دشت حاصلخیز 7 (بالشت کوچک 7) (842)

0 (0 رای)
دشت حاصلخیز 7 (بالشت کوچک 7)

ست خانگی و آنتیک کوسن و بالشت طرح گبه

320 گره در 140 رج

3.73 مقاط

17 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل کلافی

(قیمت ها به تومان است)

رجشمار ابعاد جنس نوع بافت طول گره موجودی ویژگی ها قیمت خرید
46 49 در 21 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای 1 فروردین الی 22 فروردین تا سی و یکم اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.
168,400
46 49 در 21 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 3 سانت (اقتصادی) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای 1 فروردین الی 22 فروردین تا سی و یکم اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.
127,700

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 112 در 49 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 112 در 49
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 688,692
2 تخته 1,145,570
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 75 در 33 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 75 در 33
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 266,541
2 تخته 440,146
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 64 در 28 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 64 در 28
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 321,910
2 تخته 473,091
35 64 در 28
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 321,910
2 تخته 435,296
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 56 در 24 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 56 در 24
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 321,910
2 تخته 473,091
40 56 در 24
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 321,910
2 تخته 435,296
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 49 در 21 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 49 در 21
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 287,616
2 تخته 405,807
46 49 در 21
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 287,616
2 تخته 388,922
رجشمار 48، گلیم پیچ، 47 در 20 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 47 در 20
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 287,616
2 تخته 287,616
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 46 در 20 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 46 در 20
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,371,597
2 تخته 1,452,116
49 46 در 20
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,371,597
2 تخته 1,371,597
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 45 در 20 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 45 در 20
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 287,616
2 تخته 405,807
50 45 در 20
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 287,616
2 تخته 388,922
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 41 در 18 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 41 در 18
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 287,616
2 تخته 405,807
55 41 در 18
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 287,616
2 تخته 388,922
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 38 در 17 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 38 در 17
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 507,572
2 تخته 686,353
59 38 در 17
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 507,572
2 تخته 656,556
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 32 در 14 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 32 در 14
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 589,942
2 تخته 837,764
70 32 در 14
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 527,955
2 تخته 744,909
70 32 در 14
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 172,570
2 تخته 233,354
70 32 در 14
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 172,570
2 تخته 182,701

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 16,500
نقشه خانه بندی 13,100
نقشه صوتی 7,100
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام