بسم الله ثلث نیلی - سایز 2
کد محصول: 7219

بسم الله ثلث نیلی - سایز 2

500 گره در 310 رج

-

12.92 مقاط

-

29 رنگ

قیمت: 1,509,300 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

25%
بسم الله ثلث نگاره
کد محصول: 2093

بسم الله ثلث نگاره

400 گره در 300 رج

-

10 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 1,317,500 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

10%
آیت الکرسی دایره سایز بزرگ
کد محصول: 11691

آیت الکرسی دایره سایز بزرگ

700 گره در 700 رج

-

40.83 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 3,447,900 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

ان یکاد ثلث ستونی - کرم نقره ای سبز طلایی &
کد محصول: 576

ان یکاد ثلث ستونی - کرم نقره ای سبز طلایی &

330 گره در 1090 رج

-

29.98 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 2,686,700 تومان

موجودی 21 عدد

تحویل به صورت کلافی

شامل 2 محصول مختلف

30%
ادعونی استجب لکم سایز دو
کد محصول: 11950

ادعونی استجب لکم سایز دو

300 گره در 194 رج

-

4.85 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 460,500 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

آیت الکرسی دایره تزیینی سایز دو
کد محصول: 12634

آیت الکرسی دایره تزیینی سایز دو

600 گره در 771 رج

-

38.55 مقاط

-

11 رنگ

قیمت: 3,126,900 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

آیت الکرسی دایره تزیینی سایز سه
کد محصول: 12635

آیت الکرسی دایره تزیینی سایز سه

800 گره در 1030 رج

-

68.67 مقاط

-

11 رنگ

قیمت: 5,601,700 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

ادعونی استجب لکم
کد محصول: 2101

ادعونی استجب لکم

400 گره در 260 رج

-

8.67 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 1,169,300 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

10%
بسم الله ثلث نیلی - سایز 3
کد محصول: 7220

بسم الله ثلث نیلی - سایز 3

600 گره در 370 رج

-

18.5 مقاط

-

29 رنگ

قیمت: 1,900,000 تومان

موجودی 2 عدد

تحویل به صورت کلافی

شامل 2 محصول مختلف

50%
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی
کد محصول: 2165

ان الله و ملائکته یصلون علی النبی

400 گره در 300 رج

-

10 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 1,431,400 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

15%
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی با حاشیه اسلیمی
کد محصول: 4439

ان الله و ملائکته یصلون علی النبی با حاشیه اسلیمی

700 گره در 577 رج

-

33.66 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 3,554,300 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

10%
ان یکاد دایره سایز سه
کد محصول: 11774

ان یکاد دایره سایز سه

500 گره در 500 رج

-

20.83 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 1,911,600 تومان

موجودی 1 عدد

تحویل به صورت کلافی

شامل 2 محصول مختلف