ایلی عشایری 20 (893)

5 (1 رای)
ایلی عشایری 20

زیرپایی و بسته ای ها ایلی و عشایری

569 گره در 819 رج

38.83 مقاط

21 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 199 در 287 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 199 در 287
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 5,269,109
2 تخته 9,957,153
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 133 در 191 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 133 در 191
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,917,321
2 تخته 3,586,093
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 114 در 164 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 114 در 164
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,852,925
2 تخته 3,360,608
35 114 در 164
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,446,243
2 تخته 2,602,558
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 100 در 143 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 100 در 143
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,852,925
2 تخته 3,360,608
40 100 در 143
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,446,243
2 تخته 2,602,558
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 87 در 125 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 87 در 125
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,473,901
2 تخته 2,680,386
46 87 در 125
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,176,200
2 تخته 2,081,775
رجشمار 48، گلیم پیچ، 83 در 119 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 83 در 119
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 892,925
2 تخته 1,473,901
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 81 در 117 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 81 در 117
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 4,974,423
2 تخته 8,599,908
49 81 در 117
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 4,179,011
2 تخته 6,873,143
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 80 در 115 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 80 در 115
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,473,901
2 تخته 2,680,386
50 80 در 115
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,176,200
2 تخته 2,081,775
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 72 در 104 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 72 در 104
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,473,901
2 تخته 2,680,386
55 72 در 104
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,176,200
2 تخته 2,081,775
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 68 در 97 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 68 در 97
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,513,977
2 تخته 4,474,898
59 68 در 97
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,016,717
2 تخته 3,529,663
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 57 در 82 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 57 در 82
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,461,669
2 تخته 6,359,122
70 57 در 82
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,705,527
2 تخته 4,891,446
70 57 در 82
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 765,214
2 تخته 1,366,084
70 57 در 82
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 615,798
2 تخته 1,072,030

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 120,400
نقشه عددی دو نفره 157,500
نقشه خانه بندی 125,000
نقشه خانه بندی یک چهارم 34,200
نقشه صوتی 9,800
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام