برای مشاهده لیست محصولات نخ و نقشه دارای تضمین خرید اینجا کلیک کنید

گل بهار - مستطیل کوچک - رنگبندی 1 (1138)

3 (8 رای)
 گل بهار - مستطیل کوچک - رنگبندی 1

5. زیرپایی و بسته ای ها 7- اسلیمی

839 گره در 1287 رج

86.71 مقاط

35 رنگ

مشاهده آنالیز جنس خامه

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

خرید
توضیحات محصول
نظرات کاربران

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 6 فروردین الی 31 اردیبهشت تا 31 تیر ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 294 در 450 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 294 در 450
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (5.5 سانت ) 1 تخته 12,285,679
2 تخته 23,471,113
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 196 در 300 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 196 در 300
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 4,545,859
2 تخته 8,623,093
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 128 در 196 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 128 در 196

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 7,874,962
2 تخته 14,770,634
46 128 در 196

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 6,016,201
2 تخته 11,427,062
46 128 در 196
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 4,668,316
2 تخته 8,870,871
46 128 در 196
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 3,650,768
2 تخته 6,809,712
رجشمار 48، گلیم پیچ، 122 در 188 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 122 در 188

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 4,362,461
2 تخته 7,874,962
48 122 در 188
پشم نیوزلند 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 2,546,324
2 تخته 4,668,316
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 120 در 184 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 120 در 184
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 20,033,334
2 تخته 36,588,953
49 120 در 184
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 15,658,485
2 تخته 28,088,349
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 118 در 180 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 118 در 180

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 7,874,962
2 تخته 14,770,634
50 118 در 180

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 6,016,201
2 تخته 11,427,062
50 118 در 180
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 4,668,316
2 تخته 8,870,871
50 118 در 180
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 3,650,768
2 تخته 6,809,712
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 107 در 164 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 107 در 164

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 7,874,962
2 تخته 14,770,634
55 107 در 164

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 6,016,201
2 تخته 11,427,062
55 107 در 164
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 4,668,316
2 تخته 8,870,871
55 107 در 164
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 3,650,768
2 تخته 6,809,712
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 100 در 153 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 100 در 153

ابریشم مخلوط

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 11,298,596
2 تخته 21,229,844
59 100 در 153

ابریشم مخلوط

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 8,783,679
2 تخته 16,293,868
59 100 در 153
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 9,231,716
2 تخته 17,492,313
59 100 در 153
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 7,466,526
2 تخته 13,542,638
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 84 در 129 سانت، 12 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 84 در 129

پشم نیوزلند 2 لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 6,276,375
2 تخته 11,690,746
70 84 در 129

پشم نیوزلند 2 لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 4,852,397
2 تخته 9,068,524
70 84 در 129
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 16,961,258
2 تخته 32,289,825
70 84 در 129
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 12,868,599
2 تخته 24,639,890
70 84 در 129
پشم نیوزلند 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,486,903
2 تخته 4,673,912
70 84 در 129
پشم نیوزلند 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,991,628
2 تخته 3,626,478

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 482,800
نقشه عددی دو نفره 569,100
نقشه خانه بندی 699,700
نقشه خانه بندی یک چهارم 181,400
نقشه صوتی 15,000
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
جهت نصب و اجرای برنامه نقشه خوان صوتی، اینجا را کلیک کنید.
جهت مطالعه راهنمای نصب و استفاده از برنامه، اینجا را کلیک کنید.