برای مشاهده لیست محصولات نخ و نقشه دارای تضمین خرید اینجا کلیک کنید

4 (1329)

1 (1 رای)
4

5. زیرپایی و بسته ای ها 6- گلفرنگ 2

435 گره در 435 رج

15.77 مقاط

38 رنگ

مشاهده آنالیز جنس خامه

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

خرید
نظرات کاربران

انواع نخ خامه - تحویل کلافی

(قیمت ها به تومان است)

رجشمار ابعاد جنس نوع بافت طول گره موجودی ویژگی ها قیمت خرید
46 66 در 66 سانت

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از یکم فروردین تا بیست و چهارم اردیبهشت ماه انجام شود بتدریج تا 15 مرداد ماه شارژ گردد .
1,576,100
46 66 در 66 سانت

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

فرش (گره ترکی) 3 سانت (اقتصادی) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از یکم فروردین تا بیست و چهارم اردیبهشت ماه انجام شود بتدریج تا 15 مرداد ماه شارژ گردد .
1,199,400
49 62 در 62 سانت

ابریشم مخلوط ممتاز

ابریشم

فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از یکم فروردین تا بیست و چهارم اردیبهشت ماه انجام شود بتدریج تا 15 مرداد ماه شارژ گردد .
4,344,200
59 52 در 52 سانت

ابریشم مخلوط

ابریشم

فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از یکم فروردین تا بیست و چهارم اردیبهشت ماه انجام شود بتدریج تا 15 مرداد ماه شارژ گردد .
2,659,600
70 44 در 44 سانت

پشم نیوزلند 2 لا

ابریشم

فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از یکم فروردین تا بیست و چهارم اردیبهشت ماه انجام شود بتدریج تا 15 مرداد ماه شارژ گردد .
1,135,500
70 44 در 44 سانت

پشم نیوزلند 2 لا

ابریشم

فرش (گره ترکی) 3 سانت (اقتصادی) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از یکم فروردین تا بیست و چهارم اردیبهشت ماه انجام شود بتدریج تا 15 مرداد ماه شارژ گردد .
867,000
70 44 در 44 سانت ابریشم فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. پیش بینی میشود خریدهایی که از یکم فروردین تا بیست و چهارم اردیبهشت ماه انجام شود بتدریج تا 15 مرداد ماه شارژ گردد .
3,897,400

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 6 فروردین الی 31 اردیبهشت تا 31 تیر ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 152 در 152 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 152 در 152
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (5.5 سانت ) 1 تخته 2,661,821
2 تخته 4,952,812
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 102 در 102 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 102 در 102
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,031,111
2 تخته 1,839,535
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 66 در 66 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 66 در 66

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,961,367
2 تخته 3,165,389
46 66 در 66

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,589,437
2 تخته 2,397,014
46 66 در 66
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,331,461
2 تخته 2,136,248
46 66 در 66
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,175,494
2 تخته 1,773,302
رجشمار 48، گلیم پیچ، 63 در 63 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 63 در 63

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 1,511,414
2 تخته 1,961,367
48 63 در 63
پشم نیوزلند 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 1,097,471
2 تخته 1,331,461
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 62 در 62 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 62 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 7,039,123
2 تخته 9,486,392
49 62 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 6,549,206
2 تخته 8,018,626
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 61 در 61 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 61 در 61

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,961,367
2 تخته 3,165,389
50 61 در 61

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,589,437
2 تخته 2,397,014
50 61 در 61
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,331,461
2 تخته 2,136,248
50 61 در 61
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,175,494
2 تخته 1,773,302
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 55 در 55 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 55 در 55

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,961,367
2 تخته 3,165,389
55 55 در 55

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,589,437
2 تخته 2,397,014
55 55 در 55
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,331,461
2 تخته 2,136,248
55 55 در 55
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,175,494
2 تخته 1,773,302
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 52 در 52 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 52 در 52

ابریشم مخلوط

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,986,643
2 تخته 4,844,801
59 52 در 52

ابریشم مخلوط

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,553,606
2 تخته 3,709,305
59 52 در 52
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,611,382
2 تخته 4,129,034
59 52 در 52
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,394,308
2 تخته 3,425,027
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 44 در 44 سانت، 12 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 44 در 44

پشم نیوزلند 2 لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,468,563
2 تخته 2,296,467
70 44 در 44

پشم نیوزلند 2 لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,187,605
2 تخته 1,670,292
70 44 در 44
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 4,322,903
2 تخته 7,263,760
70 44 در 44
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 3,675,743
2 تخته 5,901,677
70 44 در 44
پشم نیوزلند 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 750,305
2 تخته 1,123,553
70 44 در 44
پشم نیوزلند 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 685,310
2 تخته 912,593

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 114,900
نقشه خانه بندی یک چهارم 31,900
نقشه خانه بندی 122,700
نقشه صوتی 7,200
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)

جهت خرید از سایت، لازم است که کد ملی خود را به درستی وارد کنید.
پیش از ارسال کالا، صحت کد ملی توسط امور اداری شرکت بررسی می‌گردد.
پس از ثبت کد ملی، مجددا دکمه اضافه به سبد خرید را بزنید.

اطلاعات تضمین خرید این محصول

آیین نامه خريد تضميني فرش و تابلوفرش بافندگان

برای نقشه‌ای که انتخاب کردید، موارد زیر قابل انتخاب است:

انتخاب عنوان هزینه شرح
با لمینت 31,900 لمینت یک روکش طلقی شفاف است که روی کاغذ نقشه با دستگاه مخصوص و با حرارت پرس می‌شود
چاپ درشت 23,925 اندازه هر خانه نقشه معمولی 2 میلیمتر (معادل سایز فرش در رجشمار 35) و اندازه آن در نقشه درشت، 3 میلیمتر (تقریبا معادل سایز فرش در رجشمار 20) است
بدون شماره 0 در این نوع نقشه ها، شماره رنگ در نقشه چاپ نمی‌شود و مبنای تشخص بافنده، تنها خود رنگ های بکار رفته در نقشه می‌باشد
قیمت نقشه‌ی منتخب: 31,900 تومان

* قیمت‌ها به تومان است

راهنمای نقشه‌های خانه‌بندی دارمکو

برای نقشه‌ای که انتخاب کردید، موارد زیر قابل انتخاب است:

انتخاب عنوان هزینه شرح
با لمینت 122,700 لمینت یک روکش طلقی شفاف است که روی کاغذ نقشه با دستگاه مخصوص و با حرارت پرس می‌شود
چاپ درشت 92,025 اندازه هر خانه نقشه معمولی 2 میلیمتر (معادل سایز فرش در رجشمار 35) و اندازه آن در نقشه درشت، 3 میلیمتر (تقریبا معادل سایز فرش در رجشمار 20) است
بدون شماره 0 در این نوع نقشه ها، شماره رنگ در نقشه چاپ نمی‌شود و مبنای تشخص بافنده، تنها خود رنگ های بکار رفته در نقشه می‌باشد
قیمت نقشه‌ی منتخب: 122,700 تومان

* قیمت‌ها به تومان است

راهنمای نقشه‌های خانه‌بندی دارمکو

ثبت نام