51304 قشقائی 1 -مستطیل متوسط (782)

0 (0 رای)
 51304 قشقائی 1 -مستطیل متوسط

زیرپایی و بسته ای ها فرش و گلیم 1

779 گره در 1099 رج

71.34 مقاط

19 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 273 در 385 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 273 در 385
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 9,238,038
2 تخته 17,955,181
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 182 در 256 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 182 در 256
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,355,595
2 تخته 6,429,757
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 156 در 220 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 156 در 220
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,092,099
2 تخته 5,876,558
35 156 در 220
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,376,551
2 تخته 4,487,505
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 136 در 192 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 136 در 192
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,092,099
2 تخته 5,876,558
40 136 در 192
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,376,551
2 تخته 4,487,505
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 118 در 167 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 118 در 167
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,435,459
2 تخته 4,648,005
46 118 در 167
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,908,895
2 تخته 3,575,666
رجشمار 48، گلیم پیچ، 114 در 160 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 114 در 160
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 1,310,899
2 تخته 2,435,459
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 111 در 157 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 111 در 157
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 7,600,098
2 تخته 14,418,968
49 111 در 157
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 5,853,940
2 تخته 10,984,025
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 109 در 154 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 109 در 154
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,435,459
2 تخته 4,648,005
50 109 در 154
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,908,895
2 تخته 3,575,666
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 99 در 140 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 99 در 140
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,435,459
2 تخته 4,648,005
55 99 در 140
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,908,895
2 تخته 3,575,666
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 92 در 130 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 92 در 130
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 4,064,738
2 تخته 7,780,969
59 92 در 130
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 3,105,086
2 تخته 5,908,525
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 78 در 110 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 78 در 110
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 5,756,507
2 تخته 11,098,480
70 78 در 110
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 4,439,846
2 تخته 8,473,825
70 78 در 110
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,244,105
2 تخته 2,347,774
70 78 در 110
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 946,253
2 تخته 1,784,395

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 247,600
نقشه عددی چرخیده 264,400
نقشه عددی دو نفره 274,200
نقشه عددی سه نفره 291,700
نقشه خانه بندی یک چهارم 62,800
نقشه خانه بندی 229,700
نقشه صوتی 13,300
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام