بسم الله دیوانی
کد محصول: 11616

بسم الله دیوانی

110 گره در 560 رج

-

5.13 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 688,800 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

ان یکاد ثلت سطری
کد محصول: 2089

ان یکاد ثلت سطری

310 گره در 1200 رج

-

31 مقاط

-

35 رنگ

قیمت: 4,023,200 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

50%
اهدنا الصراط المستقیم
کد محصول: 2133

اهدنا الصراط المستقیم

300 گره در 200 رج

-

5 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 786,500 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

50%
الله ایاز - سایز 1
کد محصول: 7508

الله ایاز - سایز 1

200 گره در 280 رج

-

4.67 مقاط

-

30 رنگ

قیمت: 528,900 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

10%
بسم الله ثلث
کد محصول: 2091

بسم الله ثلث

400 گره در 234 رج

-

7.8 مقاط

-

29 رنگ

قیمت: 1,205,900 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

10%
صلوات ثلث عبادی
کد محصول: 2090

صلوات ثلث عبادی

600 گره در 266 رج

-

13.3 مقاط

-

35 رنگ

قیمت: 1,913,900 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

و هو علی کل شیئ قدیر
کد محصول: 2492

و هو علی کل شیئ قدیر

200 گره در 329 رج

-

5.48 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 711,500 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

10%
ان یکاد بیضی شکل سنگی
کد محصول: 577

ان یکاد بیضی شکل سنگی

500 گره در 758 رج

-

31.58 مقاط

-

33 رنگ

قیمت: 2,913,800 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

15%
و من یتق الله یجعل له مخرجا
کد محصول: 2132

و من یتق الله یجعل له مخرجا

500 گره در 260 رج

-

10.83 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 1,616,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

10%
صلوات ثلث ایاز - سایز 2
کد محصول: 7243

صلوات ثلث ایاز - سایز 2

600 گره در 260 رج

-

13 مقاط

-

30 رنگ

قیمت: 1,335,400 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

20%
بسم الله دیوانی ایاز سایز دو
کد محصول: 11737

بسم الله دیوانی ایاز سایز دو

130 گره در 533 رج

-

5.77 مقاط

-

34 رنگ

قیمت: 663,100 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

بسم الله طغری
کد محصول: 2494

بسم الله طغری

350 گره در 279 رج

-

8.14 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 1,143,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

20%
بسم الله ثلث نیلی - سایز 2
کد محصول: 7219

بسم الله ثلث نیلی - سایز 2

500 گره در 310 رج

-

12.92 مقاط

-

29 رنگ

قیمت: 1,509,300 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

25%
بسم الله ثلث نگاره
کد محصول: 2093

بسم الله ثلث نگاره

400 گره در 300 رج

-

10 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 1,317,500 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

10%
آیت الکرسی دایره سایز بزرگ
کد محصول: 11691

آیت الکرسی دایره سایز بزرگ

700 گره در 700 رج

-

40.83 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 3,447,900 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

ان یکاد ثلث ستونی - کرم نقره ای سبز طلایی &
کد محصول: 576

ان یکاد ثلث ستونی - کرم نقره ای سبز طلایی &

330 گره در 1090 رج

-

29.98 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 2,686,700 تومان

موجودی 21 عدد

تحویل به صورت کلافی

شامل 2 محصول مختلف

30%
ادعونی استجب لکم سایز دو
کد محصول: 11950

ادعونی استجب لکم سایز دو

300 گره در 194 رج

-

4.85 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 460,500 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

آیت الکرسی دایره تزیینی سایز دو
کد محصول: 12634

آیت الکرسی دایره تزیینی سایز دو

600 گره در 771 رج

-

38.55 مقاط

-

11 رنگ

قیمت: 3,126,900 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

آیت الکرسی دایره تزیینی سایز سه
کد محصول: 12635

آیت الکرسی دایره تزیینی سایز سه

800 گره در 1030 رج

-

68.67 مقاط

-

11 رنگ

قیمت: 5,601,700 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

ادعونی استجب لکم
کد محصول: 2101

ادعونی استجب لکم

400 گره در 260 رج

-

8.67 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 1,169,300 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

10%
بسم الله ثلث نیلی - سایز 3
کد محصول: 7220

بسم الله ثلث نیلی - سایز 3

600 گره در 370 رج

-

18.5 مقاط

-

29 رنگ

قیمت: 1,900,000 تومان

موجودی 2 عدد

تحویل به صورت کلافی

شامل 2 محصول مختلف

50%
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی
کد محصول: 2165

ان الله و ملائکته یصلون علی النبی

400 گره در 300 رج

-

10 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 1,431,400 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

15%
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی با حاشیه اسلیمی
کد محصول: 4439

ان الله و ملائکته یصلون علی النبی با حاشیه اسلیمی

700 گره در 577 رج

-

33.66 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 3,554,300 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

10%
ان یکاد دایره سایز سه
کد محصول: 11774

ان یکاد دایره سایز سه

500 گره در 500 رج

-

20.83 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 1,911,600 تومان

موجودی 1 عدد

تحویل به صورت کلافی

شامل 2 محصول مختلف

بسم الله تزیینی چند سطحی سایز یک
کد محصول: 11785

بسم الله تزیینی چند سطحی سایز یک

300 گره در 233 رج

-

5.82 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 569,800 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

آیت الکرسی دایره تزیینی سایز یک
کد محصول: 11791

آیت الکرسی دایره تزیینی سایز یک

500 گره در 640 رج

-

26.67 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 2,324,200 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

سوره توحید دایره سایز سه
کد محصول: 11777

سوره توحید دایره سایز سه

500 گره در 500 رج

-

20.83 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 1,914,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

الحمدلله رب العالمین سایز یک
کد محصول: 11778

الحمدلله رب العالمین سایز یک

250 گره در 250 رج

-

5.21 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 530,400 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

سوره توحید دایره سایز یک
کد محصول: 11775

سوره توحید دایره سایز یک

350 گره در 350 رج

-

10.21 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 1,020,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

بسم الله قدی تزیینی ایاز -سایز سه
کد محصول: 11771

بسم الله قدی تزیینی ایاز -سایز سه

250 گره در 570 رج

-

11.88 مقاط

-

33 رنگ

قیمت: 1,173,200 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

ان یکاد دایره سایز یک
کد محصول: 11772

ان یکاد دایره سایز یک

350 گره در 350 رج

-

10.21 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 1,014,400 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

ان یکاد دایره سایز دو
کد محصول: 11773

ان یکاد دایره سایز دو

400 گره در 400 رج

-

13.33 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 1,224,100 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

الحمدلله رب العالمین سایز سه
کد محصول: 11780

الحمدلله رب العالمین سایز سه

350 گره در 350 رج

-

10.21 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 1,016,800 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

ان یکاد برجسته نمای مربع
کد محصول: 11758

ان یکاد برجسته نمای مربع

400 گره در 400 رج

-

13.33 مقاط

-

34 رنگ

قیمت: 1,347,800 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

الله ثلث ساده ایاز - سایز دو (تشعیر)
کد محصول: 11753

الله ثلث ساده ایاز - سایز دو (تشعیر)

170 گره در 240 رج

-

3.4 مقاط

-

33 رنگ

قیمت: 408,100 تومان

موجودی 2 عدد

تحویل به صورت کلافی

شامل 2 محصول مختلف

بسم الله  تزیینی چند سطحی ایاز -سایز یک
کد محصول: 11755

بسم الله تزیینی چند سطحی ایاز -سایز یک

300 گره در 230 رج

-

5.75 مقاط

-

33 رنگ

قیمت: 630,200 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی