برای مشاهده لیست محصولات نخ و نقشه دارای تضمین خرید اینجا کلیک کنید

تمنا - رنگ 2 - کناره کوچک (1333)

2 (1 رای)
تمنا - رنگ 2 - کناره کوچک

5. زیرپایی و بسته ای ها 6- گلفرنگ 2

291 گره در 571 رج

13.85 مقاط

38 رنگ

مشاهده آنالیز جنس خامه

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

خرید
نظرات کاربران

انواع نخ خامه - تحویل کلافی

(قیمت ها به تومان است)

رجشمار ابعاد جنس نوع بافت طول گره موجودی ویژگی ها قیمت خرید
46 44 در 87 سانت

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از 25 اردیبهشت تا 31 خرداد انجام شود بتدریج از 1 تا 15 مهر ماه شارژ گردد .
1,371,100
46 44 در 87 سانت

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

فرش (گره ترکی) 3 سانت (اقتصادی) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از 25 اردیبهشت تا 31 خرداد انجام شود بتدریج از 1 تا 15 مهر ماه شارژ گردد .
1,043,400
49 42 در 82 سانت

ابریشم مخلوط ممتاز

ابریشم

فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از 25 اردیبهشت تا 31 خرداد انجام شود بتدریج از 1 تا 15 مهر ماه شارژ گردد .
3,900,800
59 34 در 68 سانت

ابریشم مخلوط

ابریشم

فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از 25 اردیبهشت تا 31 خرداد انجام شود بتدریج از 1 تا 15 مهر ماه شارژ گردد .
2,361,200
70 29 در 57 سانت

پشم نیوزلند 2 لا

ابریشم

فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از 25 اردیبهشت تا 31 خرداد انجام شود بتدریج از 1 تا 15 مهر ماه شارژ گردد .
968,500
70 29 در 57 سانت

پشم نیوزلند 2 لا

ابریشم

فرش (گره ترکی) 3 سانت (اقتصادی) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از 25 اردیبهشت تا 31 خرداد انجام شود بتدریج از 1 تا 15 مهر ماه شارژ گردد .
738,900
70 29 در 57 سانت ابریشم فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از 25 اردیبهشت تا 31 خرداد انجام شود بتدریج از 1 تا 15 مهر ماه شارژ گردد .
3,485,200

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 6 فروردین الی 31 اردیبهشت تا 31 تیر ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 102 در 200 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 102 در 200
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (5.5 سانت ) 1 تخته 2,481,726
2 تخته 4,412,864
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 68 در 133 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 68 در 133
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 963,667
2 تخته 1,648,902
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 44 در 87 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 44 در 87

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,687,248
2 تخته 2,565,399
46 44 در 87

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,537,316
2 تخته 2,168,663
46 44 در 87
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,201,317
2 تخته 1,797,857
46 44 در 87
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,123,373
2 تخته 1,590,878
رجشمار 48، گلیم پیچ، 42 در 83 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 42 در 83

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 1,459,293
2 تخته 1,687,248
48 42 در 83
پشم نیوزلند 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 1,045,350
2 تخته 1,201,317
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 42 در 82 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 42 در 82
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 6,711,629
2 تخته 9,158,898
49 42 در 82
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 6,548,875
2 تخته 7,527,717
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 41 در 80 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 41 در 80

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,687,248
2 تخته 2,565,399
50 41 در 80

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,537,316
2 تخته 2,168,663
50 41 در 80
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,201,317
2 تخته 1,797,857
50 41 در 80
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,123,373
2 تخته 1,590,878
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 37 در 73 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 37 در 73

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,687,248
2 تخته 2,565,399
55 37 در 73

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,537,316
2 تخته 2,168,663
55 37 در 73
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,201,317
2 تخته 1,797,857
55 37 در 73
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,123,373
2 تخته 1,590,878
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 34 در 68 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 34 در 68

ابریشم مخلوط

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,733,691
2 تخته 4,121,893
59 34 در 68

ابریشم مخلوط

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,444,739
2 تخته 3,419,803
59 34 در 68
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,502,406
2 تخته 3,693,785
59 34 در 68
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,285,441
2 تخته 3,098,865
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 29 در 57 سانت، 12 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 29 در 57

پشم نیوزلند 2 لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,308,166
2 تخته 1,927,096
70 29 در 57

پشم نیوزلند 2 لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,171,233
2 تخته 1,614,430
70 29 در 57
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 4,106,502
2 تخته 6,685,964
70 29 در 57
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 3,316,096
2 تخته 4,966,565
70 29 در 57
پشم نیوزلند 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 733,883
2 تخته 1,041,840
70 29 در 57
پشم نیوزلند 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 668,938
2 تخته 912,445

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 109,700
نقشه خانه بندی یک چهارم 28,000
نقشه خانه بندی 107,700
نقشه صوتی 7,000
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
جهت نصب و اجرای برنامه نقشه خوان صوتی، اینجا را کلیک کنید.
جهت مطالعه راهنمای نصب و استفاده از برنامه، اینجا را کلیک کنید.

جهت خرید از سایت، لازم است که کد ملی خود را به درستی وارد کنید.
پیش از ارسال کالا، صحت کد ملی توسط امور اداری شرکت بررسی می‌گردد.
پس از ثبت کد ملی، مجددا دکمه اضافه به سبد خرید را بزنید.

اطلاعات تضمین خرید این محصول

آیین نامه خريد تضميني فرش و تابلوفرش بافندگان

برای نقشه‌ای که انتخاب کردید، موارد زیر قابل انتخاب است:

انتخاب عنوان هزینه شرح
با لمینت 28,000 لمینت یک روکش طلقی شفاف است که روی کاغذ نقشه با دستگاه مخصوص و با حرارت پرس می‌شود
چاپ درشت 21,000 اندازه هر خانه نقشه معمولی 2 میلیمتر (معادل سایز فرش در رجشمار 35) و اندازه آن در نقشه درشت، 3 میلیمتر (تقریبا معادل سایز فرش در رجشمار 20) است
بدون شماره 0 در این نوع نقشه ها، شماره رنگ در نقشه چاپ نمی‌شود و مبنای تشخص بافنده، تنها خود رنگ های بکار رفته در نقشه می‌باشد
قیمت نقشه‌ی منتخب: 28,000 تومان

* قیمت‌ها به تومان است

راهنمای نقشه‌های خانه‌بندی دارمکو

برای نقشه‌ای که انتخاب کردید، موارد زیر قابل انتخاب است:

انتخاب عنوان هزینه شرح
با لمینت 107,700 لمینت یک روکش طلقی شفاف است که روی کاغذ نقشه با دستگاه مخصوص و با حرارت پرس می‌شود
چاپ درشت 80,775 اندازه هر خانه نقشه معمولی 2 میلیمتر (معادل سایز فرش در رجشمار 35) و اندازه آن در نقشه درشت، 3 میلیمتر (تقریبا معادل سایز فرش در رجشمار 20) است
بدون شماره 0 در این نوع نقشه ها، شماره رنگ در نقشه چاپ نمی‌شود و مبنای تشخص بافنده، تنها خود رنگ های بکار رفته در نقشه می‌باشد
قیمت نقشه‌ی منتخب: 107,700 تومان

* قیمت‌ها به تومان است

راهنمای نقشه‌های خانه‌بندی دارمکو

ثبت نام