51504 حوض قشقائی-مستطیل متوسط (874)

0 (0 رای)
 51504 حوض قشقائی-مستطیل متوسط

زیرپایی و بسته ای ها فرش و گلیم 1

735 گره در 1100 رج

67.38 مقاط

38 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 257 در 385 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 257 در 385
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 9,272,965
2 تخته 17,661,764
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 172 در 257 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 172 در 257
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,316,460
2 تخته 6,321,155
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 147 در 220 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 147 در 220
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,085,824
2 تخته 5,827,671
35 147 در 220
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,412,815
2 تخته 4,499,399
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 129 در 192 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 129 در 192
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,085,824
2 تخته 5,827,671
40 129 در 192
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,412,815
2 تخته 4,499,399
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 112 در 167 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 112 در 167
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,490,005
2 تخته 4,630,297
46 112 در 167
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,005,143
2 تخته 3,605,645
رجشمار 48، گلیم پیچ، 107 در 160 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 107 در 160
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 1,417,710
2 تخته 2,490,005
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 105 در 157 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 105 در 157
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 8,042,792
2 تخته 14,337,956
49 105 در 157
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 6,440,558
2 تخته 11,396,236
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 103 در 154 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 103 در 154
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,490,005
2 تخته 4,630,297
50 103 در 154
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,005,143
2 تخته 3,605,645
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 94 در 140 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 94 در 140
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,490,005
2 تخته 4,630,297
55 94 در 140
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,005,143
2 تخته 3,605,645
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 87 در 130 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 87 در 130
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 4,217,283
2 تخته 7,793,633
59 87 در 130
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 3,301,964
2 تخته 5,981,151
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 74 در 110 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 74 در 110
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 5,854,690
2 تخته 11,030,537
70 74 در 110
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 4,570,720
2 تخته 8,499,484
70 74 در 110
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,293,466
2 تخته 2,392,276
70 74 در 110
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,011,919
2 تخته 1,803,960

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 238,100
نقشه عددی چرخیده 301,800
نقشه عددی دو نفره 285,300
نقشه عددی سه نفره 301,100
نقشه خانه بندی 216,900
نقشه خانه بندی یک چهارم 59,300
نقشه صوتی 12,900
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام