دشت حاصلخیز 8 (بالشت بزرگ 8) (841)

0 (0 رای)
دشت حاصلخیز 8 (بالشت بزرگ 8)

ست خانگی و آنتیک کوسن و بالشت طرح گبه

320 گره در 230 رج

6.13 مقاط

17 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل کلافی

(قیمت ها به تومان است)

رجشمار ابعاد جنس نوع بافت طول گره موجودی ویژگی ها قیمت خرید
46 49 در 35 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای 1 فروردین الی 22 فروردین تا سی و یکم اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.
268,100
46 49 در 35 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 3 سانت (اقتصادی) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای 1 فروردین الی 22 فروردین تا سی و یکم اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.
202,500

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 112 در 80 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 112 در 80
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 979,359
2 تخته 1,827,294
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 75 در 54 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 75 در 54
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 389,139
2 تخته 653,712
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 64 در 46 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 64 در 46
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 435,296
2 تخته 661,684
35 64 در 46
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 397,501
2 تخته 548,528
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 56 در 40 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 56 در 40
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 435,296
2 تخته 661,684
40 56 در 40
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 397,501
2 تخته 548,528
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 49 در 35 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 49 در 35
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 372,038
2 تخته 557,458
46 49 در 35
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 321,385
2 تخته 456,391
رجشمار 48، گلیم پیچ، 47 در 34 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 47 در 34
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 287,616
2 تخته 372,038
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 46 در 33 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 46 در 33
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,452,116
2 تخته 2,096,107
49 46 در 33
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,371,597
2 تخته 1,693,674
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 45 در 32 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 45 در 32
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 372,038
2 تخته 557,458
50 45 در 32
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 321,385
2 تخته 456,391
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 41 در 29 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 41 در 29
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 372,038
2 تخته 557,458
55 41 در 29
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 321,385
2 تخته 456,391
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 38 در 27 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 38 در 27
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 626,759
2 تخته 924,366
59 38 در 27
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 567,166
2 تخته 805,420
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 32 در 23 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 32 در 23
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 837,764
2 تخته 1,270,418
70 32 در 23
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 682,922
2 تخته 1,023,286
70 32 در 23
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 202,962
2 تخته 283,946
70 32 در 23
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 182,701
2 تخته 263,725

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 25,900
نقشه خانه بندی 21,600
نقشه صوتی 8,200
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام