پنجره بُهون 1 (کوسن کوچیک 1) (824)

0 (0 رای)
پنجره بُهون 1 (کوسن کوچیک 1)

ست خانگی و آنتیک کوسن و بالشت

140 گره در 140 رج

1.63 مقاط

14 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل کلافی

(قیمت ها به تومان است)

رجشمار ابعاد جنس نوع بافت طول گره موجودی ویژگی ها قیمت خرید
46 21 در 21 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای یک ام الی شانزدهم فروردین 99 تا سی و یکم اردیبهشت ماه 1399 شارژ خواهد شد.
75,900
46 21 در 21 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 3 سانت (اقتصادی) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای یک ام الی شانزدهم فروردین 99 تا سی و یکم اردیبهشت ماه 1399 شارژ خواهد شد.
58,100

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 49 در 49 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 49 در 49
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 396,674
2 تخته 604,510
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 33 در 33 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 33 در 33
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 174,330
2 تخته 225,358
رجشمار 34، گلیم پیچ، 29 در 29 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 29 در 29
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 265,102
2 تخته 284,000
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 28 در 28 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 28 در 28
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 284,000
2 تخته 321,757
35 28 در 28
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 265,102
2 تخته 302,898
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 24 در 24 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 24 در 24
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 284,000
2 تخته 321,757
40 24 در 24
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 265,102
2 تخته 302,898
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 21 در 21 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 21 در 21
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 236,860
2 تخته 270,629
46 21 در 21
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 236,860
2 تخته 270,629
رجشمار 48، گلیم پیچ، 20 در 20 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 20 در 20
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 236,860
2 تخته 236,860
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 20 در 20 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 20 در 20
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,129,550
2 تخته 1,210,070
49 20 در 20
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,129,550
2 تخته 1,129,550
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 20 در 20 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 20 در 20
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 236,860
2 تخته 270,629
50 20 در 20
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 236,860
2 تخته 270,629
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 18 در 18 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 18 در 18
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 236,860
2 تخته 270,629
55 18 در 18
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 236,860
2 تخته 270,629
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 17 در 17 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 17 در 17
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 418,000
2 تخته 477,594
59 17 در 17
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 418,000
2 تخته 477,594
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 14 در 14 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 14 در 14
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 465,780
2 تخته 527,704
70 14 در 14
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 434,786
2 تخته 496,773
70 14 در 14
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 142,116
2 تخته 162,378
70 14 در 14
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 142,116
2 تخته 152,247

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 9,800
نقشه خانه بندی 5,700
نقشه صوتی 6,200
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام