جویبار - سایز مستطیل کوچک - رنگ 3 (1929)

1 (2 رای)
خرید
نظرات کاربران

انواع نخ خامه - تحویل به صورت بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

پس از خرید شما مدت زمان تولید و شارژ نخ خامه ی این محصول به تفکیک رجشمار از این قرار است : رجشمار ۲۰ و ۳۰ : ۵ روزکاری - رجشمار ۴۶ تا ۵۵ : ۱۰ روزکاری - تحویل رجشمار ۳۵ و‌ ۴۰ : ۱۵ روزکاری - رجشمار ۶۹ (تمام ابریشم ) : ۱۵ تا ۲۵ روزکاری

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 260 در 398 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 260 در 398
دو نخ پشم ایرانی درجه دو (4 لای نمره 5) گوله شده
5.5 سانت (5.5 سانت ) 1 تخته 24,727,811
2 تخته 47,870,204
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 173 در 265 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 173 در 265
پشم ایرانی درجه دو (2 لای نمره 5 ) گوله شده
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 9,451,138
2 تخته 18,163,225
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 149 در 227 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 149 در 227
پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 10,750,308
2 تخته 20,553,774
35 149 در 227
پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 9,645,059
2 تخته 18,175,314
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 130 در 199 سانت، 12 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 130 در 199

پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 13,462,636
2 تخته 25,264,785
40 130 در 199

پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده

ابریشم

3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 11,612,447
2 تخته 22,159,343
40 130 در 199

پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 10,408,149
2 تخته 19,375,506
40 130 در 199
پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 10,750,308
2 تخته 20,553,774
40 130 در 199
پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 9,645,059
2 تخته 18,175,314
40 130 در 199
پشم مرینوس نیوزلند(نمره 13 چهارلا) گوله شده
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 8,212,304
2 تخته 15,617,440
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 113 در 173 سانت، 12 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 113 در 173

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 10,381,528
2 تخته 19,065,441
46 113 در 173

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 8,662,836
2 تخته 16,534,874
46 113 در 173

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 8,025,675
2 تخته 14,838,321
46 113 در 173
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 7,321,798
2 تخته 13,652,544
46 113 در 173
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 6,389,463
2 تخته 11,971,784
46 113 در 173
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 5,652,734
2 تخته 10,625,327
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 104 در 159 سانت، 12 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 104 در 159

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 10,381,528
2 تخته 19,065,441
50 104 در 159

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 8,662,836
2 تخته 16,534,874
50 104 در 159

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 8,025,675
2 تخته 14,838,321
50 104 در 159
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 7,321,798
2 تخته 13,652,544
50 104 در 159
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 6,389,463
2 تخته 11,971,784
50 104 در 159
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 5,652,734
2 تخته 10,625,327
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 95 در 145 سانت، 12 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 95 در 145

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 10,381,528
2 تخته 19,065,441
55 95 در 145

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 8,662,836
2 تخته 16,534,874
55 95 در 145

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 8,025,675
2 تخته 14,838,321
55 95 در 145
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 7,321,798
2 تخته 13,652,544
55 95 در 145
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 6,389,463
2 تخته 11,971,784
55 95 در 145
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 5,652,734
2 تخته 10,625,327
رجشمار 69، فرش (گره ترکی)، 75 در 115 سانت، 6 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
69 75 در 115
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 34,488,082
2 تخته 65,110,862
69 75 در 115
ابریشم
3.5 سانت (حرفه ای) 1 تخته 30,058,405
2 تخته 57,328,261
69 75 در 115
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 27,130,882
2 تخته 49,991,787

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 725,400
نقشه عددی دو نفره 867,300
نقشه خانه بندی 895,600
نقشه خانه بندی یک چهارم 236,700
نقشه صوتی 50,400

تنظیمات خرید

(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
جهت نصب و اجرای برنامه نقشه خوان صوتی، اینجا را کلیک کنید.
جهت مطالعه راهنمای نصب و استفاده از برنامه، اینجا را کلیک کنید.

جهت خرید از سایت، لازم است که کد ملی خود را به درستی وارد کنید.
پیش از ارسال کالا، صحت کد ملی توسط امور اداری شرکت بررسی می‌گردد.
پس از ثبت کد ملی، مجددا دکمه اضافه به سبد خرید را بزنید.

اطلاعات تضمین خرید این محصول

آیین نامه خريد تضميني فرش و تابلوفرش بافندگان

برای نقشه‌ای که انتخاب کردید، موارد زیر قابل انتخاب است:

انتخاب عنوان هزینه شرح
چاپ درشت 671,700 اندازه هر خانه نقشه معمولی 2 میلیمتر (معادل سایز فرش در رجشمار 35) و اندازه آن در نقشه درشت، 3 میلیمتر (تقریبا معادل سایز فرش در رجشمار 20) است
بدون شماره 0 در این نوع نقشه ها، شماره رنگ در نقشه چاپ نمی‌شود و مبنای تشخص بافنده، تنها خود رنگ های بکار رفته در نقشه می‌باشد
قیمت نقشه‌ی منتخب: 895,600 تومان

* قیمت‌ها به تومان است

راهنمای نقشه‌های خانه‌بندی دارمکو

برای نقشه‌ای که انتخاب کردید، موارد زیر قابل انتخاب است:

انتخاب عنوان هزینه شرح
چاپ درشت 177,525 اندازه هر خانه نقشه معمولی 2 میلیمتر (معادل سایز فرش در رجشمار 35) و اندازه آن در نقشه درشت، 3 میلیمتر (تقریبا معادل سایز فرش در رجشمار 20) است
بدون شماره 0 در این نوع نقشه ها، شماره رنگ در نقشه چاپ نمی‌شود و مبنای تشخص بافنده، تنها خود رنگ های بکار رفته در نقشه می‌باشد
قیمت نقشه‌ی منتخب: 236,700 تومان

* قیمت‌ها به تومان است

راهنمای نقشه‌های خانه‌بندی دارمکو

ثبت نام