درختچه گل و پرنده 4(کوسن بزرگ 4) (853)

0 (0 رای)
درختچه گل و پرنده 4(کوسن بزرگ 4)

ست خانگی و آنتیک کوسن و بالشت طرح کلاسیک

180 گره در 180 رج

2.7 مقاط

15 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل کلافی

(قیمت ها به تومان است)

رجشمار ابعاد جنس نوع بافت طول گره موجودی ویژگی ها قیمت خرید
46 27 در 27 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای یک ام الی شانزدهم فروردین 99 تا سی و یکم اردیبهشت ماه 1399 شارژ خواهد شد.
122,700
46 27 در 27 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 3 سانت (اقتصادی) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای یک ام الی شانزدهم فروردین 99 تا سی و یکم اردیبهشت ماه 1399 شارژ خواهد شد.
93,300

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 63 در 63 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 63 در 63
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 520,835
2 تخته 849,879
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 42 در 42 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 42 در 42
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 215,016
2 تخته 336,824
رجشمار 34، گلیم پیچ، 37 در 37 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 37 در 37
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 302,936
2 تخته 321,795
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 36 در 36 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 36 در 36
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 321,795
2 تخته 378,144
35 36 در 36
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 321,795
2 تخته 359,399
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 32 در 32 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 32 در 32
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 321,795
2 تخته 378,144
40 32 در 32
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 321,795
2 تخته 359,399
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 27 در 27 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 27 در 27
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 287,513
2 تخته 337,859
46 27 در 27
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 270,663
2 تخته 304,329
رجشمار 48، گلیم پیچ، 26 در 26 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 26 در 26
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 270,663
2 تخته 287,513
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 26 در 26 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 26 در 26
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,290,752
2 تخته 1,451,301
49 26 در 26
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,290,752
2 تخته 1,371,108
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 25 در 25 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 25 در 25
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 287,513
2 تخته 337,859
50 25 در 25
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 270,663
2 تخته 304,329
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 23 در 23 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 23 در 23
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 287,513
2 تخته 337,859
55 23 در 23
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 270,663
2 تخته 304,329
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 21 در 21 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 21 در 21
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 507,391
2 تخته 566,683
59 21 در 21
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 477,654
2 تخته 537,067
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 18 در 18 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 18 در 18
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 558,635
2 تخته 712,849
70 18 در 18
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 527,767
2 تخته 620,183
70 18 در 18
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 172,508
2 تخته 192,667
70 18 در 18
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 162,398
2 تخته 182,598

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 13,000
نقشه خانه بندی 10,600
نقشه صوتی 7,900
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام