بسم الله دیوانی
کد محصول: 11616

بسم الله دیوانی

110 گره در 560 رج

-

5.13 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 719,900 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

بسم الله دیوانی ایاز سایز دو
کد محصول: 11737

بسم الله دیوانی ایاز سایز دو

130 گره در 533 رج

-

5.77 مقاط

-

34 رنگ

قیمت: 697,900 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

آیت الکرسی دایره سایز کوچک
کد محصول: 11692

آیت الکرسی دایره سایز کوچک

500 گره در 500 رج

-

20.83 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 2,003,200 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

آیت الکرسی دایره سایز کوچک
کد محصول: 11692

آیت الکرسی دایره سایز کوچک

500 گره در 500 رج

-

20.83 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 2,194,141 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 22 محصول مختلف

آیت الکرسی دایره سایز بزرگ
کد محصول: 11691

آیت الکرسی دایره سایز بزرگ

700 گره در 700 رج

-

40.83 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 3,580,200 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

ادعونی استجب لکم سایز دو
کد محصول: 11950

ادعونی استجب لکم سایز دو

300 گره در 194 رج

-

4.85 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 486,300 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

آیت الکرسی دایره تزیینی سایز دو
کد محصول: 12634

آیت الکرسی دایره تزیینی سایز دو

600 گره در 771 رج

-

38.55 مقاط

-

11 رنگ

قیمت: 3,204,600 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

آیت الکرسی دایره تزیینی سایز سه
کد محصول: 12635

آیت الکرسی دایره تزیینی سایز سه

800 گره در 1030 رج

-

68.67 مقاط

-

11 رنگ

قیمت: 5,724,900 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

بسم الله شکسته مربع
کد محصول: 13515

بسم الله شکسته مربع

300 گره در 300 رج

-

7.5 مقاط

-

13 رنگ

قیمت: 869,100 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

بسم الله شکسته مربع
کد محصول: 13515

بسم الله شکسته مربع

300 گره در 300 رج

-

7.5 مقاط

-

13 رنگ

قیمت: 927,594 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 38 محصول مختلف

ان یکاد دایره سایز سه
کد محصول: 11774

ان یکاد دایره سایز سه

500 گره در 500 رج

-

20.83 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 1,986,100 تومان

موجودی 1 عدد

تحویل به صورت کلافی

شامل 2 محصول مختلف

بسم الله تزیینی چند سطحی سایز یک
کد محصول: 11785

بسم الله تزیینی چند سطحی سایز یک

300 گره در 233 رج

-

5.82 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 599,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی