ایلی عشایری 28 (908)

1 (1 رای)
ایلی عشایری 28

زیرپایی و بسته ای ها ایلی و عشایری

510 گره در 760 رج

32.3 مقاط

11 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 178 در 266 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 178 در 266
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 4,308,495
2 تخته 8,255,742
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 119 در 177 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 119 در 177
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,543,460
2 تخته 2,962,723
رجشمار 34، گلیم پیچ، 105 در 156 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 105 در 156
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 791,329
2 تخته 1,405,312
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 102 در 152 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 102 در 152
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,405,312
2 تخته 2,686,104
35 102 در 152
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,127,469
2 تخته 2,049,974
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 89 در 133 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 89 در 133
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,405,312
2 تخته 2,686,104
40 89 در 133
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,127,469
2 تخته 2,049,974
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 78 در 116 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 78 در 116
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,140,177
2 تخته 2,157,994
46 78 در 116
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 857,038
2 تخته 1,634,952
رجشمار 48، گلیم پیچ، 74 در 111 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 74 در 111
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 623,561
2 تخته 1,140,177
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 73 در 109 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 73 در 109
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,530,130
2 تخته 6,777,956
49 73 در 109
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,812,793
2 تخته 5,198,051
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 71 در 106 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 71 در 106
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,140,177
2 تخته 2,157,994
50 71 در 106
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 857,038
2 تخته 1,634,952
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 65 در 97 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 65 در 97
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,140,177
2 تخته 2,157,994
55 65 در 97
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 857,038
2 تخته 1,634,952
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 60 در 90 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 60 در 90
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,894,756
2 تخته 3,548,605
59 60 در 90
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,394,602
2 تخته 2,680,933
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 51 در 76 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 51 در 76
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,669,014
2 تخته 5,114,863
70 51 در 76
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,092,936
2 تخته 3,961,268
70 51 در 76
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 594,572
2 تخته 1,089,418
70 51 در 76
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 434,143
2 تخته 842,917

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 97,000
نقشه عددی دو نفره 184,200
نقشه خانه بندی 104,000
نقشه صوتی 9,100
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام