برای مشاهده لیست محصولات نخ و نقشه دارای تضمین خرید اینجا کلیک کنید

80 محصول

50 عدد آویز MDF سه میل

50 عدد آویز MDF سه میل

قیمت: 25,000 تومان

موجودی 46 عدد

50 عدد آویز یکبار مصرف مقوایی 2 لایه

50 عدد آویز یکبار مصرف مقوایی 2 لایه

قیمت: 12,000 تومان

موجودی 80 عدد

دار دارچوبکی قدی (ابعاد قابل بافت 26*18) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

دار دارچوبکی قدی (ابعاد قابل بافت 26*18) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

قیمت: 245,000 تومان

موجودی 10 عدد

دار چوبی کلاسیک رومیزی باچله کشی پنبه 12لا(رجشمار46) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

دار چوبی کلاسیک رومیزی باچله کشی پنبه 12لا(رجشمار46) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

قیمت: 230,000 تومان

موجودی 6 عدد

یک کیلو مشکی درهم درجه دو رجشمار 46 (لطفا به تصویر دقت کنین )

یک کیلو مشکی درهم درجه دو رجشمار 46 (لطفا به تصویر دقت کنین )

قیمت: 80,000 تومان

موجودی 27 عدد

10 کیلو نخ پشم رنگی رجشمار 46 (درجه دو )لطفا به تصویر دقت کنین

10 کیلو نخ پشم رنگی رجشمار 46 (درجه دو )لطفا به تصویر دقت کنین

قیمت: 1,000,000 تومان

موجودی 4 عدد

یک کیلو رجشمار35 - (ضایعاتی درجه دو ) لطفا به تصایر دقت کنین )

یک کیلو رجشمار35 - (ضایعاتی درجه دو ) لطفا به تصایر دقت کنین )

قیمت: 70,000 تومان

موجودی 10 عدد

2 کیلو نخ پشم رنگی رجشمار 46 (درجه دو )لطفا به تصویر دقت کنین

2 کیلو نخ پشم رنگی رجشمار 46 (درجه دو )لطفا به تصویر دقت کنین

قیمت: 220,000 تومان

موجودی 8 عدد

5 کیلو نخ پشم رنگی رجشمار 46 (ضایعاتی درجه سه )لطفا به تصویر دقت کنین

5 کیلو نخ پشم رنگی رجشمار 46 (ضایعاتی درجه سه )لطفا به تصویر دقت کنین

قیمت: 320,000 تومان

موجودی 8 عدد

تسمه فلزی 80 سانتی به تصویر دقت کنین - فروش ویژه

تسمه فلزی 80 سانتی به تصویر دقت کنین - فروش ویژه

قیمت: 12,000 تومان

موجودی 36 عدد

دار چوبی کلاسیک سه پایه بلند باچله کشی پنبه 12لا(رجشمار46) به رنگ دار و پایه دقت فرمایید ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

دار چوبی کلاسیک سه پایه بلند باچله کشی پنبه 12لا(رجشمار46) به رنگ دار و پایه دقت فرمایید ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

قیمت: 300,000 تومان

موجودی 11 عدد

دار چوبی کلاسیک سه پایه کوتاه باچله کشی پنبه 12لا(رجشمار46) به رنگ دار و پایه دقت فرمایید - ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

دار چوبی کلاسیک سه پایه کوتاه باچله کشی پنبه 12لا(رجشمار46) به رنگ دار و پایه دقت فرمایید - ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

قیمت: 263,000 تومان

موجودی 13 عدد

100 گرم چله پنبه‌ای 12 لای نمره 20 مخصوص رجشمار 46، 47، 48

100 گرم چله پنبه‌ای 12 لای نمره 20 مخصوص رجشمار 46، 47، 48

قیمت: 18,000 تومان

موجودی 89 عدد

دار دارچوبکی عرضی ریزبافت (ابعاد قابل بافت 12*17) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

دار دارچوبکی عرضی ریزبافت (ابعاد قابل بافت 12*17) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

قیمت: 345,000 تومان

موجودی 49 عدد

100 گرم القاج پنبه 26 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46،47،48

100 گرم القاج پنبه 26 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46،47،48

قیمت: 18,000 تومان

موجودی 20 عدد

دار دارچوبکی قدی ریزبافت (ابعاد قابل بافت 17*12) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

دار دارچوبکی قدی ریزبافت (ابعاد قابل بافت 17*12) ارسال پس از 48 ساعت کاری بعد از فاکتور

قیمت: 340,000 تومان

موجودی 24 عدد

دار چوبی با سه پایه کوتاه (سایز قابل بافت 18*15)

دار چوبی با سه پایه کوتاه (سایز قابل بافت 18*15)

قیمت: 160,000 تومان

موجودی 3 عدد

260 گرم چله 15 لا کلافی رجشمار 20

260 گرم چله 15 لا کلافی رجشمار 20

قیمت: 18,500 تومان

موجودی 26 عدد

یک بقچه (حدود 4 کیلو 400 گرم ) القاج 26لا رجشمار 48.47.46

یک بقچه (حدود 4 کیلو 400 گرم ) القاج 26لا رجشمار 48.47.46

قیمت: 675,000 تومان

فاقد موجودی

نیم کیلو چله 15 لا نمره 20 رجشمار 30

نیم کیلو چله 15 لا نمره 20 رجشمار 30

قیمت: 46,000 تومان

موجودی 39 عدد

قلاب کوچک (دارچوبکی )

قلاب کوچک (دارچوبکی )

قیمت: 25,000 تومان

موجودی 38 عدد

نیم کیلو چله پنبه‌ 18 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 35

نیم کیلو چله پنبه‌ 18 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 35

قیمت: 70,000 تومان

موجودی 33 عدد

نیم کیلو القاج 18 لا رجشمار 55

نیم کیلو القاج 18 لا رجشمار 55

قیمت: 60,000 تومان

موجودی 16 عدد

نیم کیلو القاج پنبه 26 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46،47،48

نیم کیلو القاج پنبه 26 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46،47،48

قیمت: 76,000 تومان

فاقد موجودی

نیم کیلو چله پنبه ای 9 لای نمره 20، مخصوص رجشمار 50 تا 55

نیم کیلو چله پنبه ای 9 لای نمره 20، مخصوص رجشمار 50 تا 55

قیمت: 49,000 تومان

موجودی 90 عدد

نیم کیلو القاج پنبه 27 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 35

نیم کیلو القاج پنبه 27 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 35

قیمت: 43,000 تومان

موجودی 31 عدد

نیم کیلو القاج 22 لا نمره 6 مخصوص رجشمار 20،21،22

نیم کیلو القاج 22 لا نمره 6 مخصوص رجشمار 20،21،22

قیمت: 40,000 تومان

موجودی 61 عدد

نیم کیلو چله پنبه 12 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46 تا 50

نیم کیلو چله پنبه 12 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46 تا 50

قیمت: 70,000 تومان

موجودی 42 عدد

یک کیلو القاج 18 لا رجشمار 55

یک کیلو القاج 18 لا رجشمار 55

قیمت: 115,000 تومان

موجودی 18 عدد

یک کیلو القاج پنبه 27 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 35

یک کیلو القاج پنبه 27 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 35

قیمت: 82,000 تومان

موجودی 32 عدد

یک کیلو چله پنبه ای 9 لای نمره 20، مخصوص رجشمار 50 تا 55

یک کیلو چله پنبه ای 9 لای نمره 20، مخصوص رجشمار 50 تا 55

قیمت: 96,000 تومان

موجودی 22 عدد

یک کیلو القاج 22 لا نمره 6 مخصوص رجشمار 20،21،22

یک کیلو القاج 22 لا نمره 6 مخصوص رجشمار 20،21،22

قیمت: 79,000 تومان

موجودی 55 عدد

یک کیلو چله 15 لا نمره 20 رجشمار 30

یک کیلو چله 15 لا نمره 20 رجشمار 30

قیمت: 89,000 تومان

موجودی 20 عدد

یک کیلو القاج پنبه 26 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46،47،48

یک کیلو القاج پنبه 26 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46،47،48

قیمت: 150,000 تومان

موجودی 15 عدد

یک کیلو چله پنبه‌ 18 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 35

یک کیلو چله پنبه‌ 18 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 35

قیمت: 128,000 تومان

موجودی 21 عدد

یک کیلو چله پنبه 12 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46 تا 50

یک کیلو چله پنبه 12 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46 تا 50

قیمت: 128,000 تومان

موجودی 27 عدد

یک بسته 100 گرمی آش پشم خارجی رنگی 4 لا

یک بسته 100 گرمی آش پشم خارجی رنگی 4 لا

قیمت: 10,000 تومان

موجودی 8 عدد

دار چوبی جرعه بدون چله کشی

دار چوبی جرعه بدون چله کشی

قیمت: 160,000 تومان

موجودی 10 عدد

دار چوبی جرعه با چله کشی پنبه (رجشمار 46) همراه با القاج 26 لا و یکعدد پود نازک

دار چوبی جرعه با چله کشی پنبه (رجشمار 46) همراه با القاج 26 لا و یکعدد پود نازک

قیمت: 170,000 تومان

موجودی 6 عدد

100 گرم چله 15 لا کلافی رجشمار 20

100 گرم چله 15 لا کلافی رجشمار 20

قیمت: 6,000 تومان

موجودی 139 عدد

یک بسته 100 گرمی آش پشم خارجی 4 لا

یک بسته 100 گرمی آش پشم خارجی 4 لا

قیمت: 9,000 تومان

موجودی 10 عدد

بروشور راهنمای کارآموزان بافت (یک بسته 600 تایی )

بروشور راهنمای کارآموزان بافت (یک بسته 600 تایی )

قیمت: 50,000 تومان

موجودی 16 عدد

یک مجموعه پالت پیچ با 20 عدد تخته

یک مجموعه پالت پیچ با 20 عدد تخته

قیمت: 10,500 تومان

موجودی 54 عدد

قاب ایستاده چوب و رزین

قاب ایستاده چوب و رزین

قیمت: 150,000 تومان

موجودی 1 عدد

دستگاه دارکشی ( بدون فک ) - 1متر در 1/80 متر - یک پیچ هرز داره - پیچ فکها باید تعویض کنین

دستگاه دارکشی ( بدون فک ) - 1متر در 1/80 متر - یک پیچ هرز داره - پیچ فکها باید تعویض کنین

قیمت: 600,000 تومان

موجودی 1 عدد

150 گرم سوپ ابریشم

150 گرم سوپ ابریشم

قیمت: 150,000 تومان

موجودی 10 عدد

100 گرم سوپ ابریشم

100 گرم سوپ ابریشم

قیمت: 100,000 تومان

موجودی 9 عدد

دار چوبی کلاسیک رومیزی بدون چله کشی پنبه 12لا(رجشمار46)

دار چوبی کلاسیک رومیزی بدون چله کشی پنبه 12لا(رجشمار46)

قیمت: 200,000 تومان

موجودی 9 عدد

سیم پالس دستگاه نقشه خوان همراه دوم مدل 2015(MP3) بهمراه جعبه

سیم پالس دستگاه نقشه خوان همراه دوم مدل 2015(MP3) بهمراه جعبه

قیمت: 15,000 تومان

موجودی 42 عدد

یک کلاف 200 گرمی از رنگ شماره 1، چله پنبه‌ای 33 لای نمره 10 مخصوص رجشمار 10، 11، 12

یک کلاف 200 گرمی از رنگ شماره 1، چله پنبه‌ای 33 لای نمره 10 مخصوص رجشمار 10، 11، 12

قیمت: 7,000 تومان

موجودی 28 عدد

نیم کیلو چله پنبه‌ 15 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 20، 21، 22

نیم کیلو چله پنبه‌ 15 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 20، 21، 22

قیمت: 70,000 تومان

موجودی 62 عدد

یک کیلو چله پنبه‌ 15 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 20، 21، 22

یک کیلو چله پنبه‌ 15 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 20، 21، 22

قیمت: 128,000 تومان

موجودی 18 عدد

یک کلاف 100 گرمی پود نازک رنگی رجشمار 35

یک کلاف 100 گرمی پود نازک رنگی رجشمار 35

قیمت: 15,000 تومان

موجودی 30 عدد

یک کلاف 100 گرمی پود نازک رنگی رجشمار 20 (پنبه ای ضخیم 3 لا)

یک کلاف 100 گرمی پود نازک رنگی رجشمار 20 (پنبه ای ضخیم 3 لا)

قیمت: 11,000 تومان

موجودی 62 عدد

یک کلاف 100 گرمی پود نازک رجشمار 10 (پنبه ای 9 لا)

یک کلاف 100 گرمی پود نازک رجشمار 10 (پنبه ای 9 لا)

قیمت: 3,800 تومان

موجودی 770 عدد

یک قرقره پود نازک رجشمارهای 40،46،50

یک قرقره پود نازک رجشمارهای 40،46،50

قیمت: 5,500 تومان

موجودی 57684 عدد

200 گرم القاج 40 لا نمره 6 مخصوص رجشمار 10

200 گرم القاج 40 لا نمره 6 مخصوص رجشمار 10

قیمت: 16,000 تومان

موجودی 27 عدد

100 گرم القاج برای رجشمار 70

100 گرم القاج برای رجشمار 70

قیمت: 12,000 تومان

موجودی 1611 عدد

100 گرم القاج برای رجشمار 60

100 گرم القاج برای رجشمار 60

قیمت: 9,200 تومان

موجودی 911 عدد

یک بقچه (حدود 4 کیلو 400 گرم ) چله 12لا

یک بقچه (حدود 4 کیلو 400 گرم ) چله 12لا

قیمت: 580,000 تومان

موجودی 1 عدد

نخکش از شماره 1 تا 45

نخکش از شماره 1 تا 45

قیمت: 7,000 تومان

موجودی 64 عدد

نخکش 30سانتی از شماره 91 تا 135

نخکش 30سانتی از شماره 91 تا 135

قیمت: 7,000 تومان

موجودی 40 عدد

نخکش 30 سانتی از شماره 61 تا 90

نخکش 30 سانتی از شماره 61 تا 90

قیمت: 7,000 تومان

موجودی 32 عدد

نخکش 30 سانتی از شماره 1 تا 30

نخکش 30 سانتی از شماره 1 تا 30

قیمت: 7,000 تومان

موجودی 135 عدد

قلاب چنگی - مخصوص پرداخت برجسته

قلاب چنگی - مخصوص پرداخت برجسته

قیمت: 13,000 تومان

موجودی 84 عدد

پودکش 65سانتی رجشمار 20 و 10

پودکش 65سانتی رجشمار 20 و 10

قیمت: 9,000 تومان

موجودی 21 عدد

دفه رجشمار 10 و 20

دفه رجشمار 10 و 20

قیمت: 60,000 تومان

موجودی 30 عدد

قلاب رجشمار10 و 20

قلاب رجشمار10 و 20

قیمت: 21,000 تومان

موجودی 51 عدد

یک بسته صد تایی نخ پیچ ساده

یک بسته صد تایی نخ پیچ ساده

قیمت: 50,000 تومان

موجودی 10 عدد

گولّه ساز ایرانی

گولّه ساز ایرانی

قیمت: 285,000 تومان

موجودی 10 عدد

تسمه 30 سانتی (دارچوبکی)

تسمه 30 سانتی (دارچوبکی)

قیمت: 6,000 تومان

موجودی 2474 عدد

پود کش 30 سانتی (دارچوبکی)

پود کش 30 سانتی (دارچوبکی)

قیمت: 7,000 تومان

موجودی 63 عدد

دفه کوچک و سبک (دارچوبکی)

دفه کوچک و سبک (دارچوبکی)

قیمت: 29,000 تومان

موجودی 48 عدد

تسمه فلزی 120 سانتی

تسمه فلزی 120 سانتی

قیمت: 10,000 تومان

موجودی 8 عدد

تسمه فلزی 100سانتی

تسمه فلزی 100سانتی

قیمت: 15,000 تومان

موجودی 661 عدد

تسمه فلزی 80 سانتی

تسمه فلزی 80 سانتی

قیمت: 9,000 تومان

موجودی 87 عدد

پودکش 65 سانتی

پودکش 65 سانتی

قیمت: 14,000 تومان

موجودی 25 عدد

پودکش 50 سانتی

پودکش 50 سانتی

قیمت: 13,000 تومان

موجودی 50 عدد

دفه معمولی

دفه معمولی

قیمت: 40,000 تومان

موجودی 24 عدد

قلاب معمولی

قلاب معمولی

قیمت: 27,000 تومان

موجودی 32 عدد

ثبت نام