ایران باستان رنگ یک
کد محصول: 12930

ایران باستان رنگ یک

775 گره در 1168 رج

-

75.43 مقاط

-

78 رنگ

قیمت: 7,757,763 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 36 محصول مختلف

آثار باستانی 4
کد محصول: 3052

آثار باستانی 4

699 گره در 1081 رج

-

62.38 مقاط

-

35 رنگ

قیمت: 5,522,821 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 72 محصول مختلف

سلاطین ایران سایز دو -رنگ دو
کد محصول: 3023

سلاطین ایران سایز دو -رنگ دو

1500 گره در 1147 رج

-

143.38 مقاط

-

50 رنگ

قیمت: 12,519,514 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 72 محصول مختلف

 باستان - مستطیل کوجک-رنگبندی 2
کد محصول: 2161

باستان - مستطیل کوجک-رنگبندی 2

719 گره در 1080 رج

-

64.71 مقاط

-

33 رنگ

قیمت: 5,257,464 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 72 محصول مختلف

پازیریک درشتبافت- کناره کوچک
کد محصول: 38

پازیریک درشتبافت- کناره کوچک

291 گره در 571 رج

-

13.85 مقاط

-

6 رنگ

قیمت: 908,385 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 44 محصول مختلف

پازیریک درشتبافت- مربع بزرگ
کد محصول: 36

پازیریک درشتبافت- مربع بزرگ

435 گره در 435 رج

-

15.77 مقاط

-

6 رنگ

قیمت: 958,229 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 44 محصول مختلف

ایران باستان رنگ سه
کد محصول: 12934

ایران باستان رنگ سه

775 گره در 1168 رج

-

75.43 مقاط

-

59 رنگ

قیمت: 7,359,540 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 40 محصول مختلف

ایران باستان رنگ دو (طلایی)
کد محصول: 12932

ایران باستان رنگ دو (طلایی)

775 گره در 1168 رج

-

75.43 مقاط

-

53 رنگ

قیمت: 6,983,153 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 40 محصول مختلف

آثار باستانی 5
کد محصول: 5690

آثار باستانی 5

719 گره در 1195 رج

-

71.6 مقاط

-

24 رنگ

قیمت: 7,105,612 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 72 محصول مختلف

پازیریک درشتبافت- کناره بزرگ
کد محصول: 39

پازیریک درشتبافت- کناره بزرگ

291 گره در 857 رج

-

20.78 مقاط

-

6 رنگ

قیمت: 1,304,380 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 44 محصول مختلف

باستان
کد محصول: 2069

باستان

755 گره در 1131 رج

-

71.16 مقاط

-

19 رنگ

قیمت: 4,386,695 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 42 محصول مختلف

پازیریک درشتبافت-
کد محصول: 34

پازیریک درشتبافت-

291 گره در 435 رج

-

10.55 مقاط

-

6 رنگ

قیمت: 725,234 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 44 محصول مختلف