نخ پشم تمامی محصولات بسته ای به صورت گوله شده (و رنگ تک در وزنهای بالای 300 گرم ظرف 7 روز کاری ) ارسال خواهد شد!

لطفا با کلیک بر روی لینک مقابل در طرح سنجش رضایتمندی خریداران مشارکت نمایید سنجش رضایتمندی

92 محصول

یک بقچه (حدود 4 کیلو 400 گرم ) چله 12لا

یک بقچه (حدود 4 کیلو 400 گرم ) چله 12لا

قیمت: 640,000 تومان

موجودی 9 عدد

یک توپک 200 گرمی (+ - 5 گرم)، چله پنبه‌ای 12 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46 تا 50

یک توپک 200 گرمی (+ - 5 گرم)، چله پنبه‌ای 12 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46 تا 50

قیمت: 35,000 تومان

موجودی 219 عدد

100 گرم سوپ ابریشم مخلوط

100 گرم سوپ ابریشم مخلوط

قیمت: 40,000 تومان

موجودی 5 عدد

یک جین (12 عدد ) پود نازک رجشمار 40،46،50 (رنگ نخها انتخابی نیست )

یک جین (12 عدد ) پود نازک رجشمار 40،46،50 (رنگ نخها انتخابی نیست )

قیمت: 26,000 تومان

موجودی 979 عدد

450 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

450 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

قیمت: 720,000 تومان

موجودی 1 عدد

210 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

210 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

قیمت: 340,000 تومان

موجودی 1 عدد

200 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

200 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

قیمت: 320,000 تومان

موجودی 1 عدد

100 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

100 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

قیمت: 160,000 تومان

موجودی 4 عدد

275 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

275 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

قیمت: 445,000 تومان

موجودی 1 عدد

260 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

260 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

قیمت: 420,000 تومان

موجودی 1 عدد

430 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

430 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

قیمت: 700,000 تومان

موجودی 1 عدد

115 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

115 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

قیمت: 190,000 تومان

موجودی 1 عدد

نخکش 30سانتی از شماره 91 تا 120

نخکش 30سانتی از شماره 91 تا 120

قیمت: 9,000 تومان

موجودی 178 عدد

دارتشعیر قدی (سایز قابل بافت 36 * 26) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

دارتشعیر قدی (سایز قابل بافت 36 * 26) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

قیمت: 554,000 تومان

موجودی 2 عدد

هرزگرد بازشو MDF با گیره فلزی رومیزی

هرزگرد بازشو MDF با گیره فلزی رومیزی

قیمت: 115,000 تومان

موجودی 5 عدد

50 عدد آویز MDF سه میل

50 عدد آویز MDF سه میل

قیمت: 25,000 تومان

موجودی 2 عدد

50 عدد آویز یکبار مصرف مقوایی 2 لایه

50 عدد آویز یکبار مصرف مقوایی 2 لایه

قیمت: 12,000 تومان

موجودی 62 عدد

دار دارچوبکی قدی (ابعاد قابل بافت 26*18) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

دار دارچوبکی قدی (ابعاد قابل بافت 26*18) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

قیمت: 245,000 تومان

موجودی 2 عدد

دار چوبی کلاسیک رومیزی باچله کشی پنبه 12لا(رجشمار46) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

دار چوبی کلاسیک رومیزی باچله کشی پنبه 12لا(رجشمار46) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

قیمت: 240,000 تومان

موجودی 5 عدد

یک کیلو مشکی درهم درجه دو رجشمار 46 (لطفا به تصویر دقت کنین )

یک کیلو مشکی درهم درجه دو رجشمار 46 (لطفا به تصویر دقت کنین )

قیمت: 60,000 تومان

موجودی 3 عدد

5 کیلو نخ پشم رنگی رجشمار 46 (ضایعاتی درجه سه )لطفا به تصویر دقت کنین

5 کیلو نخ پشم رنگی رجشمار 46 (ضایعاتی درجه سه )لطفا به تصویر دقت کنین

قیمت: 300,000 تومان

موجودی 9 عدد

تسمه فلزی 80 سانتی به تصویر دقت کنین - فروش ویژه

تسمه فلزی 80 سانتی به تصویر دقت کنین - فروش ویژه

قیمت: 8,000 تومان

موجودی 36 عدد

100 گرم (+ - 5 گرم) چله پنبه‌ای 12 لای نمره 20 مخصوص رجشمار 46، 47، 48

100 گرم (+ - 5 گرم) چله پنبه‌ای 12 لای نمره 20 مخصوص رجشمار 46، 47، 48

قیمت: 17,000 تومان

موجودی 131 عدد

دارتشعیر قدی (سایز قابل بافت 36 * 26) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

دارتشعیر قدی (سایز قابل بافت 36 * 26) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

قیمت: 575,000 تومان

موجودی 10 عدد

دار دارچوبکی عرضی ریزبافت (ابعاد قابل بافت 12*17) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

دار دارچوبکی عرضی ریزبافت (ابعاد قابل بافت 12*17) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

قیمت: 345,000 تومان

موجودی 49 عدد

100 گرم (+ - 5 گرم) القاج پنبه 26 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46،47،48

100 گرم (+ - 5 گرم) القاج پنبه 26 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46،47،48

قیمت: 19,000 تومان

موجودی 168 عدد

دار دارچوبکی قدی ریزبافت (ابعاد قابل بافت 17*12) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

