صحرا 6 (کوسن بزرگ 6) (802)

0 (0 رای)
صحرا 6 (کوسن بزرگ 6)

ست خانگی و آنتیک کوسن و بالشت طرح گبه

180 گره در 180 رج

2.7 مقاط

13 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل کلافی

(قیمت ها به تومان است)

رجشمار ابعاد جنس نوع بافت طول گره موجودی ویژگی ها قیمت خرید
46 27 در 27 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای یک ام الی شانزدهم فروردین 99 تا سی و یکم اردیبهشت ماه 1399 شارژ خواهد شد.
122,000
46 27 در 27 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 3 سانت (اقتصادی) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای یک ام الی شانزدهم فروردین 99 تا سی و یکم اردیبهشت ماه 1399 شارژ خواهد شد.
92,600

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 63 در 63 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 63 در 63
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 500,403
2 تخته 851,946
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 42 در 42 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 42 در 42
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 215,161
2 تخته 337,241
رجشمار 34، گلیم پیچ، 37 در 37 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 37 در 37
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 246,166
2 تخته 283,962
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 36 در 36 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 36 در 36
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 283,962
2 تخته 397,118
35 36 در 36
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 283,962
2 تخته 321,680
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 32 در 32 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 32 در 32
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 283,962
2 تخته 397,118
40 32 در 32
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 283,962
2 تخته 321,680
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 27 در 27 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 27 در 27
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 253,710
2 تخته 321,111
46 27 در 27
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 253,710
2 تخته 287,411
رجشمار 48، گلیم پیچ، 26 در 26 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 26 در 26
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 219,941
2 تخته 253,710
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 26 در 26 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 26 در 26
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,048,868
2 تخته 1,209,907
49 26 در 26
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,048,868
2 تخته 1,209,907
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 25 در 25 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 25 در 25
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 253,710
2 تخته 321,111
50 25 در 25
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 253,710
2 تخته 287,411
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 23 در 23 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 23 در 23
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 253,710
2 تخته 321,111
55 23 در 23
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 253,710
2 تخته 287,411
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 21 در 21 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 21 در 21
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 447,737
2 تخته 537,007
59 21 در 21
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 447,737
2 تخته 507,210
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 18 در 18 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 18 در 18
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 496,648
2 تخته 682,106
70 18 در 18
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 465,717
2 تخته 589,440
70 18 در 18
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 152,226
2 تخته 172,447
70 18 در 18
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 131,965
2 تخته 152,226

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 11,900
نقشه خانه بندی 9,500
نقشه صوتی 6,700
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام