نخ پشم تمامی محصولات بسته ای به صورت گوله شده (و رنگ تک در وزنهای بالای 300 گرم ظرف 7 روز کاری ) ارسال خواهد شد!

لطفا با کلیک بر روی لینک مقابل در طرح سنجش رضایتمندی خریداران مشارکت نمایید سنجش رضایتمندی

92 محصول

یک بقچه (حدود 4 کیلو 400 گرم ) چله 12لا

یک بقچه (حدود 4 کیلو 400 گرم ) چله 12لا

قیمت: 640,000 تومان

موجودی 9 عدد

یک توپک 200 گرمی (+ - 5 گرم)، چله پنبه‌ای 12 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46 تا 50

یک توپک 200 گرمی (+ - 5 گرم)، چله پنبه‌ای 12 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46 تا 50

قیمت: 35,000 تومان

موجودی 219 عدد

100 گرم سوپ ابریشم مخلوط

100 گرم سوپ ابریشم مخلوط

قیمت: 40,000 تومان

موجودی 5 عدد

یک جین (12 عدد ) پود نازک رجشمار 40،46،50 (رنگ نخها انتخابی نیست )

یک جین (12 عدد ) پود نازک رجشمار 40،46،50 (رنگ نخها انتخابی نیست )

قیمت: 26,000 تومان

موجودی 979 عدد

450 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

450 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

قیمت: 720,000 تومان

موجودی 1 عدد

210 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

210 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

قیمت: 340,000 تومان

موجودی 1 عدد

200 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

200 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

قیمت: 320,000 تومان

موجودی 1 عدد

100 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

100 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

قیمت: 160,000 تومان

موجودی 4 عدد

275 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

275 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

قیمت: 445,000 تومان

موجودی 1 عدد

260 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

260 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

قیمت: 420,000 تومان

موجودی 1 عدد

430 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

430 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

قیمت: 700,000 تومان

موجودی 1 عدد

115 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

115 گرم چله ابریشمی - رجشمار 80 (وزن ها بصورت تقریبی می باشد )

قیمت: 190,000 تومان

موجودی 1 عدد

نخکش 30سانتی از شماره 91 تا 120

نخکش 30سانتی از شماره 91 تا 120

قیمت: 9,000 تومان

موجودی 178 عدد

دارتشعیر قدی (سایز قابل بافت 36 * 26) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

دارتشعیر قدی (سایز قابل بافت 36 * 26) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

قیمت: 554,000 تومان

موجودی 2 عدد

هرزگرد بازشو MDF با گیره فلزی رومیزی

هرزگرد بازشو MDF با گیره فلزی رومیزی

قیمت: 115,000 تومان

موجودی 5 عدد

50 عدد آویز MDF سه میل

50 عدد آویز MDF سه میل

قیمت: 25,000 تومان

موجودی 2 عدد

50 عدد آویز یکبار مصرف مقوایی 2 لایه

50 عدد آویز یکبار مصرف مقوایی 2 لایه

قیمت: 12,000 تومان

موجودی 62 عدد

دار دارچوبکی قدی (ابعاد قابل بافت 26*18) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

دار دارچوبکی قدی (ابعاد قابل بافت 26*18) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

قیمت: 245,000 تومان

موجودی 2 عدد

دار چوبی کلاسیک رومیزی باچله کشی پنبه 12لا(رجشمار46) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

دار چوبی کلاسیک رومیزی باچله کشی پنبه 12لا(رجشمار46) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

قیمت: 240,000 تومان

موجودی 5 عدد

یک کیلو مشکی درهم درجه دو رجشمار 46 (لطفا به تصویر دقت کنین )

یک کیلو مشکی درهم درجه دو رجشمار 46 (لطفا به تصویر دقت کنین )

قیمت: 60,000 تومان

موجودی 3 عدد

5 کیلو نخ پشم رنگی رجشمار 46 (ضایعاتی درجه سه )لطفا به تصویر دقت کنین

5 کیلو نخ پشم رنگی رجشمار 46 (ضایعاتی درجه سه )لطفا به تصویر دقت کنین

قیمت: 300,000 تومان

موجودی 9 عدد

تسمه فلزی 80 سانتی به تصویر دقت کنین - فروش ویژه

تسمه فلزی 80 سانتی به تصویر دقت کنین - فروش ویژه

قیمت: 8,000 تومان

موجودی 36 عدد

100 گرم (+ - 5 گرم) چله پنبه‌ای 12 لای نمره 20 مخصوص رجشمار 46، 47، 48

100 گرم (+ - 5 گرم) چله پنبه‌ای 12 لای نمره 20 مخصوص رجشمار 46، 47، 48

قیمت: 17,000 تومان

موجودی 131 عدد

دارتشعیر قدی (سایز قابل بافت 36 * 26) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

دارتشعیر قدی (سایز قابل بافت 36 * 26) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

قیمت: 575,000 تومان

موجودی 10 عدد

دار دارچوبکی عرضی ریزبافت (ابعاد قابل بافت 12*17) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

دار دارچوبکی عرضی ریزبافت (ابعاد قابل بافت 12*17) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

قیمت: 345,000 تومان

موجودی 49 عدد

100 گرم (+ - 5 گرم) القاج پنبه 26 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46،47،48

100 گرم (+ - 5 گرم) القاج پنبه 26 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46،47،48

قیمت: 19,000 تومان

موجودی 168 عدد

دار دارچوبکی قدی ریزبافت (ابعاد قابل بافت 17*12) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

دار دارچوبکی قدی ریزبافت (ابعاد قابل بافت 17*12) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

قیمت: 340,000 تومان

موجودی 24 عدد

دار چوبی با سه پایه کوتاه (سایز قابل بافت 18*15)

دار چوبی با سه پایه کوتاه (سایز قابل بافت 18*15)

قیمت: 160,000 تومان

موجودی 1 عدد

260 گرم چله 15 لا کلافی رجشمار 20

260 گرم چله 15 لا کلافی رجشمار 20

قیمت: 18,500 تومان

موجودی 9 عدد

یک بقچه (حدود 4 کیلو 400 گرم ) القاج 26لا رجشمار 48.47.46

یک بقچه (حدود 4 کیلو 400 گرم ) القاج 26لا رجشمار 48.47.46

قیمت: 840,000 تومان

موجودی 3 عدد

نیم کیلو چله 15 لا نمره 20 رجشمار 30

نیم کیلو چله 15 لا نمره 20 رجشمار 30

قیمت: 70,000 تومان

موجودی 22 عدد

یک کیلو نخ پشم رنگی گوله شده رجشمار 46 (ضایعاتی درجه سه )لطفا به تصویر دقت کنین

یک کیلو نخ پشم رنگی گوله شده رجشمار 46 (ضایعاتی درجه سه )لطفا به تصویر دقت کنین

قیمت: 25,000 تومان

فاقد موجودی

قلاب کوچک (دارچوبکی )

قلاب کوچک (دارچوبکی )

قیمت: 31,000 تومان

موجودی 22 عدد

نیم کیلو چله پنبه‌ 18 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 35

نیم کیلو چله پنبه‌ 18 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 35

قیمت: 70,000 تومان

موجودی 22 عدد

نیم کیلو القاج 18 لا رجشمار 55

نیم کیلو القاج 18 لا رجشمار 55

قیمت: 103,000 تومان

موجودی 105 عدد

نیم کیلو (+ - 5 گرم) القاج پنبه 26 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46،47،48

نیم کیلو (+ - 5 گرم) القاج پنبه 26 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46،47،48

قیمت: 92,000 تومان

موجودی 78 عدد

نیم کیلو چله پنبه ای 9 لای نمره 20، مخصوص رجشمار 50 تا 55

نیم کیلو چله پنبه ای 9 لای نمره 20، مخصوص رجشمار 50 تا 55

قیمت: 49,000 تومان

موجودی 113 عدد

نیم کیلو  (+ - 5 گرم) القاج پنبه 27 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 35

نیم کیلو (+ - 5 گرم) القاج پنبه 27 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 35

قیمت: 47,000 تومان

موجودی 16 عدد

نیم کیلو القاج 20لا نمره ی 10 مخصوص رجشمار 30

نیم کیلو القاج 20لا نمره ی 10 مخصوص رجشمار 30

قیمت: 24,000 تومان

موجودی 38 عدد

نیم کیلو القاج 22 لا نمره 6 مخصوص رجشمار 20،21،22

نیم کیلو القاج 22 لا نمره 6 مخصوص رجشمار 20،21،22

قیمت: 40,000 تومان

موجودی 94 عدد

نیم کیلو (+ - 5 گرم) چله پنبه 12 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46 تا 50

نیم کیلو (+ - 5 گرم) چله پنبه 12 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46 تا 50

قیمت: 72,000 تومان

موجودی 20 عدد

یک کیلو القاج 18 لا رجشمار 55

یک کیلو القاج 18 لا رجشمار 55

قیمت: 205,000 تومان

موجودی 37 عدد

یک کیلو (+ - 5 گرم) القاج پنبه 27 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 35

یک کیلو (+ - 5 گرم) القاج پنبه 27 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 35

قیمت: 90,000 تومان

موجودی 16 عدد

یک کیلو چله پنبه ای 9 لای نمره 20، مخصوص رجشمار 50 تا 55

یک کیلو چله پنبه ای 9 لای نمره 20، مخصوص رجشمار 50 تا 55

قیمت: 96,000 تومان

موجودی 7 عدد

دار چوبی کلاسیک سه پایه کوتاه باچله کشی پنبه 12لا(رجشمار46)

دار چوبی کلاسیک سه پایه کوتاه باچله کشی پنبه 12لا(رجشمار46)

قیمت: 270,000 تومان

موجودی 10 عدد

یک کیلو القاج 20لا نمره ی 10 مخصوص رجشمار 30

یک کیلو القاج 20لا نمره ی 10 مخصوص رجشمار 30

قیمت: 48,000 تومان

موجودی 17 عدد

یک کیلو القاج 22 لا نمره 6 مخصوص رجشمار 20،21،22

یک کیلو القاج 22 لا نمره 6 مخصوص رجشمار 20،21،22

قیمت: 79,000 تومان

موجودی 39 عدد

یک کیلو چله 15 لا نمره 20 رجشمار 30

یک کیلو چله 15 لا نمره 20 رجشمار 30

قیمت: 138,000 تومان

موجودی 2 عدد

یک کیلو  (+ - 5 گرم) القاج پنبه 26 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46،47،48

یک کیلو (+ - 5 گرم) القاج پنبه 26 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46،47،48

قیمت: 183,000 تومان

موجودی 26 عدد

یک کیلو چله پنبه‌ 18 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 35

یک کیلو چله پنبه‌ 18 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 35

قیمت: 128,000 تومان

موجودی 2 عدد

یک کیلو (+ - 5 گرم) چله پنبه 12 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46 تا 50

یک کیلو (+ - 5 گرم) چله پنبه 12 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46 تا 50

قیمت: 145,000 تومان

موجودی 29 عدد

یک بسته 100 گرمی آش پشم خارجی رنگی 4 لا

یک بسته 100 گرمی آش پشم خارجی رنگی 4 لا

قیمت: 10,000 تومان

موجودی 4 عدد

دار چوبی جرعه بدون چله کشی

دار چوبی جرعه بدون چله کشی

قیمت: 160,000 تومان

موجودی 4 عدد

دار چوبی جرعه با چله کشی پنبه (رجشمار 46) همراه با القاج 26 لا و یکعدد پود نازک

دار چوبی جرعه با چله کشی پنبه (رجشمار 46) همراه با القاج 26 لا و یکعدد پود نازک

قیمت: 180,000 تومان

موجودی 9 عدد

100 گرم چله 15 لا کلافی رجشمار 20

100 گرم چله 15 لا کلافی رجشمار 20

قیمت: 6,000 تومان

موجودی 89 عدد

یک بسته 100 گرمی آش پشم خارجی 4 لا

یک بسته 100 گرمی آش پشم خارجی 4 لا

قیمت: 9,000 تومان

موجودی 8 عدد

بروشور راهنمای کارآموزان بافت (یک بسته 600 تایی )

بروشور راهنمای کارآموزان بافت (یک بسته 600 تایی )

قیمت: 50,000 تومان

موجودی 16 عدد

یک مجموعه پالت پیچ با 20 عدد تخته

یک مجموعه پالت پیچ با 20 عدد تخته

قیمت: 10,500 تومان

موجودی 48 عدد

قاب ایستاده چوب و رزین

قاب ایستاده چوب و رزین

قیمت: 150,000 تومان

موجودی 1 عدد

150 گرم سوپ ابریشم

150 گرم سوپ ابریشم

قیمت: 150,000 تومان

موجودی 10 عدد

100 گرم سوپ ابریشم

100 گرم سوپ ابریشم

قیمت: 100,000 تومان

موجودی 13 عدد

دار چوبی کلاسیک رومیزی بدون چله کشی پنبه 12لا(رجشمار46)

دار چوبی کلاسیک رومیزی بدون چله کشی پنبه 12لا(رجشمار46)

قیمت: 200,000 تومان

موجودی 7 عدد

سیم پالس دستگاه نقشه خوان همراه دوم مدل 2015(MP3) بهمراه جعبه

سیم پالس دستگاه نقشه خوان همراه دوم مدل 2015(MP3) بهمراه جعبه

قیمت: 25,000 تومان

موجودی 32 عدد

سیم پالس دستگاه نقشه خوان (نوع دو)

سیم پالس دستگاه نقشه خوان (نوع دو)

قیمت: 25,000 تومان

موجودی 6 عدد

نیم کیلو چله پنبه‌ 15 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 20، 21، 22

نیم کیلو چله پنبه‌ 15 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 20، 21، 22

قیمت: 52,000 تومان

موجودی 55 عدد

یک کیلو چله پنبه‌ 15 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 20، 21، 22

یک کیلو چله پنبه‌ 15 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 20، 21، 22

قیمت: 100,000 تومان

موجودی 33 عدد

یک کلاف 100 گرمی پود نازک رنگی رجشمار 35

یک کلاف 100 گرمی پود نازک رنگی رجشمار 35

قیمت: 15,000 تومان

موجودی 151 عدد

یک کلاف 100 گرمی پود نازک رنگی رجشمار 20 (پنبه ای ضخیم 3 لا)

یک کلاف 100 گرمی پود نازک رنگی رجشمار 20 (پنبه ای ضخیم 3 لا)

قیمت: 11,000 تومان

موجودی 160 عدد

یک کلاف 100 گرمی پود نازک رجشمار 10 (پنبه ای 9 لا)

یک کلاف 100 گرمی پود نازک رجشمار 10 (پنبه ای 9 لا)

قیمت: 3,800 تومان

موجودی 758 عدد

یک قرقره پود نازک رجشمارهای 40،46،50

یک قرقره پود نازک رجشمارهای 40،46،50

قیمت: 3,000 تومان

موجودی 57172 عدد

100 گرم القاج برای رجشمار 70

100 گرم القاج برای رجشمار 70

قیمت: 20,000 تومان

موجودی 1590 عدد

100 گرم القاج برای رجشمار 60

100 گرم القاج برای رجشمار 60

قیمت: 15,000 تومان

موجودی 73 عدد

نخکش از شماره 1 تا 45

نخکش از شماره 1 تا 45

قیمت: 10,000 تومان

موجودی 54 عدد

نخکش 30 سانتی از شماره 61 تا 90

نخکش 30 سانتی از شماره 61 تا 90

قیمت: 10,000 تومان

موجودی 43 عدد

نخکش 30 سانتی از شماره 31 تا 60

نخکش 30 سانتی از شماره 31 تا 60

قیمت: 10,000 تومان

موجودی 42 عدد

نخکش 30 سانتی از شماره 1 تا 30

نخکش 30 سانتی از شماره 1 تا 30

قیمت: 10,000 تومان

موجودی 49 عدد

قلاب چنگی - مخصوص پرداخت برجسته

قلاب چنگی - مخصوص پرداخت برجسته

قیمت: 13,000 تومان

موجودی 81 عدد

پودکش 65سانتی رجشمار 20 و 10

پودکش 65سانتی رجشمار 20 و 10

قیمت: 9,000 تومان

موجودی 84 عدد

دفه رجشمار 10 و 20

دفه رجشمار 10 و 20

قیمت: 65,000 تومان

موجودی 21 عدد

قلاب رجشمار10 و 20

قلاب رجشمار10 و 20

قیمت: 21,000 تومان

موجودی 9 عدد

یک بسته صد تایی نخ پیچ ساده

یک بسته صد تایی نخ پیچ ساده

قیمت: 50,000 تومان

موجودی 7 عدد

تسمه 30 سانتی (دارچوبکی)

تسمه 30 سانتی (دارچوبکی)

قیمت: 7,000 تومان

موجودی 2472 عدد

پود کش 30 سانتی (دارچوبکی)

پود کش 30 سانتی (دارچوبکی)

قیمت: 7,000 تومان

موجودی 84 عدد

دفه کوچک و سبک (دارچوبکی)

دفه کوچک و سبک (دارچوبکی)

قیمت: 30,000 تومان

موجودی 29 عدد

تسمه فلزی 120 سانتی

تسمه فلزی 120 سانتی

قیمت: 10,000 تومان

موجودی 45 عدد

تسمه فلزی 100سانتی

تسمه فلزی 100سانتی

قیمت: 15,000 تومان

موجودی 645 عدد

تسمه فلزی 80 سانتی

تسمه فلزی 80 سانتی

قیمت: 9,000 تومان

موجودی 63 عدد

پودکش 65 سانتی

پودکش 65 سانتی

قیمت: 15,000 تومان

موجودی 49 عدد

پودکش 50 سانتی

پودکش 50 سانتی

قیمت: 13,000 تومان

موجودی 104 عدد

دفه معمولی

دفه معمولی

قیمت: 38,000 تومان

فاقد موجودی

قلاب معمولی

قلاب معمولی

قیمت: 30,000 تومان

موجودی 46 عدد

دارفلزی سایز 4 (بزرگ) سایز قابل بافت 180*114 cm

دارفلزی سایز 4 (بزرگ) سایز قابل بافت 180*114 cm

قیمت: 975,000 تومان

فاقد موجودی

ثبت نام