عاشقانه (تحویل در 10 روز کاری) (1142)

3.5 (6 رای)
خرید
نظرات کاربران

انواع نخ خامه

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

خریدهای شما از دسته ی زیرپایی و ست خانگی (محصولات بسته ای ) حداکثر ظرف 15 روز کاری از تاریخ فاکتور شما (بصورت توپک شده ) شارژ خواهد شد .

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 301 در 462 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 301 در 462
پشم گوله شده ایرانی 4 لا
5.5 سانت (5.5 سانت ) 1 تخته 18,124,903
2 تخته 34,653,769
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 200 در 308 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 200 در 308
پشم گوله شده ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 6,588,845
2 تخته 12,558,812
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 150 در 231 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 150 در 231

پشم گوله شده ایرانی ظریف 3 لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 10,630,087
2 تخته 20,315,724
40 150 در 231

پشم گوله شده ایرانی ظریف 3 لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 8,197,974
2 تخته 15,587,151
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 131 در 201 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 131 در 201

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 9,269,693
2 تخته 17,619,654
46 131 در 201

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 7,064,001
2 تخته 13,466,328
46 131 در 201
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 5,534,269
2 تخته 10,410,271
46 131 در 201
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 4,291,635
2 تخته 8,014,364
رجشمار 48، گلیم پیچ، 125 در 192 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 125 در 192

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 5,020,376
2 تخته 9,269,693
48 125 در 192
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 2,943,636
2 تخته 5,534,269
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 120 در 185 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 120 در 185

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 9,269,693
2 تخته 17,619,654
50 120 در 185

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 7,064,001
2 تخته 13,466,328
50 120 در 185
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 5,534,269
2 تخته 10,410,271
50 120 در 185
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 4,291,635
2 تخته 8,014,364
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 109 در 168 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 109 در 168

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 9,269,693
2 تخته 17,619,654
55 109 در 168

پشم مرینوس اروگوئه 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 7,064,001
2 تخته 13,466,328
55 109 در 168
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 5,534,269
2 تخته 10,410,271
55 109 در 168
پشم مرینوس اروگوئه 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 4,291,635
2 تخته 8,014,364
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 86 در 132 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 86 در 132
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 18,322,268
2 تخته 35,380,484
70 86 در 132
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 14,219,801
2 تخته 26,932,111

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید

تنظیمات خرید

(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
جهت نصب و اجرای برنامه نقشه خوان صوتی، اینجا را کلیک کنید.
جهت مطالعه راهنمای نصب و استفاده از برنامه، اینجا را کلیک کنید.

جهت خرید از سایت، لازم است که کد ملی خود را به درستی وارد کنید.
پیش از ارسال کالا، صحت کد ملی توسط امور اداری شرکت بررسی می‌گردد.
پس از ثبت کد ملی، مجددا دکمه اضافه به سبد خرید را بزنید.

اطلاعات تضمین خرید این محصول

آیین نامه خريد تضميني فرش و تابلوفرش بافندگان

ثبت نام