اشتران 8 (بالشت بزرگ 8) (825)

0 (0 رای)
اشتران 8 (بالشت بزرگ 8)

ست خانگی و آنتیک کوسن و بالشت طرح گبه

320 گره در 230 رج

6.13 مقاط

9 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 112 در 80 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 112 در 80
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 912,274
2 تخته 1,705,496
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 75 در 54 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 75 در 54
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 336,825
2 تخته 628,779
رجشمار 34، گلیم پیچ، 66 در 47 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 66 در 47
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 246,013
2 تخته 377,914
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 64 در 46 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 64 در 46
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 377,914
2 تخته 602,964
35 64 در 46
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 321,450
2 تخته 471,867
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 56 در 40 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 56 در 40
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 377,914
2 تخته 602,964
40 56 در 40
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 321,450
2 تخته 471,867
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 49 در 35 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 49 در 35
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 287,205
2 تخته 488,589
46 49 در 35
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 270,355
2 تخته 404,815
رجشمار 48، گلیم پیچ، 47 در 34 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 47 در 34
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 219,805
2 تخته 287,205
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 46 در 33 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 46 در 33
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,048,216
2 تخته 1,690,414
49 46 در 33
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,048,216
2 تخته 1,369,641
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 45 در 32 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 45 در 32
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 287,205
2 تخته 488,589
50 45 در 32
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 270,355
2 تخته 404,815
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 41 در 29 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 41 در 29
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 287,205
2 تخته 488,589
55 41 در 29
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 270,355
2 تخته 404,815
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 38 در 27 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 38 در 27
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 506,848
2 تخته 832,684
59 38 در 27
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 417,638
2 تخته 655,169
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 32 در 23 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 32 در 23
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 650,674
2 تخته 1,111,435
70 32 در 23
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 527,203
2 تخته 896,866
70 32 در 23
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 172,324
2 تخته 252,960
70 32 در 23
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 131,883
2 تخته 212,682

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 24,200
نقشه خانه بندی 21,600
نقشه صوتی 8,200
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام