از اول مهرماه 1400، نخ پشم تمامی محصولات بسته ای به صورت گوله شده ارسال خواهد شد!

نقشه سه - رنگ یک (12843)

0 (0 رای)
نقشه سه - رنگ یک

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

خرید
نظرات کاربران

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای یکم تا پنجم مهر تا 10 آبانماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 105 در 175 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 105 در 175
پشم گوله شده ایرانی 4 لا
5.5 سانت (5.5 سانت ) 1 تخته 2,600,018
2 تخته 5,002,882
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 70 در 117 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 70 در 117
پشم گوله شده ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 977,924
2 تخته 1,841,806
رجشمار 34، گلیم پیچ، 62 در 103 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 62 در 103

پشم گوله شده ایرانی ظریف 3 لا

ابریشم مخلوط ممتاز

2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 720,628
2 تخته 1,174,699
34 62 در 103
پشم گوله شده ایرانی دولای ظریف
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 589,756
2 تخته 1,043,827
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 60 در 100 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 60 در 100

پشم گوله شده ایرانی دولای ظریف

ابریشم مخلوط ممتاز

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,174,699
2 تخته 2,006,733
35 60 در 100

پشم گوله شده ایرانی دولای ظریف

ابریشم مخلوط ممتاز

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 915,485
2 تخته 1,560,432
35 60 در 100
پشم گوله شده ایرانی دولای ظریف
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 734,802
2 تخته 1,343,585
35 60 در 100
پشم گوله شده ایرانی دولای ظریف
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 552,329
2 تخته 1,006,339
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 52 در 88 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 52 در 88

پشم گوله شده ایرانی ظریف 3 لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,083,086
2 تخته 1,987,107
40 52 در 88

پشم گوله شده ایرانی ظریف 3 لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 823,872
2 تخته 1,540,806
40 52 در 88
پشم گوله شده ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,043,827
2 تخته 1,908,637
40 52 در 88
پشم گوله شده ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 784,613
2 تخته 1,429,560
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 46 در 76 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 46 در 76

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 879,204
2 تخته 1,653,968
46 46 در 76

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 725,463
2 تخته 1,349,801
46 46 در 76
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 838,331
2 تخته 1,572,272
46 46 در 76
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 684,589
2 تخته 1,236,940
رجشمار 48، گلیم پیچ، 44 در 73 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 44 در 73

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 508,444
2 تخته 879,204
48 44 در 73
پشم نیوزلند 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 467,570
2 تخته 838,331
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 43 در 71 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 43 در 71
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,103,909
2 تخته 5,535,961
49 43 در 71
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,288,815
2 تخته 4,078,119
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 42 در 70 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 42 در 70

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 879,204
2 تخته 1,653,968
50 42 در 70

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 725,463
2 تخته 1,349,801
50 42 در 70
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 838,331
2 تخته 1,572,272
50 42 در 70
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 684,589
2 تخته 1,236,940
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 38 در 64 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 38 در 64

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 879,204
2 تخته 1,653,968
55 38 در 64

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 725,463
2 تخته 1,349,801
55 38 در 64
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 838,331
2 تخته 1,572,272
55 38 در 64
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 684,589
2 تخته 1,236,940
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 36 در 59 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 36 در 59

ابریشم مخلوط

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,381,663
2 تخته 2,696,117
59 36 در 59

ابریشم مخلوط

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,164,312
2 تخته 2,048,933
59 36 در 59
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,364,311
2 تخته 2,661,447
59 36 در 59
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,146,959
2 تخته 1,959,592
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 30 در 50 سانت، 12 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 30 در 50

پشم نیوزلند 2 لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 514,933
2 تخته 947,625
70 30 در 50

پشم نیوزلند 2 لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 419,401
2 تخته 777,570
70 30 در 50
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,509,659
2 تخته 4,771,733
70 30 در 50
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,938,858
2 تخته 3,644,995
70 30 در 50
پشم نیوزلند 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 462,164
2 تخته 822,869
70 30 در 50
پشم نیوزلند 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 366,632
2 تخته 652,814

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 58,400
نقشه خانه بندی 101,000
نقشه خانه بندی یک چهارم 29,000
نقشه صوتی 11,000
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
جهت نصب و اجرای برنامه نقشه خوان صوتی، اینجا را کلیک کنید.
جهت مطالعه راهنمای نصب و استفاده از برنامه، اینجا را کلیک کنید.

جهت خرید از سایت، لازم است که کد ملی خود را به درستی وارد کنید.
پیش از ارسال کالا، صحت کد ملی توسط امور اداری شرکت بررسی می‌گردد.
پس از ثبت کد ملی، مجددا دکمه اضافه به سبد خرید را بزنید.

اطلاعات تضمین خرید این محصول

آیین نامه خريد تضميني فرش و تابلوفرش بافندگان

برای نقشه‌ای که انتخاب کردید، موارد زیر قابل انتخاب است:

انتخاب عنوان هزینه شرح
با لمینت 101,000 لمینت یک روکش طلقی شفاف است که روی کاغذ نقشه با دستگاه مخصوص و با حرارت پرس می‌شود
چاپ درشت 75,750 اندازه هر خانه نقشه معمولی 2 میلیمتر (معادل سایز فرش در رجشمار 35) و اندازه آن در نقشه درشت، 3 میلیمتر (تقریبا معادل سایز فرش در رجشمار 20) است
بدون شماره 0 در این نوع نقشه ها، شماره رنگ در نقشه چاپ نمی‌شود و مبنای تشخص بافنده، تنها خود رنگ های بکار رفته در نقشه می‌باشد
قیمت نقشه‌ی منتخب: 101,000 تومان

* قیمت‌ها به تومان است

راهنمای نقشه‌های خانه‌بندی دارمکو

برای نقشه‌ای که انتخاب کردید، موارد زیر قابل انتخاب است:

انتخاب عنوان هزینه شرح
با لمینت 29,000 لمینت یک روکش طلقی شفاف است که روی کاغذ نقشه با دستگاه مخصوص و با حرارت پرس می‌شود
چاپ درشت 21,750 اندازه هر خانه نقشه معمولی 2 میلیمتر (معادل سایز فرش در رجشمار 35) و اندازه آن در نقشه درشت، 3 میلیمتر (تقریبا معادل سایز فرش در رجشمار 20) است
بدون شماره 0 در این نوع نقشه ها، شماره رنگ در نقشه چاپ نمی‌شود و مبنای تشخص بافنده، تنها خود رنگ های بکار رفته در نقشه می‌باشد
قیمت نقشه‌ی منتخب: 29,000 تومان

* قیمت‌ها به تومان است

راهنمای نقشه‌های خانه‌بندی دارمکو

ثبت نام