51302 قشقائی 1-مستطیل بزرگ (933)

0 (0 رای)
51302 قشقائی 1-مستطیل بزرگ

زیرپایی و بسته ای ها فرش و گلیم 1

961 گره در 1441 رج

115.4 مقاط

19 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 336 در 504 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 336 در 504
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 14,626,542
2 تخته 28,534,802
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 224 در 336 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 224 در 336
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 5,236,529
2 تخته 10,192,727
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 192 در 288 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 192 در 288
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 4,804,094
2 تخته 9,138,253
35 192 در 288
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 3,670,542
2 تخته 6,978,892
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 168 در 252 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 168 در 252
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 4,804,094
2 تخته 9,138,253
40 168 در 252
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 3,670,542
2 تخته 6,978,892
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 146 در 219 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 146 در 219
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,813,388
2 تخته 7,265,391
46 146 در 219
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,923,635
2 تخته 5,587,240
رجشمار 48، گلیم پیچ، 140 در 210 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 140 در 210
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 1,989,762
2 تخته 3,813,388
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 137 در 206 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 137 در 206
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 12,075,924
2 تخته 22,741,953
49 137 در 206
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 9,094,759
2 تخته 17,336,726
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 134 در 202 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 134 در 202
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,813,388
2 تخته 7,265,391
50 134 در 202
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,923,635
2 تخته 5,587,240
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 122 در 183 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 122 در 183
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,813,388
2 تخته 7,265,391
55 122 در 183
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,923,635
2 تخته 5,587,240
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 114 در 171 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 114 در 171
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 6,386,725
2 تخته 12,147,294
59 114 در 171
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 4,842,596
2 تخته 9,247,705
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 96 در 144 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 96 در 144
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 9,101,416
2 تخته 17,517,522
70 96 در 144
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 6,999,944
2 تخته 13,336,536
70 96 در 144
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,939,002
2 تخته 3,677,746
70 96 در 144
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,499,774
2 تخته 2,842,457

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 345,100
نقشه عددی چرخیده 365,700
نقشه عددی دو نفره 380,800
نقشه عددی سه نفره 402,500
نقشه خانه بندی یک چهارم 101,600
نقشه خانه بندی 371,600
نقشه صوتی 18,200
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام