فرش ایلی عشایری 27 - سایز مستطیل کوچک - (907)

5 (1 رای)
فرش ایلی عشایری 27 - سایز مستطیل کوچک -

زیرپایی و بسته ای ها ایلی و عشایری

523 گره در 813 رج

35.43 مقاط

15 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 183 در 285 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 183 در 285
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 4,755,197
2 تخته 9,072,132
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 122 در 190 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 122 در 190
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,744,917
2 تخته 3,286,479
رجشمار 34، گلیم پیچ، 108 در 167 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 108 در 167
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 867,073
2 تخته 1,611,731
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 105 در 163 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 105 در 163
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,611,731
2 تخته 3,020,487
35 105 در 163
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,259,524
2 تخته 2,310,832
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 92 در 142 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 92 در 142
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,611,731
2 تخته 3,020,487
40 92 در 142
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,259,524
2 تخته 2,310,832
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 80 در 124 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 80 در 124
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,307,995
2 تخته 2,423,769
46 80 در 124
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,025,711
2 تخته 1,852,399
رجشمار 48، گلیم پیچ، 76 در 119 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 76 در 119
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 724,594
2 تخته 1,307,995
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 75 در 116 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 75 در 116
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 4,094,091
2 تخته 7,419,013
49 75 در 116
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 3,296,397
2 تخته 5,762,011
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 73 در 114 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 73 در 114
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,307,995
2 تخته 2,423,769
50 73 در 114
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,025,711
2 تخته 1,852,399
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 67 در 104 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 67 در 104
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,307,995
2 تخته 2,423,769
55 67 در 104
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,025,711
2 تخته 1,852,399
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 62 در 96 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 62 در 96
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,132,286
2 تخته 3,961,294
59 62 در 96
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,750,957
2 تخته 3,123,666
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 52 در 81 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 52 در 81
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,037,798
2 تخته 5,721,683
70 52 در 81
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,400,989
2 تخته 4,420,395
70 52 در 81
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 655,193
2 تخته 1,199,748
70 52 در 81
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 515,106
2 تخته 933,440

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 108,900
نقشه عددی دو نفره 162,400
نقشه خانه بندی 114,100
نقشه خانه بندی یک چهارم 31,200
نقشه صوتی 9,400
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام