چهل تکه مربع بزرگ (949)

5 (1 رای)
چهل تکه مربع بزرگ

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل کلافی

(قیمت ها به تومان است)

رجشمار ابعاد جنس نوع بافت طول گره موجودی ویژگی ها قیمت خرید
35 147 در 147 سانت پشم ایرانی ظریف 3 لا فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری)

2

1,671,000

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 29 آبان الی 25 آذر تا 30 ام دی ماه 1399 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 257 در 257 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 257 در 257
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت 1 تخته 4,821,178
2 تخته 9,200,262
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 172 در 172 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 172 در 172
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,766,178
2 تخته 3,387,496
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 147 در 147 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 147 در 147
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,565,593
2 تخته 2,944,862
35 147 در 147
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,238,150
2 تخته 2,272,909
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 129 در 129 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 129 در 129
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,565,593
2 تخته 2,944,862
40 129 در 129
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,238,150
2 تخته 2,272,909
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 112 در 112 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 112 در 112
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,216,775
2 تخته 4,144,125
46 112 در 112
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,735,911
2 تخته 3,219,023
رجشمار 48، گلیم پیچ، 107 در 107 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 107 در 107
پشم نیوزلند 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 1,229,001
2 تخته 2,216,775
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 105 در 105 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 105 در 105
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 9,698,503
2 تخته 17,812,236
49 105 در 105
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 7,621,615
2 تخته 13,840,771
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 103 در 103 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 103 در 103
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,216,775
2 تخته 4,144,125
50 103 در 103
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,735,911
2 تخته 3,219,023
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 94 در 94 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 94 در 94
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,216,775
2 تخته 4,144,125
55 94 در 94
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,735,911
2 تخته 3,219,023
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 87 در 87 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 87 در 87
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 4,496,471
2 تخته 8,527,239
59 87 در 87
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 3,464,954
2 تخته 6,445,211
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 74 در 74 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 74 در 74
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 8,194,336
2 تخته 15,836,125
70 74 در 74
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 6,220,867
2 تخته 11,796,189
70 74 در 74
پشم نیوزلند 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,226,608
2 تخته 2,220,815
70 74 در 74
پشم نیوزلند 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 925,142
2 تخته 1,711,273

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 268,300
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)

جهت خرید از سایت، لازم است که کد ملی خود را به درستی وارد کنید.
پیش از ارسال کالا، صحت کد ملی توسط امور اداری شرکت بررسی می‌گردد.
پس از ثبت کد ملی، مجددا دکمه اضافه به سبد خرید را بزنید.

اطلاعات تضمین خرید این محصول

آیین نامه خريد تضميني فرش و تابلوفرش بافندگان

ثبت نام