت نصب و اجرای برنامه نقشه خوان صوتی، اینجا را کلیک کنید.
جهت مطالعه راهنمای نصب و استفاده از برنامه، اینجا را کلیک کنید.

جهت خرید از سایت، لازم است که کد ملی خود را به درستی وارد کنید.
پیش از ارسال کالا، صحت کد ملی توسط امور اداری شرکت بررسی می‌گردد.
پس از ثبت کد ملی، مجددا دکمه اضافه به سبد خرید را بزنید.

اطلاعات تضمین خرید این محصول

آیین نامه خريد تضميني فرش و تابلوفرش بافندگان

برای نقشه‌ای که انتخاب کردید، موارد زیر قابل انتخاب است:

انتخاب عنوان هزینه شرح
چاپ درشت 584,775 اندازه هر خانه نقشه معمولی 2 میلیمتر (معادل سایز فرش در رجشمار 35) و اندازه آن در نقشه درشت، 3 میلیمتر (تقریبا معادل سایز فرش در رجشمار 20) است
بدون شماره 0 در این نوع نقشه ها، شماره رنگ در نقشه چاپ نمی‌شود و مبنای تشخص بافنده، تنها خود رنگ های بکار رفته در نقشه می‌باشد
قیمت نقشه‌ی منتخب: 779,700 تومان

* قیمت‌ها به تومان است

راهنمای نقشه‌های خانه‌بندی دارمکو

برای نقشه‌ای که انتخاب کردید، موارد زیر قابل انتخاب است:

انتخاب عنوان هزینه شرح
چاپ درشت 154,800 اندازه هر خانه نقشه معمولی 2 میلیمتر (معادل سایز فرش در رجشمار 35) و اندازه آن در نقشه درشت، 3 میلیمتر (تقریبا معادل سایز فرش در رجشمار 20) است
بدون شماره 0 در این نوع نقشه ها، شماره رنگ در نقشه چاپ نمی‌شود و مبنای تشخص بافنده، تنها خود رنگ های بکار رفته در نقشه می‌باشد
قیمت نقشه‌ی منتخب: 206,400 تومان

* قیمت‌ها به تومان است

راهنمای نقشه‌های خانه‌بندی دارمکو

ثبت نام