صحرا 1 (کوسن کوچک 1) (807)

1 (1 رای)
صحرا 1 (کوسن کوچک 1)

ست خانگی و آنتیک کوسن و بالشت طرح گبه

140 گره در 140 رج

1.63 مقاط

15 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل کلافی

(قیمت ها به تومان است)

رجشمار ابعاد جنس نوع بافت طول گره موجودی ویژگی ها قیمت خرید
46 21 در 21 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای 1 فروردین الی 22 فروردین تا سی و یکم اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.
76,300
46 21 در 21 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 3 سانت (اقتصادی) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای 1 فروردین الی 22 فروردین تا سی و یکم اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.
58,500

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 49 در 49 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 49 در 49
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 396,885
2 تخته 605,186
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 33 در 33 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 33 در 33
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 174,371
2 تخته 235,763
رجشمار 34، گلیم پیچ، 29 در 29 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 29 در 29
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 284,038
2 تخته 284,038
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 28 در 28 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 28 در 28
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 284,038
2 تخته 321,833
35 28 در 28
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 284,038
2 تخته 284,038
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 24 در 24 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 24 در 24
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 284,038
2 تخته 321,833
40 24 در 24
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 284,038
2 تخته 284,038
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 21 در 21 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 21 در 21
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 253,779
2 تخته 253,779
46 21 در 21
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 253,779
2 تخته 253,779
رجشمار 48، گلیم پیچ، 20 در 20 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 20 در 20
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 253,779
2 تخته 253,779
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 20 در 20 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 20 در 20
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,210,233
2 تخته 1,210,233
49 20 در 20
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,210,233
2 تخته 1,210,233
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 20 در 20 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 20 در 20
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 253,779
2 تخته 253,779
50 20 در 20
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 253,779
2 تخته 253,779
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 18 در 18 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 18 در 18
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 253,779
2 تخته 253,779
55 18 در 18
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 253,779
2 تخته 253,779
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 17 در 17 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 17 در 17
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 447,858
2 تخته 447,858
59 17 در 17
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 447,858
2 تخته 447,858
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 14 در 14 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 14 در 14
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 465,843
2 تخته 527,829
70 14 در 14
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 465,843
2 تخته 465,843
70 14 در 14
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 152,268
2 تخته 152,268
70 14 در 14
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 152,268
2 تخته 152,268

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 9,800
نقشه خانه بندی 5,700
نقشه صوتی 6,200
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام