ایلی عشایری 21 (894)

0 (0 رای)
ایلی عشایری 21

زیرپایی و بسته ای ها ایلی و عشایری

1399 گره در 2121 رج

247.27 مقاط

24 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 490 در 742 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 490 در 742
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 30,583,877
2 تخته 60,155,022
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 326 در 495 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 326 در 495
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 10,957,069
2 تخته 21,378,556
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 280 در 424 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 280 در 424
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 9,874,955
2 تخته 19,131,977
35 280 در 424
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 7,586,332
2 تخته 14,521,369
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 245 در 371 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 245 در 371
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 9,874,955
2 تخته 19,131,977
40 245 در 371
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 7,586,332
2 تخته 14,521,369
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 213 در 323 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 213 در 323
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 7,850,368
2 تخته 15,163,399
46 213 در 323
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 6,047,464
2 تخته 11,499,380
رجشمار 48، گلیم پیچ، 204 در 309 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 204 در 309
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 4,127,829
2 تخته 7,850,368
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 200 در 303 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 200 در 303
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 24,484,191
2 تخته 46,609,703
49 200 در 303
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 18,765,045
2 تخته 35,697,073
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 196 در 297 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 196 در 297
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 7,850,368
2 تخته 15,163,399
50 196 در 297
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 6,047,464
2 تخته 11,499,380
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 178 در 270 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 178 در 270
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 7,850,368
2 تخته 15,163,399
55 178 در 270
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 6,047,464
2 تخته 11,499,380
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 166 در 252 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 166 در 252
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 13,159,190
2 تخته 25,237,871
59 166 در 252
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 10,034,186
2 تخته 19,097,415
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 140 در 212 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 140 در 212
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 18,817,485
2 تخته 36,545,497
70 140 در 212
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 14,353,736
2 تخته 27,691,655
70 140 در 212
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,992,658
2 تخته 7,657,333
70 140 در 212
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 3,052,704
2 تخته 5,800,786

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 1,041,700
نقشه عددی دو نفره 1,053,600
نقشه عددی سه نفره 1,066,200
نقشه عددی چهار نفره 1,106,500
نقشه خانه بندی 820,900
نقشه صوتی 59,900
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام