56004 کارن -مستطیل متوسط
کد محصول: 1853

56004 کارن -مستطیل متوسط

735 گره در 1101 رج

-

67.44 مقاط

-

17 رنگ

قیمت: 7,218,599 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 38 محصول مختلف

  56005 کارن - مستطیل کوچک
کد محصول: 1854

56005 کارن - مستطیل کوچک

481 گره در 721 رج

-

28.9 مقاط

-

17 رنگ

قیمت: 3,354,410 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 38 محصول مختلف