دار دارچوبکی قدی ریزبافت (ابعاد قابل بافت 17*12) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

قیمت: 340,000 تومان

موجودی 24 عدد

دار چوبی با سه پایه کوتاه (سایز قابل بافت 18*15)

دار چوبی با سه پایه کوتاه (سایز قابل بافت 18*15)

قیمت: 160,000 تومان

موجودی 1 عدد

260 گرم چله 15 لا کلافی رجشمار 20

260 گرم چله 15 لا کلافی رجشمار 20

قیمت: 18,500 تومان

موجودی 9 عدد

یک بقچه (حدود 4 کیلو 400 گرم ) القاج 26لا رجشمار 48.47.46

یک بقچه (حدود 4 کیلو 400 گرم ) القاج 26لا رجشمار 48.47.46

قیمت: 840,000 تومان

موجودی 3 عدد

نیم کیلو چله 15 لا نمره 20 رجشمار 30

نیم کیلو چله 15 لا نمره 20 رجشمار 30

قیمت: 70,000 تومان

موجودی 22 عدد

یک کیلو نخ پشم رنگی گوله شده رجشمار 46 (ضایعاتی درجه سه )لطفا به تصویر دقت کنین

یک کیلو نخ پشم رنگی گوله شده رجشمار 46 (ضایعاتی درجه سه )لطفا به تصویر دقت کنین

قیمت: 25,000 تومان

فاقد موجودی

قلاب کوچک (دارچوبکی )

قلاب کوچک (دارچوبکی )

قیمت: 31,000 تومان

موجودی 22 عدد

نیم کیلو چله پنبه‌ 18 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 35

نیم کیلو چله پنبه‌ 18 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 35

قیمت: 70,000 تومان

موجودی 22 عدد

نیم کیلو القاج 18 لا رجشمار 55

نیم کیلو القاج 18 لا رجشمار 55

قیمت: 103,000 تومان

موجودی 105 عدد

نیم کیلو (+ - 5 گرم) القاج پنبه 26 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46،47،48

نیم کیلو (+ - 5 گرم) القاج پنبه 26 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46،47،48

قیمت: 92,000 تومان

موجودی 78 عدد

نیم کیلو چله پنبه ای 9 لای نمره 20، مخصوص رجشمار 50 تا 55

نیم کیلو چله پنبه ای 9 لای نمره 20، مخصوص رجشمار 50 تا 55

قیمت: 49,000 تومان

موجودی 113 عدد

نیم کیلو  (+ - 5 گرم) القاج پنبه 27 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 35

نیم کیلو (+ - 5 گرم) القاج پنبه 27 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 35

قیمت: 47,000 تومان

موجودی 16 عدد

نیم کیلو القاج 20لا نمره ی 10 مخصوص رجشمار 30

نیم کیلو القاج 20لا نمره ی 10 مخصوص رجشمار 30

قیمت: 24,000 تومان

موجودی 38 عدد

نیم کیلو القاج 22 لا نمره 6 مخصوص رجشمار 20،21،22

نیم کیلو القاج 22 لا نمره 6 مخصوص رجشمار 20،21،22

قیمت: 40,000 تومان

موجودی 94 عدد

نیم کیلو (+ - 5 گرم) چله پنبه 12 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46 تا 50

نیم کیلو (+ - 5 گرم) چله پنبه 12 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46 تا 50

قیمت: 72,000 تومان

موجودی 20 عدد

یک کیلو القاج 18 لا رجشمار 55

یک کیلو القاج 18 لا رجشمار 55

قیمت: 205,000 تومان

موجودی 37 عدد

یک کیلو (+ - 5 گرم) القاج پنبه 27 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 35

یک کیلو (+ - 5 گرم) القاج پنبه 27 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 35

قیمت: 90,000 تومان

موجودی 16 عدد

یک کیلو چله پنبه ای 9 لای نمره 20، مخصوص رجشمار 50 تا 55

یک کیلو چله پنبه ای 9 لای نمره 20، مخصوص رجشمار 50 تا 55

قیمت: 96,000 تومان

موجودی 7 عدد

دار چوبی کلاسیک سه پایه کوتاه باچله کشی پنبه 12لا(رجشمار46)

دار چوبی کلاسیک سه پایه کوتاه باچله کشی پنبه 12لا(رجشمار46)

قیمت: 270,000 تومان

موجودی 10 عدد

یک کیلو القاج 20لا نمره ی 10 مخصوص رجشمار 30

یک کیلو القاج 20لا نمره ی 10 مخصوص رجشمار 30

قیمت: 48,000 تومان

موجودی 17 عدد

یک کیلو القاج 22 لا نمره 6 مخصوص رجشمار 20،21،22

یک کیلو القاج 22 لا نمره 6 مخصوص رجشمار 20،21،22

قیمت: 79,000 تومان

موجودی 39 عدد

یک کیلو چله 15 لا نمره 20 رجشمار 30

یک کیلو چله 15 لا نمره 20 رجشمار 30

قیمت: 138,000 تومان

موجودی 2 عدد

یک کیلو  (+ - 5 گرم) القاج پنبه 26 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46،47،48

یک کیلو (+ - 5 گرم) القاج پنبه 26 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46،47،48

قیمت: 183,000 تومان

موجودی 26 عدد

یک کیلو چله پنبه‌ 18 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 35

یک کیلو چله پنبه‌ 18 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 35

قیمت: 128,000 تومان

موجودی 2 عدد

ثبت نام