ایلی عشایری 23 (896)

4 (1 رای)
ایلی عشایری 23

زیرپایی و بسته ای ها ایلی و عشایری

339 گره در 529 رج

14.94 مقاط

27 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل کلافی

(قیمت ها به تومان است)

رجشمار ابعاد جنس نوع بافت طول گره موجودی ویژگی ها قیمت خرید
46 52 در 80 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای 1 فروردین الی 22 فروردین تا سی و یکم اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.
625,200
46 52 در 80 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 3 سانت (اقتصادی) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای 1 فروردین الی 22 فروردین تا سی و یکم اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.
471,100

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 119 در 185 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 119 در 185
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 2,317,143
2 تخته 4,272,397
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 79 در 123 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 79 در 123
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 876,356
2 تخته 1,545,862
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 68 در 106 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 68 در 106
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 982,142
2 تخته 1,580,516
35 68 در 106
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 831,764
2 تخته 1,263,006
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 59 در 93 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 59 در 93
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 982,142
2 تخته 1,580,516
40 59 در 93
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 831,764
2 تخته 1,263,006
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 52 در 80 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 52 در 80
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 793,601
2 تخته 1,279,149
46 52 در 80
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 709,589
2 تخته 1,061,804
رجشمار 48، گلیم پیچ، 49 در 77 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 49 در 77
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 591,774
2 تخته 793,601
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 48 در 76 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 48 در 76
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,143,019
2 تخته 4,504,674
49 48 در 76
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,822,084
2 تخته 3,784,565
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 48 در 74 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 48 در 74
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 793,601
2 تخته 1,279,149
50 48 در 74
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 709,589
2 تخته 1,061,804
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 43 در 67 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 43 در 67
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 793,601
2 تخته 1,279,149
55 43 در 67
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 709,589
2 تخته 1,061,804
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 40 در 63 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 40 در 63
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,370,837
2 تخته 2,139,102
59 40 در 63
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,192,900
2 تخته 1,785,399
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 34 در 53 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 34 در 53
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,795,487
2 تخته 2,896,696
70 34 در 53
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,456,755
2 تخته 2,348,037
70 34 در 53
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 435,824
2 تخته 667,087
70 34 در 53
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 375,245
2 تخته 536,536

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 62,700
نقشه خانه بندی 48,100
نقشه خانه بندی یک چهارم 13,200
نقشه صوتی 7,100
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام