ایلی عشایری 25 (899)

0 (0 رای)
ایلی عشایری 25

زیرپایی و بسته ای ها ایلی و عشایری

1240 گره در 1626 رج

168.02 مقاط

26 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 434 در 569 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 434 در 569
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 20,875,613
2 تخته 41,060,070
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 289 در 379 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 289 در 379
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 7,442,176
2 تخته 14,576,627
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 248 در 325 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 248 در 325
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 6,870,316
2 تخته 13,054,844
35 248 در 325
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 5,324,125
2 تخته 9,923,881
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 217 در 285 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 217 در 285
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 6,870,316
2 تخته 13,054,844
40 217 در 285
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 5,324,125
2 تخته 9,923,881
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 189 در 247 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 189 در 247
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 5,483,439
2 تخته 10,350,475
46 189 در 247
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 4,208,185
2 تخته 7,907,485
رجشمار 48، گلیم پیچ، 181 در 237 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 181 در 237
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 2,998,181
2 تخته 5,483,439
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 177 در 232 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 177 در 232
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 17,349,930
2 تخته 32,202,306
49 177 در 232
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 13,447,523
2 تخته 24,814,906
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 174 در 228 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 174 در 228
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 5,483,439
2 تخته 10,350,475
50 174 در 228
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 4,208,185
2 تخته 7,907,485
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 158 در 207 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 158 در 207
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 5,483,439
2 تخته 10,350,475
55 158 در 207
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 4,208,185
2 تخته 7,907,485
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 147 در 193 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 147 در 193
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 9,128,887
2 تخته 17,153,506
59 147 در 193
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 7,092,261
2 تخته 13,233,765
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 124 در 163 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 124 در 163
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 12,977,010
2 تخته 24,816,094
70 124 در 163
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 10,035,226
2 تخته 18,915,863
70 124 در 163
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,807,150
2 تخته 5,221,120
70 124 در 163
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,173,461
2 تخته 4,025,935

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی دو نفره 523,600
نقشه عددی سه نفره 533,800
نقشه عددی چهار نفره 550,600
نقشه عددی 514,500
نقشه خانه بندی یک چهارم 147,900
نقشه خانه بندی 541,000
نقشه صوتی 24,000
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام