برای مشاهده لیست محصولات نخ و نقشه دارای تضمین خرید اینجا کلیک کنید

51813 محرابی بلوچ - هشت ضلعی (1348)

0 (0 رای)
51813 محرابی بلوچ - هشت ضلعی

5. زیرپایی و بسته ای ها 24- فرش و گلیم 1

735 گره در 735 رج

37.35 مقاط

24 رنگ

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

خرید
نظرات کاربران

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 6 فروردین الی 31 اردیبهشت تا 31 تیر ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 257 در 257 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 257 در 257
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (5.5 سانت ) 1 تخته 5,493,443
2 تخته 10,337,082
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 172 در 172 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 172 در 172
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,013,321
2 تخته 3,811,354
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 112 در 112 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 112 در 112
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,125,712
2 تخته 4,003,181
46 112 در 112
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,740,904
2 تخته 3,120,765
رجشمار 48، گلیم پیچ، 107 در 107 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 107 در 107
پشم نیوزلند 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 1,250,508
2 تخته 2,125,712
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 105 در 105 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 105 در 105
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 9,303,789
2 تخته 16,742,852
49 105 در 105
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 7,842,309
2 تخته 12,867,513
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 103 در 103 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 103 در 103
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,125,712
2 تخته 4,003,181
50 103 در 103
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,740,904
2 تخته 3,120,765
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 94 در 94 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 94 در 94
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,125,712
2 تخته 4,003,181
55 94 در 94
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,740,904
2 تخته 3,120,765</