51305 قشقائی 1 -مستطیل کوچک (883)

0 (0 رای)
 51305 قشقائی 1 -مستطیل کوچک

زیرپایی و بسته ای ها فرش و گلیم 1

479 گره در 719 رج

28.7 مقاط

19 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 168 در 252 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 168 در 252
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 3,954,966
2 تخته 7,584,896
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 112 در 168 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 112 در 168
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,436,943
2 تخته 2,731,829
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 96 در 144 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 96 در 144
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,373,943
2 تخته 2,522,989
35 96 در 144
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,056,011
2 تخته 1,950,970
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 84 در 126 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 84 در 126
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,373,943
2 تخته 2,522,989
40 84 در 126
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,056,011
2 تخته 1,950,970
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 73 در 109 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 73 در 109
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,060,436
2 تخته 1,990,823
46 73 در 109
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 876,691
2 تخته 1,560,817
رجشمار 48، گلیم پیچ، 70 در 105 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 70 در 105
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 607,804
2 تخته 1,060,436
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 68 در 103 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 68 در 103
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,861,009
2 تخته 6,491,737
49 68 در 103
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,738,141
2 تخته 4,897,653
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 67 در 101 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 67 در 101
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,060,436
2 تخته 1,990,823
50 67 در 101
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 876,691
2 تخته 1,560,817
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 61 در 92 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 61 در 92
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,060,436
2 تخته 1,990,823
55 61 در 92
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 876,691
2 تخته 1,560,817
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 57 در 85 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 57 در 85
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,782,806
2 تخته 3,309,141
59 57 در 85
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,458,237
2 تخته 2,548,237
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 48 در 72 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 48 در 72
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,559,282
2 تخته 4,831,278
70 48 در 72
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,946,564
2 تخته 3,654,405
70 48 در 72
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 566,108
2 تخته 1,035,790
70 48 در 72
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 475,732
2 تخته 806,826

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 119,100
نقشه عددی چرخیده 109,600
نقشه خانه بندی 92,400
نقشه خانه بندی یک چهارم 25,300
نقشه صوتی 8,700
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام