51309 قشقائی 1 کناره بزرگ (932)

0 (0 رای)
 51309 قشقائی 1 کناره بزرگ

زیرپایی و بسته ای ها فرش و گلیم 1

481 گره در 1471 رج

58.96 مقاط

19 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 168 در 515 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 168 در 515
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 7,750,902
2 تخته 14,924,877
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 112 در 343 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 112 در 343
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,771,849
2 تخته 5,329,225
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 96 در 294 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 96 در 294
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,538,594
2 تخته 4,887,685
35 96 در 294
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,986,470
2 تخته 3,740,584
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 84 در 257 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 84 در 257
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,538,594
2 تخته 4,887,685
40 84 در 257
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,986,470
2 تخته 3,740,584
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 73 در 224 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 73 در 224
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,038,402
2 تخته 3,887,379
46 73 در 224
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,609,385
2 تخته 3,003,720
رجشمار 48، گلیم پیچ، 70 در 214 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 70 در 214
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 1,127,085
2 تخته 2,038,402
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 69 در 210 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 69 در 210
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 6,485,543
2 تخته 12,224,087
49 69 در 210
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 5,055,594
2 تخته 9,328,327
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 67 در 206 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 67 در 206
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,038,402
2 تخته 3,887,379
50 67 در 206
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,609,385
2 تخته 3,003,720
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 61 در 187 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 61 در 187
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,038,402
2 تخته 3,887,379
55 61 در 187
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,609,385
2 تخته 3,003,720
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 57 در 174 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 57 در 174
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,452,034
2 تخته 6,435,947
59 57 در 174
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,634,128
2 تخته 4,953,581
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 48 در 147 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 48 در 147
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 4,854,868
2 تخته 9,322,066
70 48 در 147
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 3,741,739
2 تخته 7,079,184
70 48 در 147
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,055,048
2 تخته 1,957,005
70 48 در 147
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 806,169
2 تخته 1,518,782

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 243,500
نقشه عددی چرخیده 230,900
نقشه عددی دو نفره 278,200
نقشه خانه بندی 189,900
نقشه خانه بندی یک چهارم 51,900
نقشه صوتی 12,000
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام